Довідка » Школа » Програма з української літератури – 10 клас
додати сторінку до вибраного 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

(10 клас)

 

Усього в 10-му класі на вивчення української літератури повинно виділятись 70 годин.
На тиждень — 2 год.
Текстуальне вивчення творів — 62 год.
Резервний час — 8 год.

 

 

Вступ

[1 год.]

 

 

Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.  ТЛ: поняття національного і вселюдського.

 

 

Розділ І. «Література 70–90-х років ХІХ ст.»

[22 год.]

 

 

Складні історико-культурні умови розвитку лiтератури. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність "Громади". Періодичні видання ("Правда", "Зоря", "Житє і слово"). Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.

 

 

Іван Нечуй-Левицький [4 год.]

Основні віхи життя І. Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості. «Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). «Кайдашева сім'я» — соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

 

 

Панас Мирний (П. Рудченко) [4 год.]

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.
Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.  ТЛ: соціально-психологічний роман.

 

 

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) [3 год.]

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.
Жанрова різноманітність творів: трагікомедія ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава Чалий"). І. Карпенко-Карий і "театр корифеїв".
Драматургічне новаторство.
Трагікомедія "Мартин Боруля" і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.
Значення творчості І. Карпенка-Карого.  ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

 

 

Михайло Старицький [3 год.]

Життя і творчість. Багатогранність діяльності.
М. Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького.
Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

 

 

Іван Франко [8 год.]

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка у музиці. І. Франко та світова література.

 

Лірика збірки "З вершин і низин". Загальне уявлення про зміст і композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму

 • «Гімн» («Замість пролога»)

 

Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі.

 • «Сікстинська мадонна»

ТЛ: сонет.

 

Поетична збірка "Зів'яле листя":

 • «Безмежнеє поле…»
 • «Ой ти, дівчино, з гороха зерня»
 • «Чого являєшся мені у сні…»

 

Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання. Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв'язок

із поезією "Зів'ялого листя". Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення.

 

 • «Декадент» — поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.
 • «Розвивайся ти, високий дубе» — вірш-заклик, віра в майбутнє своєї нації.
 • поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові. 
  ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри (повторення), терцини.

Проза І. Франка
Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм.

 • новела «Сойчине крило» — жіноча доля в новітній інтерпретації. Модерні засоби письма і національна етична традиція. Різні емоційні типи головних героїв (їхнє зіставлення). Помилка виб ору героїні та її наслідки. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між "естетом" і "живим чоло віком". Особливості композиції та змісту твору: етапи страдницького шляху героїні — еволюція настроїв і світогляду героя. Гуманізм новели.

Узагальнення вивченого про І. Франка та його твори.

 

 

 

Розділ ІІ. «Укр. література 10-х років ХХ ст.»

[33 год.]

 

 

 

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв'язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся У країнка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах "З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза" — зв'язок зі світовою літературою, "нова школа" у прозі, "нова" драма на рубежі століть.

 

 

Борис Грінченко [2 год.]

Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного Словника української мови, організатор і голова товариства "Просвіта".
Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка — "робітника без одпочину" на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання "Каторжна" — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

 

 

Михайло Коцюбинський [5 год.]

 • «Intermezzo»
  Психологічна новела "Intermezzo" з жанровими ознаками "поезії у прозі". Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.
 • «Тіні забутих предків»
  Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Духовний світ людини у зв'язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.  ТЛ: новела, імпресіонізм.

 

 

Ольга Кобилянська [6 год.]

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Ідеї краси вільної душі, аристократизму духу.
"Земля" — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв'язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської.  ТЛ: поняття про модернізм.

 

 

Василь Стефаник [3 год.]

 Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною ("Покутська трійця").
Новаторство письменника. "Камінний хрест" — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від'їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.  ТЛ: експресіонізм.

 

 

Леся Українка [6 год.]

 • «Contra spem spero»
 • «І все-таки до тебе думка лине»
 • «І ти колись боролась, мов Ізраїль»
 • «Хвиля»
 • «Стояла я і слухала весну»
 • «Все, все покинуть, до тебе полинуть»
 • «Уста говорять: «він навіки згинув!..»

Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурн ого оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші "Contra spem spero!". Громадя нська лірика ("І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль..."). Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах і нтимної лірики ("Все-все покинуть, до тебе полинуть...", "Уста говорять: "Він навіки згинув!.."").
Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша.
Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

 

 

Микола Вороний [2 год.]

 • «Іванові Франкові»
 • «Блакитна панна»
 • «Інфанта»

Життя і творчість, багатогранна діяльність.
М. Вороний — "ідеолог" модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.
Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна"). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта").  ТЛ: символізм.

 

 

Олександр Олесь (О. Кандиба) [4 год.]

 • «З журбою радість обнялись»
 • «Чари ночі»
 • «О, слово рідне!»
 • «По дорозі в казку»

Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ("О слово рідне! Орле скутий!..").
Символізм драматичного етюду "По дорозі в Казку". Дорога в казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.  ТЛ: драматичний етюд.

 

 

Володимир Винниченко [5 год.]

Життя і творчість, громадська і політична діяльність.
Прозові й драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки "Краса і сила". Перший український науково-фантастичний роман "Сонячна машина". Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.
Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо). Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.
Значення художньої спадщини В. Винниченка.  ТЛ: неореалізм.

 

 

Новинки сучасного літературного життя [3 год.]

Ознайомлення з творами сучасних письменників.

 

 

Література рідного краю [2 год.]

Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників). 

 

 

Урок-підсумок [1 год.]

Бесіда про вивчені твори української літератури.