Володимир Мільчев
 
 

Володимир Мільчев

Український історик, доктор історичних наук, професор.
нар. 20.04.1972
Україна
(болгарин)

Мільчев Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету й завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Запорізьке відділення), член правління Запорізького наукового товариства ім. Я.Новицького. Народився 22.04.1972 (м. Запоріжжя, Україна). Освіта – Запорізький державний університет: історичний факультет (1989–1994); аспірантура при Запорізькому державному університету (1996–1999), тема кандидатської дисертації – “Болгарське населення Південної України у XVIII столітті” (2000); докторантура Запорізького національного університету (2002 – 2005), тема докторської дисертації “Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття” (2011). Сфера наукових інтересів лежить у площині дослідження історії парамілітарних спільнот Східної та Центральної Європи (козаки, гайдуки, граничари та ін.) у XVII–XVIII століттях.


1996
1. Етапи болгарської колонізації на півдні України другої половини XVIII–XIX ст. // Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1-2 листопада 1996 р. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996. – Секція III, IV. – С. 99-101.
2. Етнічний склад населення болгарських колоній Південної України наприкінці XVIII–у XIX ст. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996. – Вип. 1. – С. 22-24.

1997
3. Запорозька Січ як транзитний пункт на шляху болгарських емігрантів до Слов’яносербії // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м.Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1997. – Секція III, IV, V. – С. 66-68.
4. Болгарські колонії на півдні України 1752–1806 рр. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1997. – Вип. 2. – С. 21-22.

1998
5. Джерела з історії болгарського населення Південної України останньої чверті XVIII століття в Державному архіві Херсонської області // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1998. – Вип. 4. – С. 27-32.
6. Болгарська еміграція до України у XVIII столітті // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1998. – Вип. 3. – С. 114-122.
7. Болгарський народ у політиці Австрійської імперії наприкінці XVII–на початку XVIII століття: про причини початку переселення болгар на Україну // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, “Просвіта”, 1998. – Вип. ІV. – С. 9-16.
8. Проблема ідентифікації болгар у загальнобалканській імміграційній хвилі до Південної України у XVIII ст. // Південна Україна:проблеми історичних досліджень. Збірник наукових праць. Частина І. – Миколаїв, 1998. – С. 140-144.

1999
9. Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – 236 с.
10. Проблема синтезу української, російської та балканської моделей православ’я на півдні України у XVIII столітті // Міжконфесійні взаємини на півдні України XVIII – ХІХ століття / Бойко А.В., Ігнатуша О.М., Лиман І.І., Мільчев В.І. та інші. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – 252 с.
11. Початок переселення болгар на Україну: діяльність комісії І.Албанеза та створення Сербського гусарського полку (1723-1730 рр.) // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VI. – С. 26-38.
12. Формування соціально-спеціалізованих груп та структуризація устрою громад військових поселенців на півдні України (1752–1783 рр.): до питання про фаміліатів // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. VII. – С. 49-53.
13. Нікола Вєлічков – представник дворянства болгарського походження на півдні України у XVIII столітті // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. 4(5). – С. 237-240.
14. Болгарський і Македонський гусарські полки в системі урядової військової колонізації на півдні України (1759–1762/63 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 5. – К., 1999. – С. 45-57.
15. Каким образом садят дыни и арбузы в крепости Святыя Елисаветы и как к тому места избирают // Огородник. – 1999. – № 8. – С. 6.
16. Рецензія: Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1998. – 80 с. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. 4(5). – С. 262-264.

2000
17. Болгарське населення Південної України у XVIII столітті. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 07.00.01 – Історія України. – Запоріжжя, 2000. – 20 с.
18. Практика вільного волевиявлення у традиціях балканських переселенських спільнот на півдні України у XVIII столітті // Народне волевиявлення в Україні: історія і сучасність. Тези доповідей науково-практичної конференції. 5 квітня 2000 р. м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 2000. – С. 53-55.
19. Боротьба Запорожжя проти впровадження російським урядом форпостів, карантинів та митниць по ріках Південний Буг та Синюха у часи Нової Січі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім.П.Д.Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2000. – С. 84-87.
20. “Nova Serbia constituta”: з історії медалі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 2000. – Вип. 5. – С. 212-215.


2001
21. Болгарські переселенці на півдні України. 1724–1800 рр. – Київ-Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 2001. – 198 с. + V карт.
22. Проблеми викладання історії зарубіжних слов’янських народів у вищій школі // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Історико-філософська серія. – Випуск 1. – Мелітополь, 2001. – С. 87-90. (У співавторстві з С.І.Пачевим та О.О.Мельник).
23. Запорожці у Банаті та Бачці: стан та перспективи дослідження проблеми // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 6. – К., 2001. – С. 86-95.
24. Джерела з історії формування балканських діаспор в Україні XVIII століття у фонді Київської губернської канцелярії ЦДІА України (м. Київ) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 7. – К., 2001. – С. 122-141.
25. Епізод з історії піратства на Чорному морі на початку ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 2001. – Вип. 6. – С. 241-243.
26. Рецензія: До історії сербських поселень на півдні України: Мита Костић. Нова Србиjа и Славеносрбиjа. – Нови Сад: Стоjков, 2001. – 192 с.: илустр., мапе. // Там само. – С. 310-311.


2002
27. Загальні тенденції розвитку сільського господарства Нікопольщини в останній чверті XVIII ст. – на початку ХІХ ст. // Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя, 2002 – С. 159-168. (У співавторстві з А.В.Бойком).
28. Бахмутський козацький полк // Українське козацтво: Мала енциклопедія.– Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 31.
29. Буджацька орда // Українське козацтво: Мала енциклопедія.– С. 50-51.
30. Джамбуйлуцька орда // Там само.– С. 127.
31. Дніпровська укріплена лінія // Там само.– С. 134. (У співавторстві з В.О.Пірком).
32. Єдисанська орда // Там само.– С. 147.
33. Єдичкульська орда // Там само.– С. 147.
34. Єлисавети Святої фортеця // Там само.– С. 147-148.
35. Кафа // Там само.– С. 202.
36. Кінбурн // Там само.– С. 208.
37. Мишурин Ріг // Там само.– С. 317.
38. Нова Сербія // Там само.– С. 347-348.
39. Новослобідський козацький полк // Там само.– С. 351-352. (У співавторстві з В.О.Пірком).
40. Ногайські орди // Там само.– С. 353.
41. Очаків // Там само.– С. 365.
42. Слов’яносербія // Там само.– С. 457-458. (У співавторстві з В.О.Пірком).
43. Українська укріплена лінія // Там само.– С. 491-492. (У співавторстві з В.О.Пірком).
44. Фаміліати // Там само.– С. 504.
45. Запорожці та некрасівці у пониззі Дунаю. 1780 р. (за матеріалами Російського державного архіву давніх актів) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”. Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА “Тандем-У”, 2002. – С. 167-173.
46. Два хусарски полка с българско участие в системата на държавната военна колонизация в Южна Украйна (1759–1762/63 г.) // Исторически преглед. – № 5-6. – София, 2002. – С. 154-165.
47. Джерела до історії запорозького козацтва часів перебування під кримською протекцією (1730–1733 рр.) // Запорозька старовина. – Вип. 2. – К.-Запоріжжя: Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України, 2002. – С. 384-399.


2003
48. Матеріали Секретної експедиції Сенату Російської імперії до історії Запорозької Січі у останні роки її існування // Україна: вчора, сьогодні, завтра. Збірник наукових праць / Ред. колегія: Вашкевич В.М. та ін. – Запоріжжя, 2003. – С. 62-68.
49. Світоглядні імперативи військових поселенців Нової Сербії (згідно матеріалів епістолярної спадщини) // Студії з історії Степової України. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2003. – С. 53-59.
50. Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії наприкінці XVIII ст. // Пам’ять століть. – № 2. – К., 2003. – С. 50-56.
51. Болгари в системі іноземної цивільної колонізації в Україні (1762–1768 рр.) // Българска Бесарабия (страници от историята на българите в Бесарабия и Приазовието): сборник посветен на 140-годишнина от преселването на бесарабски българи в Приазовието. – Випуск 2. – Болград: ООЦБК, 2003. – С. 30-42.
52. Поселення запорожців у Бачці та Банаті 1785–1791 рр. (за матеріалами архівосховищ Сербії та Хорватії) // Матеріали V Конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 350-357.
53. Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 2003. – Вип. 7. – С. 35-55. (У співавторстві з Ю.П.Князьковим).


2004
54. Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор-Січ», 2004. – 80 с.
55. Листування кошового отамана Костя Гордієнка – джерело з історії Запорожжя початку XVIII ст. // Перший Міжнародний конгрес «Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о.Велика Хортиця». 26-28 вересня 2004 р. Тези доповідей. – Запоріжжя, 2004. – С. 63-66.
56. Джерела до історії запорозького козацтва у фонді “Славонська генералкоманда” Хорватського державного архіву // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 8/9. – К.–Нью-Йорк: Видавництво М.П.Коць, 2004. – С. 88-98.
57. Протоиерей от. Виктор Киранов: праведная жизнь и мученическая смерть во имя веры // Православные храмы в болгарских и гагаузских селениях юга Украины и Молдовы: Юбилейный сборник по случаю 170-летия со дня заложения и 165-летия со дня освящения болградского Спасо-Преображенского собора, 160-летия со дня постройки кладбищенской церкви во имя святителя Митрофана епископа воронежского в городе Болграде / Сост. И.М.Пушков. – Вып. 1. – Болград: ООЦБК, 2004. – С. 237-245.
58. Коментарі // Збірник матеріалів до історії запорозьких козаків (Сборник материалов для истории запорожских козаков) // Дмитро Яворницький. Твори у 20 томах / Ред.. кол. П.Сохань та ін. – Т. 1. – К.-Запоріжжя: Тандем-У, 2004. – С. 445-460.


2005
59. Огляд кордону Запорозьких Вольностей з Новоросійською губернією 1765 р. (джерело з фондів Російського державного архіву давніх актів) // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Вип. 1. – Нікополь-Запоріжжя, 2005. – С. 59-67.
60. Запорозький елемент у матеріальній та духовній культурі населення Нижнього Подніпров’я в ХХ столітті: проблеми виокремлення та фіксації // Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні проблеми та перспективи дослідження історії козацтва», м.Запоріжжя, 01-02 квітня 2005 р. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор-Січ», 2005. – С. 37-39.
61. Олешківська чи Кам’янська: про черговість виникнення запорозьких січей у межах Кримського ханства (1709–1734 рр.) // «Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії». Міжнародна наукова конференція. 3-4 червня 2005 р. Тези доповідей. – Одеса, 2005. – С. 24-26.
62. Адміністративний устрій Південної України (середина XVIII – перша половина ХІХ століття) / Упорядники: А.Бойко, В.Козирєв, В.Мільчев, І.Савченко, Н.Сурева / Передмова: І.Савченко // Джерела з історії Південної України. Том 1. Видання 2-е, виправлене і доповнене. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 528 с. + XLI с.
63. Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В.Мільчев, О.Посунько / Передмови: С.Гаврилович, С.Лалич, В.Мільчев, О.Посунько // Джерела з історії Південної України. Том 7. — Запоріжжя: Тандем-У, 2005. — 442 с.
64. Мемуари та щоденники селян Південної України в археографічному вимірі // Мемуари та щоденники. Частина 1. / Упорядники: А.Бойко, С.Плохій / Передмови: С.Плохій, А.Бойко, В.Чоп, В.Мільчев // Джерела з історії Південної України. Том 5. Книга 1. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – С. 74-96.
65. У пошуках “Антисічі”: запорозькі осередки за межами Вольностей (1740–1760-і рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 10. – К., 2005. – С. 231-250.
66. Петро Текелія: ескіз портрету «злого генія» Запорозької Січі // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 11. – К., 2005. – С. 80-96.
67. Гайдамацтво на Нижньому Побужжі у 1750-х – на початку 1760-х років // Запорозька старовина. – Вип. 3. – К.-Запоріжжя: Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України, 2005. – С. 48-56.
68. Петро Текелія: ескіз портрету «злого генія» Запорозької Січі // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – С. 71-83.
69. Коментарі // Вільності запорізьких козаків: історико-топографічний нарис // Дмитро Яворницький. Твори у 20 томах / Ред. кол. П.Сохань та ін. – Т. 2. – К.-Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – С. 271-320 (У співавторстві з А.В.Бойком, Ю.П.Князьковим, І.І.Лиманом, Ю.А.Мициком).
70. Дискуссия о времени появления некрасовцев в Северо-Западном Причерноморье в свете документов Российского государственного архива древних актов // Липоване. История и культура русских старообрядцев. – Вып. ІІ. – Одесса, 2005. – С. 25-30.
71. Козацько-шведське військо у Бендерах очима сучасника (джерело з рукописного зібрання Російської національної бібліотеки) // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Вип. 2. – Нікополь-Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С. 6-7.
72. Заснування, організаційне оформлення та перші кроки Сербського гусарського полку (1724–1734 рр.) // Сеоба срба у Руско царство половином 18 века. Зборник радова са међународног научног скупа у Новом Саду 7–9 маjа 2003 године. – Нови Сад: ПАН-ПАПИР, 2005. – С. 164-182.
73. Матеріали приватного листування поселенців Нової Сербії // Сеоба срба у Руско царство половином 18 века. Зборник радова са међународног научног скупа у Новом Саду 7–9 маjа 2003 године. – Нови Сад: ПАН-ПАПИР, 2005. – С. 243-253.
74. Запорозький гарнізон Новосергіївської фортеці: сторінка кампанії 1711 року // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2005. – С. 462-470.
75. Cербські граничари на півдні України у 1709–1734 роках, як альтернатива запорозькому козацтву // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. ХIХ. – С. 29-39.
76. Рецензія: Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775–1861). – Запоріжжя: «Тандем-У», 2004. – 400 с. // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. ХIХ. – С. 420-421.
77. Петар Текелиjа: нацрт портрета «злог гениjа» Запорошке Сечи // Зборник Матице Српске за историjу. – Бр. 71-72. – Нови Сад, 2005. – С. 202-210.

2006
78. Військо Запорозьке Низове під кримською протекцією // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – С. 587-603.
79. Повернення Війська Запорозького Низового під царський скіпетр // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – С. 604-617.
80. Запорожці поза межами Запорозьких Вольностей // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – С. 618-630.
81. Останні із запорожців: рибалки Нижнього Подніпров’я – хранителі традицій низового козацтва // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 12. – К., 2006. – С. 376-389.
82. Поглинення Вольностей Війська Запорозького Низового у 1775 р.: проекти, плани, реалізація // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 21. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 47-53.
83. Джерела з історії заснування у 1688 році на запорозьких землях Сергіївської фортеці (в контексті перевидання археографічного доробку Д.Яворницького) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – С. 5-16.
84. Джерела з історії Південної України. Том 9 // Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники: А.Бойко, В.Мільчев. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2006. – 632 с.
85. Екстракт про козацькі війська Російської імперії. 1765 рік // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – С. 135-138.
86. Петро Текелія: ескіз портрету // УКРАС. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. – Випуск 1 (1). – Рік 2006. – Київ: «Темпора», 2006. – С. 95-112.
87. Документи та матеріали до історії приазовських албанців // Старожитності Південної України. Випуск 18 / Упорядники: А.Бойко, Л.Брацило, І.Козлова, В.Мільчев, О.Тедеєв. – Запоріжжя, 2006. – 168 с.; іл.
88. Олешківська чи Кам’янська: про черговість виникнення запорозьких Cічей у межах Кримського ханства (1709–1734) // Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: «Астропринт», 2006. – Вип.17. – С. 128-132.
89. Болгарські переселенці на землях запорозьких козаків під час російсько-турецької війни 1768–1774 років: між антипатією та компліментарністю // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Т. 9. – Одесса: Друк, 2006. – С. 77-84.
90. Запорожці-засланці на Прісногорьківській укріпленій лінії в Сибіру 1770 року // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 10/11. – К., 2006. – С. 835-838.
91. Конфігурація та устрій Вольностей Війська Запорозького Низового за часів Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 29-35.
92. Основні зібрання джерел з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття в архівосховищах Російської Федерації // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 13. – К., 2006. – С. 148-182.

2007
93. Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії. 1785 – 1790 рр. (дослідження та матеріали). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007. – 172 с., іл.
94. Основні зібрання джерел з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття в архівосховищах України // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 339-345.
95. Срби у Украjини у првоj половини XVIII века // Зборник Матице Српске за историjу. – Бр. 75-76. – Нови Сад, 2007. – С. 23-49.

2008
96. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII ст. (джерелознавчий аналіз). – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 369 с.
97. Запорозький «анекдот» XVIII століття: специфіка, тематика, жанр // Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23-24 травня 2008 року. – Запоріжжя, Тандем-У, 2008. – С. 16-23.
98. Запорозькі осередки в турецьких володіннях у перше десятиріччя по ліквідації Січі // Козацька спадщина. Альманах Інституту суспільних досліджень. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 92-101.
99. Коментарі // Джерела до історії запорозьких козаків. // Дмитро Яворницький. Твори у 20 томах / Ред. кол. П.Сохань та ін. – Т. 3 (Книга 1). – К.-Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – С. 372-438.
100. «Усні історії» таврійських болгар як джерело дослідження голодоморів 1932 – 1933 та 1946 – 1947 років // Зб.: Голодомор 1932 – 1933: запорізький вимір. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 208-230. (У співавторстві з Ю.О.Іріоглу).
101. Рецензія: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — 528 с.; Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. — К.: «Освіта України», 2007. — 631 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 265-266.
102. Особливості виникнення/створення та побутування усних наративів у середовищі запорозького козацтва XVIII століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 187-195.
103. Запорозьке гайдамацтво XVIII століття як традиційний здобичницький промисел козацтва // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІV. – С. 40-50.


2009
104. Нариси з історії запорозького козацтва XVIII століття (спроба історичної реконструкції на основі писемних джерел). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2009. – 108 с.
105. Специфіка побутування запорозького фольклору часів Нової Січі // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / Редкол. П.Сохань, А.Бойко, В.Брехуненко та ін.. – К., 2009. – С. 331-342.
106. Петро Калнишевський та його доба. Документи та матеріали / Упорядники: В.Грибовський, В.Мільчев, І.Синяк. – К., 2009. – 432 с.
107. Огляд джерел до історії запорозького гайдамацтва XVIII століття в архівосховищах Польщі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. ХХV. – С. 207-214.
108. Запорозьке козацтво у підданстві Гіреїв (1709/11 – 1734) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. ХХVІ. – С. 217-223.
109. Характерні риси запорозького етосу XVIII століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. ХХVІІ. – С. 21-28.
110. Запорозьке рибальське арго – маркер соціальної групи // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 18. – К., 2009. – С. 160-172.
111. Іван Штерев – незнаний таврійський мемуарист: доля та спадщина // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Т. 10. – Одесса-В.Търново, 2009. – С. 137-147.


2010
112. Заради того, щоб ми жили… // Шматов Николай. Это было под Большой Лепетихой (декабрь 1943 – январь 1944 гг.) / Упорядник В.Мільчев / Серія «Забытые дневники». Випуск 2. – Запоріжжя, 2010. – С. 9-17.
113. Повсякденність запорозьких гайдамаків-здобичників за Нової Січі // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук, конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / Упоряд.: Лукашевич О. М., Нагайко Т. Ю. Міністерство освіти і науки України; НАН України. Інститут історії України; ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди; Кафедра історії та культури України; Навчально-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 107-108.
114. Мільчев В. Співвідношення наративного та документального текстів у «допитах» запорозьких козаків XVIII століття // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 25. – Переяслав-Хмельницький, 2010 – С. 272-276.
115. Развитие на българистиката в научните центрове на Запорожкия край в края на ХХ – началото на ХІХ в. // Списание на българската академия на науките. София: Печатница на Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2010.– Кн. 6. – С. 20-25. (В съавторството на С.Пачев и В.Пачева ).
116. Ролята на австро-турското съперничество на Балканите за преселването на българи в Руската империя през първата половина на XVIII в. // Списание на българската академия на науките. – София: Печатница на Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2010.– Кн. 6. – С. 26-33.
117. Матеріали фіскального, поліційного та церковного обліку, як джерело з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 20. – К., 2010. – С. 119-134.
118. Соціальна історія запорозького козацтва в спадщині польських мемуаристів XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 21. – К., 2010. – С. 89-100.

2011
119. Случай Родиона Решетникова: жизнь казака-некрасовца в конце XVIII в. // Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты: Мат-лы межд. науч. конф. Сб. науч. статей / Под ред. д.и.н. А.В. Венкова. – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2011. – С. 37-45. (В соавторстве Д.В.Сенем).
120. «Напередодні»: підготовка до ліквідації Війська Запорозького Низового // Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 6. – С. 31-38.
121. Внесок господарств болгарських переселенців в аграрну інфраструктуру Південної України XVIII ст. // Дриновський збірник. Т. IV. – Харків-София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2011. – C. 435-443.
122. Козацькі наративи XVIII століття як джерело дослідження соціальної історії Запорожжя // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХ. – С. 244-251.
123. Особливості адміністрування Запорізького/Чорноморського козацтва владними структурами Російської держави впродовж XVIII ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Випуск 52 (спецвипуск). – К., 2011. – С. 145-152.
124. Специфіка побудови формулярів актових документів XVIII ст. (на прикладі джерел з історії запорозького козацтва) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 22. – К., 2011. – С. 51-66.
125. Внесок А. Скальковського у дослідження соціальної історії запорозького козацтва XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 23. – К., 2011. – С. 33-42.
126. Перше поселення болгар-колоністів в Україні: з історії виникнення Борщагівської колонії у 1765 р. // Музейний вісник. – Вип. 11 (2). – Запоріжжя, 2011. – С. 213-222.
127. Специфіка управління запорозьким/задунайським козацтвом з боку владних структур Кримського ханства та Османської імперії у XVIII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХІ. – С. 125-132.


2012
128. Расспросные речи как источник по истории некрасовских казаков последней четверти XVIII в. (по материалам РГАДА) // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура. Сб. науч. статей / Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – C. 244-260. (В соавторстве Д.В.Сенем).
129. У витоків наукового дослідження історії Запорожжя: вітчизняні та зарубіжні автори XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 24. – К., 2012. – С. 199-209.
130. Проблеми соціальної історії запорозького козацтва XVIII ст. у студіях українських радянських істориків міжвоєнної доби // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Т. 25. – К., 2012. – С. 240-252 .
131. Соціальна історія запорозького козацтва доби Нової Січі у дослідженнях вітчизняних істориків-археографів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 290-296.
132. Болгарський гусарський поселений полк (1776 – 1783) // България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. – Кишинев: «S.Ş.B», 2012.– С. 74-81.
133. Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський). Подорожі на Запорозьку Січ у 1749 – 1750 і 1751 рр. / Упорядники: В. Грибовський, В. Мільчев. – К., 2012. – 100 с.


2013
134. С Дуная на Синюху: к истории заселения Ольшанки алфатарскими болгарами / Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар / Под общ. ред д.и.н., проф. В.И. Мильчева. – К.: «Скиф», 2013. – С. 157-168.
135. Реалії крос-культурних комунікацій у болгарському селі Таврії у першій третині ХХ ст. (за мемуарами І.Штерева) // Постфактум: історико-антропологічні студії. – № 1. – Одеса, 2013. – С. 146-158.
136. Рецензія: Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному та суспільно-політичному житті підросійської України (кінець XVIII – початок ХХ століття). – Умань, 2013. – 400 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVІ. – С. 331-332.
137. «Туканци»: питання формування однієї субетнічної групи болгар України // З любов’ю до народів: ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка з нагоди 80-річчя від дня народження. – К., 2013. – С. 95-108. (У співавторстві з О.І.Ганчевим і О.І.Прігаріним).

2014
138. Події Другої світової війни в усних наративах болгар Північного Приазов’я // Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-7 лютого 2014 р.). – Запоріжжя: Інтер-М, 2014. – С. 84-88 (У співавторстві з Ю.О.Іріоглу).
139. Декан навіки: ad memoriam В.Г.Ткаченка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. ХХХVІІІ. – С. 17-20.
140. Коментарі / Енгель Й.Х. Історія України та українських козаків [Заг.ред., вступ.ст. В.В.Кравченка; упоряд. Т.О.Чугуя]. – Харків: – С. 525-615 (У співавторстві з Д.М.Чорним і Т.О.Чугуєм).
141. Діяльність болгарських національно-культурних товариств, як фактор інсталяції свята «День слов'янської писемності і культури» в Україні (на прикладі Одеської та Запорізької областей) // Празникът на свети Кирил и Методий. Пространства на духа. В два тома / Отговорен ред. Е.Анастасова. – Том 1. – София: Парадигма, 2014. – С. 170-180. (У співавторстві з О.І.Ганчевим).
142. Социальная модель Запорожья периода Новой Сечи // Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и актуальные проблемы развития исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского ученого). – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2014. – С. 371-379.
143. «У вирі вселенських потрясінь»: мемуарна спадщина мешканців Степової України першої третини ХХ ст. / Упоряд. Мільчев В.І., Молдавська Т.І., Молдавський Р.Л. – Київ, 2014. – 230 с.