Іван Терлюк
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Іван Терлюк

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Комуністична революція згори в Україні»: з історії становленння та закріплення в Україні радянської державності і права (1917-1920-ті рр.) Навч. Посібник 2010
Західні українські землі в період міжвоєнної окупації: короткий нарис історії держави і права. Навч. Нарис 2007
Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття Наук. Посібник 2003
Надбання української державності: закладення державницьких традицій в контексті періодизації історії держави і права й формування українського етносу (нації) Наук. Стаття 2022
Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис Навч. Нарис 2007
Огляд історії кримінального права України Наук. Підручник 2007
Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності: історія держави і права Навч. Посібник 2009
Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї Істор. Праця 2008
Політико-правова природа радянської державності в Україні як окупаційної Наук. Стаття 2022
Популярні збірники права другої половини ХІХ – початку ХХ ст. австрійської Галичини як джерело вивчення права, правової думки та суспільно-політичних процесів Наук. Стаття 2015
Російський етнонаціональний чинник у правовій політиці українських державних формацій Наддніпрянщини (1917–1921 роки) Наук. Стаття 2016
Росіяни в Україні: історичні особливості заселення та формування соціального і політико-правового статусу Наук. Стаття 2015
Сталінський тоталітаризм в Україні: історико-правовий нарис (1930-ті — початок 1950-х рр.) Істор. Нарис 2014
Становлення українського національного законодавства у сфері соціально-економічних відносин (1917–1921 роки) Наук. Стаття 2020
Українська державність: формування національної державно-правової традиції. Друга половина XVI – початок ХХ ст. Наук. Праця 2022
Українська національна державність: формування державно-правової традиції (друга половина XVI-початок ХХ ст.) Наук. Дисертація 2020
Українська субститутна державність останньої чверті XVIII – початку ХХ ст.: особливості розвитку українських правових і самоврядних традицій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій Наук. Стаття 2022
Феномен нації і націогенезу в контексті (національного) державотворення Наук. Стаття 2022