Ростислав Вацеба » Проблема формування держави у полабських слов'ян: концептуальний вимір історіографії
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Проблема формування держави у полабських слов'ян: концептуальний вимір історіографії

Стаття
Написано: 2017 року
Розділ: Історична
Твір додано: 05.03.2019
Твір змінено: 05.03.2019
Завантажити: pdf див. (721,4 КБ)
Опис: Вацеба Р., Проблема формування держави у полабських слов’ян: концептуальний вимір історіографії. Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. Миколаїв, 2017. Вип. 19. С. 20–28.Стаття висвітлює ключові проблеми дослідження державотворчих
процесів та трансформацій форм політичного устрою на теренах
слов’янського Полаб’я. Проаналізовано історіографічні моделі суспільно-
політичного розвитку полабських слов’ян, основні підходи до визначення
часу появи державних утворень у регіоні та періодизації етапів їхнього
розвитку. Розмаїття і взаємовиключність існуючих концепцій обумовлює
актуальність аналізу історіографії.
Вагомою проблемою є застосування істориками різних методологіч-
них підходів за відсутності єдиного загальновизнаного тлумачення тер-
мінів. В історіографії другої половини ХІХ ст. домінувала концепція тра-
диційного, племінного устрою ранньосередньовічного полабського суспі-
льства. У працях істориків-позитивістів, зокрема, К. Ваховського, О. Ба-
льцера, С. Закревського, С. Арнольда, З. Войцеховського вже найдавніші
політичні утворення полабських слов’ян розглядаються, як утворення
державного типу. Послідовники марксистської парадигми, співвідносячи
державотворчий момент з переходом від первіснообщинного суспільст-
ва (військова демократія) до класового (ранньофеодальна держава), да-
тували цей процес на Полаб’ї періодом до кінця VIII ст. (В. Королюк) чи до
середини ХІ ст. (Ґ. Лябуда, Р. Марціняк), або ж вважали його незаверше-
ним навіть у середині ХІІ ст. (В. Ронін і Б. Флоря). Виходячи з конструк-
тів теорії соціальної еволюції Л. Лозни, Ф. Бірманн і М. Тимовський розг-
лядають князівства слов’янського Полаб’я VIII-IX ст., як і синхронні їм
політичні утворення на теренах пізнішої держави П’ястів в межах моделі
вождівства та різноманітних її варіацій.
У пропонованому дослідженні наведено критичні міркування щодо мож-
ливості функціонування у полабослов’янському суспільстві феодальної
системи та провідної ролі вождівських інституцій. Запропоновано розг-
лядати державотворчі процеси на Полаб’ї в контексті переходу від тра-
диційних форм політичного устрою до дружинної держави.
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.