Юлія Могилко » Національна специфіка корейської дитячої літератури ХХ ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Національна специфіка корейської дитячої літератури ХХ ст.

Дисертація
Написано: 2019 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 19.05.2019
Твір змінено: 19.05.2019
Завантажити: pdf див. (3.4 МБ)
Опис:

АНОТАЦІЯ
Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої
літератури ХХ ст. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних
наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних
країн (корейська література)». — Київський національний університет імені
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019.
Дисертаційна робота «Національна специфіка корейської дитячої
літератури ХХ століття» присвячена проблемі вивчення національної
специфіки корейської дитячої літератури ХХ ст. У дисертації вперше
здійснено комплексне системне вивчення творів корейської дитячої
літератури ХХ ст. Пояснюється вплив політичної ідеології та літературних
напрямів ХХ ст. Матеріалом дослідження стала корейська дитяча періодика
ХХ ст., поетичні та прозові твори письменників ХХ ст. — таких як: Ю Гьон
Хван, Кім Іль Ло, Юн Сок Джун, Пак Мок Воль, Сон Донг Йон, Юн Гик Йонг,
Пак Джон Хьон, Кім Со Воль, Шін Хьон Дик, Кім Йон Іль, Лі Джон Тек, Лі
Джун Кван, Кім Йосоп, Квон Чжон Сенг, Джонг Че Бонг, Хьон Док, Хван
Сон Мі. На нашу думку, без ґрунтовного аналізу праць вищезазначених
письменників неможливо скласти повне та цілісне уявлення про національну
специфіку корейської дитячої літератури ХХ ст. Зроблені та опубліковані
перші в Україні переклади корейської дитячої літератури ХХ ст. українською
мовою.
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що в
українському кореєзнавстві вперше здійснено аналіз корейських віршів та
поетичних творів ХХ ст. Зроблена спроба систематизувати твори корейської
дитячої літератури ХХ ст. як за жанрами, так і за часово-просторовим
вектором.
Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що
містять підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. У
вступі проаналізовано стан дослідження обраної теми, сформульовано 3наукову проблему, визначено мету та завдання роботи, обґрунтовано
новизну, окреслено теоретико-методологічну базу, подано рекомендації
щодо практичного застосування, вказано на зв’язок теми із програмами та
планами кафедри.
Перший розділ «Національна специфіка корейської дитячої
літератури: проблематика, поняття та характеристика» присвячений
опису завдань та понятійно-термінологічного апарату сучасної дитячої
літератури, огляду стану сучасних дитячих літературних досліджень в
Україні та світі, проблематиці дефініцій дитячої літератури. У розділі
уточнюються тлумачення понять дитячої літератури та дитячої літературної
творчості. Вводиться поняття юнацької та ювенальної літератури.
Пропонується більш чітке розмежування дитячої літератури в залежності від
віку дитини, оскільки в подальшому це дасть можливість прослідкувати
розвиток жанрово-художньої своєрідності творів, образну картину як у
вертикальній, так і у горизонтальній площинах.
У другому розділі «Корейська дитяча періодика ХХ століття як
джерело дитячої літератури» розглядається становлення та розвиток
корейської дитячої періодики у першій половині ХХ ст. як засіб формування
власне корейської дитячої літератури в період японської анексії та
корейської війни. Становлення та розвиток корейської дитячої літератури
видається доцільним розглядати через призму модернізації суспільства,
руйнування традиційного соціально-політичного порядку. Вагому роль в
період колоніального правління відігравала національна періодика,
наприклад, «Техан меіль ільбо». В цей період відбувається створення
літературних творів для дітей та юнацтва, де головною темою постають
взаємовідносини між батьками, дітьми та цілими поколіннями. Основним
джерелом дитячої літератури у період японського правління були журнали
«Соньон», «Оріні», «Себьоль» та ін. Створення дитячої періодики мало
закласти основу для створення нової нації. 4У третьому розділі «Корейські дитячі літературні твори ХХ
століття як образ розділеної нації» розглянуто становлення та розвиток
корейської дитячої літератури ХХ століття на Півдні та Півночі країни,
образну систему корейських дитячих творів (поетичні й прозові твори) та
соціокультурний аспект розвитку корейської дитячої літератури ХХ ст.
Після виснажливої війни 1950-1953 рр. на корейському півострові
починають свій розвиток дві різні дитячі літератури. Література Півдня
прагнула відновлення національної літератури. В цей період
південнокорейська дитяча література зазнавала переламних моментів,
оскільки на літературних теренах з’являються нові, молоді письменники.
Головним прагненням нової літературної плеяди було використання нових
літературно-художніх засобів задля того, щоб передати юним читачам своє
бачення війни та її наслідків. В той же час в північнокорейській дитячій
літературі особливе місце посідають твори про об’єднання Батьківщини, а
також про діяльність Кім Ір Сена. Починаючи з 1962 р., в Кореї
розпочинається серйозне дослідження проблем та напрямів дитячої
літератури. Відправною точкою слугували праці Юн Сок Джуна
«Корейський дитячий журнал», Лі Вон Су «Введення в дитячу літературу»,
Лі Че Джул «Вступ до дитячої літератури», «Історія корейської сучасної
дитячої літератури» та «Словник світової дитячої літератури». Північ та
Південь по-різному трактують поняття дитяча література — як на
словниковому рівні, так і на рівні змістовому. Письменники Північної Кореї
розглядають дитячу літературу як політичний інструмент, тоді як у
Південній Кореї дослідники прагнуть знайти спільні суспільно-
фундаментальні характеристики.
У загальних висновках викладено результати проведеного
дослідження, сформульовано основні висновки і окреслено перспективи
подальших досліджень з обраної проблематики. Завдяки використанню
творів різних корейських письменників маємо змогу проаналізувати стан
дитячої літератури на Півдні та на Півночі Кореї.


Ключові слова. Ювенальна література, корейська дитяча поезія ХХ
століття, корейська дитяча проза ХХ століття, молодіжний роман, корейська
дитяча періодика ХХ століття.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.