Сергій Горбаненко
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Сергій Горбаненко

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. Займається археологією слов'ян, спеціалізується на господарстві.
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Анти на Києво-Подолі: перші комплексні ботанічні дослідження матеріалів пеньківської культури Істор. Стаття 2022
Відбитки тканин на матеріалах зі слов’янських пам’яток останньої чверті І тис. н.е. Істор. Стаття 2022
Господарство носіїв юхнівської культури Істор. Праця 2012
Земледельческий комплекс раннесредневекового населения Верхнего Салтова (рос.) Наук. Стаття 2004
Землеробство давніх слов'ян (кінець І тис. до н. е. — І тис. н. е.) Наук. Праця 2010
Землеробство жителів городища Мохнач (часів салтівської культури) Наук. Стаття 2008
Землеробство жителів салтівського селища Коробові Хутори Наук. Стаття 2009
Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р. Наук. Стаття
Літописні слов’яни передодня утворення Давньої Русі: тваринництво чи мисливство Істор. Праця 2021
Матеріали до вивчення землеробства мешканців городища Радичівське-3 Істор. Стаття 2017
Нова пам'ятка давньоруського часу в околицях Києва Істор. Стаття 2004
Осіле тваринництво у носіїв салтівської культури на Дону Наук. Стаття 2010
Пархомівський другий скарб раннього середньовіччя: попередні результати дослідження Худ. Не визначено 2022
Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі Істор. Стаття 2018
Про один маловідомий культ у сіверян Істор. Праця
Северинівське городище скіфського часу: екогосподарський аспект досліджень Істор. Стаття 2015
Системи землеробства слов'ян кінця І тис до н.е. – І тис н.е. Істор. Стаття 2009
Сільське господарство жителів Пастирського городища Наук. Праця 2007
Сільське господарство мешканців поселення Верхній Салтів Наук. Стаття 2009
Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі Істор. Праця 2013
Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні Істор. Праця 2018
Скарб виробів із заліза з околиць с. Хитці у Посуллі Істор. Стаття 2014
Скарб знарядь для обробітку ґрунту з Чорнівського археологічного комплексу Істор. Стаття 2022
Скіфи і Cannabis sativa L Істор. Стаття 2019
Хотівське городище (новітні дослідження) Наук. Праця 2017