Леонід Могильний » Суспільно-політична позиція Григорія Голоскевича
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Суспільно-політична позиція Григорія Голоскевича

Стаття
Написано: 2019 року
Розділ: Історична
Твір додано: 23.10.2020
Твір змінено: 23.10.2020
Завантажити: pdf див. (297 КБ)
Опис: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. вип. 2 (141). – 2019
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок
кожного для становлення своєї Батьківщини у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний не-
офіційний заклик, став Григорій Костянтинович Голоскевич. До 1917 р. він працював у петербурзькому видавництві
"Друкар", потім, переїхавши у серпні 1917 р. до Києва, увійшов до складу Української Центральної Ради та вступив до
Української Партії Соціалістів-Федералістів на чолі з С. Єфремовим, підтримував Українську Народну Республіку у бо-
ротьбі проти більшовиків. У дослідженні проаналізовано еволюцію поглядів Г. Голоскевича протягом революційних
подій та боротьби за незалежність 1917–1920-х рр. Установлено його автономістські переконання, які він сприйняв у
результаті роботи з представниками української громади Петербурга та участі в українському національному русі.
Поступово, як і більшість учасників українського національного руху, Г. Голоскевич прийшов до необхідності ство-
рення української держави, яка могла б остаточно розв'язати національні, соціальні, економічні та науково-освітні про-
блеми українського народу. Одним зі шляхів такого самоствердження стала наукова робота вченого в галузі мовознав-
ства. Прихованою сторінкою діяльності Г. Голоскевича стала його участь у підпільних антибільшовицьких об'єднан-
нях, зокрема Братстві Української Державності (БУД), яке прагнуло відновити УНР. Установлено, що учасники БУД
намагалися стати координаційним центром національного руху на території Київщини, засуджували більшовицьку по-
літику воєнного комунізму, з недовірою і обережністю ставилися до НЕПу й політики українізації. В українській і зару-
біжній історіографії тема дослідження до цього часу практично не розглядалася, тому питання суспільно-політичних
поглядів діячів українського національного руху є надзвичайно актуальним, зважаючи на те, що персоналії так званого
"другого плану в українському русі" майже не отримали наукового висвітлення.
Ключові слова: Голоскевич Григорій, Українська Центральна Рада, Єфремов Сергій, Братство української державно-
сті, мовознавство.
Пов'язані автори:
Голоскевич Григорій
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.