Оксана Анатоліївна Іваненко » Роль міжнародних зв'язків університетів у становленні академічної науки в Україні на початку ХХ ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Роль міжнародних зв'язків університетів у становленні академічної науки в Україні на початку ХХ ст.

Стаття
Написано: 2018 року
Розділ: Історична
Твір додано: 25.03.2019
Твір змінено: 25.03.2019
Завантажити: pdf див. (1.3 МБ)
Опис: Іваненко О. Роль міжнародних зв’язків університетів у становленні академічної науки в Україні на початку ХХ ст. / О. Іваненко // Український історичний журнал. - 2018. - № 6. -

На основі документів Центрального державного історичного архіву України,
Державного архіву міста Києва, Інституту рукопису Національної бібліоте-
ки України ім. В.І.Вернадського, матеріалів періодики, спогадів сучасників у
статті розкриваються основні тенденції розвитку міжнародних зв’язків
Харківського, Київського й Новоросійського університетів упродовж ХІХ – по-
чатку ХХ ст. у контексті формування передумов для заснування Української
академії наук (1918 р.). Аналіз індивідуального досвіду представників профе-
сорсько-викладацької колеґії в поєднанні з синтезом локальних явищ науково-
освітнього життя українських ґуберній Російської імперії сприяє відкриттю
нових ракурсів та акцентів у розвитку загальноєвропейського культурно-ци-
вілізаційного процесу. Конкретно-історичне вивчення траєкторій міжнарод-
ної діяльності університетів Наддніпрянської України відкриває перспективи
більш глибокого осягнення історії європейської освіти та науки в макромасш-
табі. Взаємовплив внутрішнього світу, світогляду, життєвого шляху окре-
мої особи, сім’ї як базового соціального інституту та ґлобальних культурних
і суспільно-політичних явищ виразно простежується на прикладі постатей
ученого-економіста І.В.Вернадського та його сина – В.І.Вернадського, з іменем
якого пов’язана інституціалізація Української академії наук, на ґрунті куль-
турно-освітніх і наукових процесів попередніх історичних періодів, невід’ємною
складовою яких була діяльність, зокрема і в міжнародному контексті, універ-
ситетів Наддніпрянської України.
Ключові слова: університет, наукові зв’язки, Наддніпрянська Україна, Росій-
ська імперія, Європа, соціокультурний простір.

 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.