Валентина Матях
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Валентина Матях

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАНУ.
Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Шведська карта» у політичних комбінаціях Богдана Хмельницького (з приводу неопублікованих праць І.П. Крип'якевича та М.Ф. Владимирського-Буданова) Істор. Стаття 1995
Висвітлення на сторінках «Киевской Старины» деяких аспектів відносин України з Росією та Річчю Посполитою в кінці ХVІ–ХVІІ ст. Істор. Стаття 1991
Відображення подій 1768 р. в Україні у журналі «Киевская старина» Істор. Стаття 1993
Влада, суспільство, людина в полі ранньоновістичного студіювання: парадигмальні виклики сучасності Істор. Стаття 2020
Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика Істор. Стаття 2011
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 Істор. Нарис 2006
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2 Істор. Нарис 2007
Науковий доробок професора Валерія Степанкова в царині дослідження українського раннього нового часу Істор. Стаття 2007
Національно-визвольна війна як фактор формування суспільної свідомості української нації (нетрадиційний ракурс дослідження) Істор. Стаття 2000
Полководці Війська Запорозького: історичні портрети. Книга 1 Істор. Нарис 1998
Профілі творчого портрета вченого [В.С. Степанков] Істор. Стаття 2017
Система ціннісних орієнтацій в суспільній ментальності України-Гетьманщини: орієнтовні напрями дослідження Істор. Стаття 1996
Україна в ХVІІ–ХVІІІ ст.: вузлові проблеми та пріоритети наукового студіювання Істор. Стаття 2004
Український державотворчий процес XVII— XVIII ст.: до питання історіографічного вивчення проблеми Істор. Стаття 1995
Український ранній новий час в перспективі наукового вивчення Істор. Стаття 2008