Михайло Кобрин » Культово-обрядові практики УГКЦ: особливості та тенденції розвитку
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Культово-обрядові практики УГКЦ: особливості та тенденції розвитку

Праця
Написано: 2015 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 03.12.2017
Твір змінено: 03.12.2017
Завантажити: pdf див. (1.2 МБ)
Опис: 4
всій Католицькій Церкві та серед українських греко-католиків зокрема.
Виокремленні науковцями три ідентифікаційні групи у своїй сукупності творять
єдину ідентичність Української Греко-Католицької Церкви.
Загалом проблематика культово-обрядового життя Української Греко-
Католицької Церкви є недостатньо вивчена у вітчизняному науковому середовищі.
Сучасні наукові праці дають здебільшого тільки загальний огляд цього феномену.
Натомість богословські праці зосереджуються на розгляді лише певних аспектів
культового-обрядового життя УГКЦ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри
теорії та історії культури «Становлення нової соціокультурної реальності в Україні»
(державний реєстраційний номер 0113U001899). Дисертаційне дослідження
пов’язане з науковими темами лекцій, які читаються на кафедрі теорії та історії
культури філософського факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка.
Мета дослідження. Актуальність обраної теми й загалом недостатній стан її
висвітлення в науковій літературі обумовили мету дисертаційного дослідження, яка
полягає в з’ясуванні особливостей та тенденцій розвитку культово-обрядових
практик та їх трансформацій у середовищі УГКЦ.
Реалізація поставленої мети дослідження вимагає виконання таких завдань:
 окреслити головні напрямки розвитку дослідницької думки, в котрих
здійснюється релігійно-філософське осмислення феномену культового життя
унійної церкви;
 простежити еволюцію та розвиток культової практики УГКЦ від
Берестейської унії до кінця ХІХ століття в контексті взаємодії релігійно-
догматичних чинників та специфіки соціального розвитку;
 проаналізувати особливості формування ідентифікаційних груп в середовищі
Української Греко-Католицької Церкви в ХХ ст. в контексті релігійно-світоглядного
вибору між східною та західною культово-обрядовими традиціями;
5
 здійснити компаративний аналіз філософсько-богословських основ
Католицизму та Православ’я, простеживши специфіку виявів феномену межовості
на прикладі обрядовості Греко-Католицизму;
 виокремити структурні елементи в середовищі сучасної Української Греко-
Католицької церкви, застосовуючи критерій ідентичності в його культово-
обядовому та соціально-релігійному аспекті;
 висвітлити сучасний стан та тенденції розвитку культово-обрядових практик
орієнтальної та окцидентальної греко-католицької ідентифікаційних груп;
 з’ясувати особливості культу та структуру загальнокатолицької
ідентифікаційної групи як новітньої тенденції функціонування Української Греко-
Католицької Церкви.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.