Петро Сас
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Петро Сас

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, відділ історії України середніх віків та раннього нового часу.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Мушкет-сіромаха» і «шабля-сваха»: соціально-психологічні установки, соціокультурні орієнтації та моделі поведінки запорозьких козаків (80-ті рр. XVI - початок XVII) Істор. Стаття 2002
Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. Істор. Стаття 2012
Артилерія у Хотинській битві 1621 р. Істор. Стаття 2011
Бій біля острова Тендра під час Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою Істор. Стаття 2010
Витоки українського націотворення Істор. Праця 2010
Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) Істор. Стаття 2010
Військові канцеляристи в Україні XVIII ст.: засади елітарної свідомості Істор. Стаття 2000
Воєнний промисел запорізьких козаків (перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2007
Економічні засади проекту Задніпровського князівства Йосипа Верещинського Істор. Стаття 1993
Іконографія П.Конашевича-Сагайдачного: джерела та авторські версії Істор. Стаття 2006
Історія України в особах: IX-XVIII ст. Істор. Нарис 1993
Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний? Істор. Стаття 2011
Конфесійна політика Петра Сагайдачного початку 20-х рр. XVII ст. в контексті тогочасних суспільно-політичних і державотворчих процесів на Україні Істор. Стаття 1991
Концепція хрещення Русі Лаврентія Зизанія (До питання про методи ренесансного історизму в українській історіографії другої половини XVI – першої третини XVII століть) Істор. Стаття
Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки Істор. Праця 2006
Печатки з гербом Війська Запорозького (1590-ті – 1630-ті рр.) Істор. Стаття 2009
Політична культура України нового часу (теоретичний аспект) Істор. Стаття 1995
Політичний проект Северина Наливайка 1596 р. Істор. Стаття 1994
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Проблема людини в творчості українського письменника XVI ст. Ст. Оріховського Істор. Стаття 1989
Професійна медицина та фармація в Україні (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2020
Роставицька комісія та польсько-запорозька угода 1619 р. Істор. Стаття 2007
Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. Істор. Стаття 2013
Україна і Польща в період феодалізму (збірка) Наук. Стаття 1991
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура Істор. Стаття 2014
Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії Істор. Праця 1990
Українське взуття другої половини XVI – першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть Істор. Стаття 2015
Українсько-польський мислитель доби Відродження Станіслав Оріховський: на шляху до історизму нового часу Істор. Нарис 1991
Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. (рос.) Істор. Праця 1989
Хотинська битва 1621 – битва за Центральну Європу Істор. Праця 2011
Хотинська війна 1621 року Істор. Праця 2011
Чи вступили запорожці до Ліґи християнської міліції? Істор. Стаття 2009
Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р. Істор. Стаття 2010
Шлях армії султана Османа ІІ до Хотина 1621 р. Істор. Стаття 2014