Довідка » Школа » Програма з української літератури – 5 клас
додати сторінку до вибраного 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
(5 клас)

 

У 5-му класі для вивчення української літератури повинно виділятися 70 годин.
На тиждень — 2 год.
Повторення та узагальнення — 2 год.
Текстуальне вивчення творів — 53 год.
Позакласне читання — 4 год.
Виразне читання — 2 год.
Резервний час — 7 год.

 

 

Вступ
[2 год.]

 

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.  ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор. 

 

 

Розділ І. «Світ фантазії, мудрості»
[22 год.]

 

 

Міфи і легенди українців (на вибір) [3 год.]

 • «Про створення землі»
 • «Чому буває сумне сонце?»
 • «Про зоряний віз»
 • «Про вітер»
 • «Про вогонь»
 • «Про дощ»
 • «Чому пес живе коло людини?»
 • «Лісова панна»
 • «Берегиня»
 • «Дажбог»
 • «Неопалима купина»

Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті.  ТЛ: міф, легенда. 


Народні казки (на вибір) [4 год.]

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий національний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.  ТЛ: казка.

 

Урок виразного читання [1 год.]
Конкурс на кращого оповідача української народної казки. 


Позакласне читання [1 год.]
Українські героїко-фантастичні казки (на вибір). 

 

Літературні казки [9 год.]

 

 

Іван Франко [3 год.]

Дитинство письменника. І. Франко — казкар (зб. “Коли ще звірі говорили”). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.  ТЛ: літературна казка. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

 

Василь Королів-Старий  [2 год.]

Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.  ТЛ: портрет.

 

Іван Липа [2 год.] 

Цікавий епізод з біографії письменника. Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнюків — різні життєві шляхи, взірці власного вибору. Особливості характеру братів.  ТЛ: прозова мова.

Василь Симоненко [2 год.]

Цікава сторінка з життя митця. Казкова історія і сучасне життя. Характеристика дійових осіб твору. Різний спосіб життя і поведінки дійових осіб. Значення назви казкової країни, імен персонажів для розкриття змісту твору.  ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

 

 

Загадки (на вибір) [2 год.].

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора). Вивчити кілька загадок напам'ять.  ТЛ: загадка, метафора.

 

Леонід Глібов [2 год.]

Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості поетичної мови загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів. Алегоричність вірша “Квіткове весілля”.  ТЛ: акровірш. 


Прислів’я та приказки [2 год.]

Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. Вивчити 20 прислів'їв напам'ять. ТЛ: прислів'я, приказка. 

 

Позакласне читання [1 год.]
Сучасні українські літературні казки (на вибір). 

 

 

Розділ ІІ. «Історичне минуле нашого народу»
[12 год.]

 


Літописні оповіді [2 год.]

 • про заснування Києва
 • про князя Олега
 • про княгиню Ольгу
 • про хрещення Києва князем Володимиром (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця)

“Повість минулих літ” — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Розповідь про легендарного Нестора Літописця. Риси характеру руських князів. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. ТЛ: літопис. 


Олександр Олесь [4 год.]

 • «Заспів»
 • «Україна в старовину»
 • «Наші предки – слов’яни»
 • «Початки Києва»
 • «Аскольд і Дір»
 • «Поход на Царгород»
 • «Княгиня Ольга»
 • «Ярослав Мудрий»
 • «Микита Кожум'яка»

 Поезії з книги “Княжа Україна”. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси. Риси характеру князів. Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність. Напружені епiзоди драми-казки “Микита Кожум'яка”. Своєрідність побудови драматичного твору. Зв'язок історичного минулого з сучасністю. ТЛ: віршований ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.


Антін Лотоцький [2 год.]

 • «Михайло-семиліток»

Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенiгів) у літературній інтерпретації. Зміст оповідання, його тема, складові частини сюжету. Кульмiнація. Порівняльна характеристика образів братів. Роздуми про добро і зло. ТЛ: тема художнього твору, сюжет, кульмінація. 


Іван Нечуй-Левицький [3 год.]

 • «Запорожці» (фрагмент)

Цікава сторінка з біографії митця. Зміст твору, описи природи, Запорозької Січі. Портрети персонажів. Характеристика образу Карпа Летючого. Роздуми запорожця про долю України. Реальне і фантастичне у творі. Художні засоби у творі (гіпербола та ін.), пейзажу, портрета. ТЛ: пейзаж. 


Оксана Сенатович [1 год.]

Коротка розповідь про письменницю. Чарівний сон Дмитрика як умовний літературний прийом. Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці.
Значення історичного минулого для сучасності.

 

 

Розділ ІІІ. «Рідна Україна. Світ природи»

[15 год.]

 

 

Тарас Шевченко [2 год.]

 • «За сонцем хмаронька пливе»
 • «Садок вишневий коло хати»

Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. 

 

Костянтина Малицька (Чайка Дністрова, Віра Лебедова) [2 год.]

 • «Чом, чом, земле моя»
 • «Соловей» 

Розповідь про письменницю. Вірш-пісня, що стала народною. Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні. Художня оповідь про пташку (художній опис "Соловей"). Образ солов'я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації.  ТЛ: художній опис. 

 

Оленка Пчілка (Ольга Косач) [2 год.]

Розповідь про письменницю, що творила і для дітей, та її родину. Ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.  ТЛ: оповідання, експозиція.

 

Павло Тичина [2 год.]

 • «Не бував ти у наших краях!»
 • «Гаї шумлять»
 • «Блакить мою душу обвіяла»

Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини. 

 

Євген Гуцало [2 год.]

Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. 

 

Богдан-Ігор Антонич [2 год.]

 • «Весна» («Росте Антонич...»)
 • «Назустріч» («Росте дитя...»)
 • «На шляху»

Основні відомості про поета.  Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям.  ТЛ: ліричний герой. 

 

Григір Тютюнник [2 год.]

Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього свiту людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. 

 

Микола Вінграновський [1 год.]

 • «Перша колискова»
 • «Ходімте в сад...»
 • «Сама собою річка ця тече...» 

Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту ("Перша колискова"). Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. 

 

Література рідного краю [2 год.]

Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п'ятикласників творами письменників-земляків.