Довідка » Бібліотека » Яка транслітерація вживається у бібліотеці?
додати сторінку до вибраного 

Яка транслітерація вживається у бібліотеці?

 

Правил транслітерування українських слів (назв) латинськими літерами є дуже багато. Щонайменше три системи транслітерації є чітко кодифікованими, а ще існує безліч видозмін, які використовуються в повсякденні при написанні SMS, найменуванні файлів тощо. Оцінити яка система транслітерації є найкращою об'єктивно важко, якщо взагалі можливо. Саме тому ми дійшли думки, що найкращим варіантом буде використання офіційнї національної українсько-англійської транслітерації, затвердженої рішенням Української комісії з питань правничої термінології №9, протокол №2 від 19.04.1999 р. (таблицю транслітерації див. нижче).

 

Отже, у всіх можливих та необхідних місцях застосовується саме ця система транслітерації. Вона, наприклад, застосовується при формуванні веб-адреси до сторінок авторів та творів, а також при формуванні імен файлів вторів. Виключення становлять іноземні автори, веб-адреса до сторінок яких формується на основі оригінального написання їхнього імені (без під- та надбуквених знаків), якщо рідна мова автора базується на латинській абетці.

 


 

РІШЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
№ 9
Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.

 

 

Комісія, розглянувши на підставі п. 6 ч. 4 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології питання щодо затвердження таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правил до неї, спираючись на подання Інституту української мови НАН України,

 

УХВАЛИЛА: 

 

 1. Затвердити як нормативну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правила до неї (додається).
 2. На підставі п. 7 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології встановити, що нормативна таблиця застосовується при відторенні українських власних назв засобами англійської мови у законодавчих та офіційних актах.
 3. Визначити, що роз'яснення щодо особливостей застосування таблиці та висновки щодо правильності її застосування надає Інститут української мови НАН України (за його згодою), із погодженням, у раці необхідності, з Комісією.


Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар Комісії
Ю. ЗАЙЦЕВ

 


Додаток до рішення № 9
української комісії з питань правничої термінології
протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.Нормативна таблиця для відтворення українських власних назв засобами англійської мови

 

 

 

Правила відтворення українських власних назв засобами англійської мови

 

 1. Вітворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.
 2. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники подано в нормативаній таблиці, коментар до якої наведено нижче.
 3. Вимоги цих правила не обов'язкові для запису українських імен іноземних громадян.

 

Коментар до нормативної таблиці: У певних сферах відтворення українських власних назв вживається спрощений варіант запису, що передбачає:

а) орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученнями zh, kh, ts, ch, sh, наприклад, Запоріжжя — Zaporizhia,

б) апостроф і знак м'якшення (за винятком буквосполучень -ьо-, -ьї-, що завжди передаються як -'o, 'i-) у спрощеній транслітерації не відтворюються.

Приклади:


Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар комісії
Ю.ЗАЙЦЕВ 


РОЗ'ЯСНЕННЯ 

щодо особливостей застосування нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови

 

 

 1. Звичайно застосовується спрощена транслітерація. Точна транслітерація вживається тільки в окремих випадках і за погодженням з Українською комісією з питань правничої термінології та Інститутом української мови НАН Україин.
 2. Зберігають традиційне написання такі власні назви:
  Ukraine (вживається без артикля "the")
  Crimea
  Black Sea
  Sea of Azov
 3. В окремих випадках і за умов, коли це не суперечить правилам оформлення відповідного документа, транслітерована власна назва може дублюватися у дужках традиційним написанням, наприклад:
  Dnipro (Dnieper)


Голова Української Комісії
з питань правничої термінології
С. ГОЛОВАТИЙ
Директор Інституту української мови НАН України
О. ТАРАНЕНКО

 

 

Запити та пропозиції щодо інших особливостей застосування нормативної таблиці направляти у письмовому вигляді до Української комісії з питань правличої термінології (01033, Київ, вул. Саксаганського, 41) та до Інституту Української мови НАН України (01001, Київ, МСН, вул. Грушевського, 4).

 

 

 

Джерела:

Рішення Української комісії з питань правничої термінології №9, протокол №2 від 19.04.1999 р. на сайті Brama

Додаток до Української комісії з питань правничої термінології №9, протокол №2 від 19.04.1999 р. (англ. мовою) на сайті Верховної ради України.