Юлія Ситник » Еволюція національно-мовної ідентичності українців Донеччини (квітень 1923 р. – квітень 2014 р.)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Еволюція національно-мовної ідентичності українців Донеччини (квітень 1923 р. – квітень 2014 р.)

Дисертація
Написано: 2021 року
Розділ: Історична
Додав: balik2
Твір додано: 08.05.2021
Твір змінено: 08.05.2021
Завантажити: pdf див. (2.9 МБ)
Опис: Ситник Ю. В. Еволюція національно-мовної ідентичності українців
Донеччини (квітень 1923 р. – квітень 2014 р.). – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Запорізький національний
університет, Запоріжжя, 2021.
Національно-мовна ідентичність українців Донеччини впродовж ХХ –
початку ХХІ ст. зазнали досить складної трансформації (значної русифікації та
нівелювання української національно-мовної ідентичності). Вивчення цього
аспекту є досить важливим завданням сучасної історичної науки, оскільки він дає
змогу детально відстежити причини й витоки багатьох сучасних проблем не
тільки на науково-теоретичному рівні, але й на загальнодержавному, політико-
правовому рівні.
Робота ґрунтується на загальнонаукових принципах історизму,
об’єктивності, міждисциплінарності, використовується концепт конструювання
ідентичностей за допомогою інтроспекції.
Хронологічні межі роботи охоплюють період з квітня 1923 р. до квітня
2014 р.
Територіальні межі роботи окреслені територією сучасної Донецької
області (включно з її окупованою частиною).
З позицій сучасної наукової методології, маловідомих чи невідомих
фактичних даних, еволюція національно-мовної ідентичності українців
Донеччини впродовж періоду з квітня 1923 р. до квітня 2014 р. вперше стала
об’єктом спеціального та комплексного дослідження в історичному напрямі.
Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в тому, що
викладені в ньому положення й висновки, зроблені на підставі обробки великого
обсягу фактичного матеріалу й архівних документів, дають змогу узагальнити
досвід еволюції національно-мовної ідентичності українців Донеччини у процесі
подальшої науково-викладацької діяльності. Факти й висновки дисертації


3можуть бути використані під час розроблення спеціальних й узагальнюючих
праць, підготовці навчальних курсів, лекцій і спецкурсів з історії України.
Встановлено, що нищення мовної та культурно-національної ідентичності
неминуче призводить не лише до нівеляції національної свідомості, але й до
подальшої кризи громадсько-політичної позиції особи та населення певного
регіону.
Упродовж існування тоталітарного режиму в УРСР спостерігався процес
тотальної русифікації. Чи не найбільший удар був спрямований на національну
ідентичність жителів урбанізованих, промислових регіонів України, зокрема –
Донеччини. Упродовж 1920-х – початку 1930-х рр. українська нація загалом і
українці Донеччини зокрема відчули на с обі формування більшовицького
тоталітарного режиму. Водночас останній ставив собі за першочергову мету
знищення національної свідомості та ідентичності українців.
Зауважено, що, починаючи з червня 1941 р. і впродовж періоду окупації
краю, тут спостерігалося помітне пожвавлення національно-культурного й
релігійно-церковного життя, що не могло не вплинути на піднесення
національно-мовної ідентичності українців Донеччини.
Схарактеризовано діяльність культурно-національних товариств на
Донеччині періоду другої половини 1980-х – початку 1990-х рр., що була досить
тісно пов’язана з процесом національного відродження в Україні. Унаслідок
утворення Донецького обласного Товариства української мови iм. Т. Шевченка
з’явилася нова перспектива активного розвою національно-мовної ідентичності
українців Донеччини. Населення краю, попри тривале винищення
державотворчих традицій, змогло зробити вибір у напрямі на самостійницький
політико-правовий і національно-культурницький розвиток.
Період другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. ознаменував
поступовий відхід від денаціоналізованого самоусвідомлення українців краю.
Проте позбутися нав’язуваних десятиріччями радянських стереотипів
пересічним громадянам було нелегко.


4Підкреслено, що органи державної та місцевої влади впродовж періоду
русифікації практично не переймалися станом української мови та розвитком
національної свідомості на Донеччині.
Відзначено, що на Донеччині в другій половині ХХ та на початку ХХІ ст.
проявилося в тотальному домінуванні комуністичної ідеології, появі та
активному поширенні ідеологем Партії регіонів, зокрема – й доктрини «Русского
мира». Останнє зумовлювало масове українофобство та приниження всього
українського. Однак ці явища не зупинили процес розвитку національно-мовної
ідентичності на теренах Донеччини. І спротив російській окупації та формуванню
«ДНР» з боку українців Донеччини вже з квітня 2014 р. – цьому яскраве свідчення.
У наш час, особливо з огляду на події на Донбасі, українська мова стає
визначальним чинником самовизначення й самоідентифікації особи та її національної й
політичної ідентичності. Розвій національно-мовної ідентичності українців Донеччини
має стати однією з важливих ознак подолання в Україні посттоталітарного синдрому в
суспільстві.
Ключові слова: національно-мовна ідентичність, самоідентифікація,
Донеччина, національна свідомість, русифікація, українці, «українізація»,
«Русский мир».

Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.