Іван Сварник
 
 

Іван Сварник

нар. 24.03.1952
Україна
(українець)

 

 

Іван Сварник народився 24.03.1952 в Луцьку в родині вчителів, син письменника Івана Сварника (1921-1989). З 1957 живе у Львові. 1969 закінчив школу, 1970-1973 навчався на іст. ф-ті Львівського університету. В березні 1973 виключений з ун-ту за участь у нелегальному студент. гуртку. 1973-1975 служив у ВМФ. З 1975 - працівник Центрального державного історичного архіву УРСР (нині ЦДІА України) у Львові – мол. і ст. науковий співр., ст. археограф, зав. від. давніх актів (1983-1991), заст. директора (1991-1994), ст. наук. співр., зав. сектора допоміжних іст. дисциплін. 1983 закінчив Московський історико-архівний інститут. В архіві каталогізував давні док., впорядковував фонди, готував збірники док. і наук.-довідк. видання, організовував наук. семінари. Виховав кілька поколінь архівістів. З весни 2005 – активний учасник «львівської архівної справи»: круглих столів, прес-конференцій, автор звернень до посадових осіб з приводу крадіжок документів у архіві. Улітку 2005 зазнав переслідувань з боку керівництва. Восени розпочав судовий процес проти керівництва. 30. 11. 2005 звільнений з архіву. У травні 2006 поновлений судом на роботі. 1. 11. 2006 звільнився з архіву, протестуючи проти курсу керівництва. 2006-2008 працював наук. співр. НБ ЛНУ, з 2008 Національного музею, з грудня 2009 – директор ЛОУНБ. Учасник наук. конференцій у Варшаві, Вінниці, Вроцлаві, Ґраці, Дніпропетровську, Запоріжжі, Єрусалимі, Києві, Кракові, Львові, Перемишлі, Яслі та ін. 1995-96 автор програми ЛТБ «Історичні мандрівки по Львові», док. фільмів («Буськ», «Замки Львівщини», «Берестечко», з 2006 – цикл «Ключі від міста Лева» – ТБМ), р/передач. Автор понад 300 наук. і наук.-популярних праць з історії, джерелознавства, археографії, архівознавства, сфрагістики, геральдики, іст. краєзнавства та ін. Співавтор гербів Львова, Львівської обл., Добромиля, Дублян, Кам’янки-Бузької, Косова та ін. 2000 як стипендіат фонду І. Коляски працював у архівах і б-ках Канади, читав лекції у Торонто, Оттаві, Едмонтоні, Калґарі та ін. Викладав історію України, архівознавство та ін. у Львівському ун-ті, Західноукраїнському колегіумі, УКУ. Голова Археографічної комісії НТШ, член-засновник і заст. голови (з 1990) Укр. геральд. т-ва, 1990-2000 член ради Міжнар. Фундації «Кшижова» з європейського порозуміння, з 2004 віце-президент Т-ва шанувальників Львова.

 

Публікації: Історія України (у співавт. з В. Бараном та ін. – Л., 1996 та ін. роки); Іван Підкова. – Л.-Канів, 2000; Герби міст України (у співавт. з А. Гречилом, В. Савчуком). – К., 2002; Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи засідань і книга кореспонденції. Упор. разом із У. Кришталович. – Л., 2002; Символіка міст Галицької землі // До джерел. Зб. наук. праць на пошану О. Купчинського. – К.-Л., 2004; Зубрицький Д. Хроніка міста Львова (перекл., прим.) – Л., 2006; Україна: литовська доба (у співавт.) – К., 2008; Історичний нарис // Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. – Л., 2008; Професорам // Форум. – Л., 2009. - № 1 (16); Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства (переклад, примітки). – Л., 2011.