Ісидор Шараневич
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ісидор Шараневич

16.02.182904.12.1901
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Kościelna unja na Rusi i wpływ jej na zmianę społecznego stanowiska świeckiego duchowieństwa ruskiego (пол.) Істор. Стаття 1899
Kościelne sprawy na Rusi za rządów Kazimierza (пол.) Істор. Стаття 1863
Krótki opis geograficzny austryacko-węgierskiej monarchii z szczególnem uwzględnieniem Królestwa Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego (пол.) Істор. Посібник 1878
O Latopisach i kronikach ruskich XV i XVI wieku, a zwłaszcza o Latopisie ''Wielkiego kniaźtwa litowskogo i žomojtskogo'' Істор. Нарис 1882
O rezultatach poszukiwań archeologicznych w okolicy Halicza w roku 1884 (пол.) Істор. Нарис 1886
Patryjarchat wschodni w obec kościoła ruskiego i rzeczypospolitej polskiej: z źródeł współczesnych (пол.) Істор. Праця 1879
Rozbiór rękopiśmiennej księgi: Zapisy Karmelitanek Bosych we Lwowie (пол.) Істор. Стаття 1885
Ruskie muzeum Instytutu Stauropigiańskiego we Lwowie (пол.) Істор. Не визначено 1937
Rys wewnętrznych stosunków Galicyi Wschodniej w drugiej połowie piętnastego wieku na podstawie źródeł (пол.) Істор. Праця 1869
Rzut oka na beneficya kościoła ruskiego za czasów Rzeczypospolitej Polskiej pod względem historyi, a przedewszystkim o stosunku świeckiego duchowieństwa ruskiego w Galicyi do ziemi w tym okresie (пол.) Істор. Не визначено 1875
Trzy opisy historyczne staroksiążęcego grodu Halicza w roku 1860, 1880 i 1882 (пол.) Істор. Праця 1883
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat (пол.) Істор. Стаття
Изслѣдованіе на поли Отечественной географіи и исторіи (рос.) Істор. Праця 1869
Історія Галицько-Володимирської Русі від найдавніших часів до року 1453 Істор. Підручник 1863
Монографіи до исторіи Галицкои Руси Істор. Праця 1886
Николай Крассовскій (Миколай Красувскій), отъ года 1686 до г. 1692 писарь управленія, а отъ г. 1692 до г. 1697 старѣйшина Ставропигійского Братства во Львовѣ (рос.) Істор. Праця 1895
Памятники галицко-русской старины въ изображеніяхъ. Часть 1 (рос.) Істор. Не визначено 1886
Стародавныи галицькїи городы. Часть II. Стародавный Львовъ (отъ року 1250-1350) Істор. Праця 1861
Старорускій княжій городъ Галичь Істор. Нарис 1880
Черты зъ исторіи церковныхъ бенефицій и мірского духовеньства въ Галицкой Руси Істор. Праця 1897
Пов'язані твори:
Громадсько–культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829–1901) (авт. Степан Борчук) Істор. Праця 2009
Шість листів пок. Ізидора Шараневича з рр. 1862-1864 (авт. Іван Франко) Істор. Спогади 1902