Віта Форсюк » Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування

Дисертація
Написано: 2021 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 08.05.2021
Твір змінено: 08.05.2021
Завантажити: pdf див. (1.6 МБ)
Опис: Форсюк В. Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів
оподаткування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. − Київський національний університет імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2021.
У дисертації здійснено комплексне дослідження принципів
оподаткування, визначено їх вплив на розвиток правових відносин у сфері
оподаткування та особливостей реалізації при правозастосуванні.
Автором проведено аналіз наукових підходів до співвідношення
понять «принцип», «норма», «стандарт», а також розглянуто відповідні
функції, які виконують принципи права, та їх вплив на функціонування
правової системи.
Розмежовано поняття «принципи податкового права», «принципи
оподаткування» та «принципи податкової системи», а також досліджено
еволюцію й окреслено проблеми реалізації принципів рівності та
справедливості оподаткування, принципи законності податку, стабільності
оподаткування, принцип «презумпції правомірності рішень платника
податків» та економіко-організаційні принципи оподаткування, такі як:
принцип фіскальної достатності, нейтральності, зручності оподаткування та
економічності оподаткування.
Предметом окремої уваги у дисертації стали наукові погляди щодо
механіки реалізації субстанційних проявів принципу справедливості
оподаткування у вигляді горизонтальної та вертикальної справедливості,
прогресивного оподаткування та неоподатковуваного мінімуму. В цьому
контексті, обґрунтовано ідею, що податкова пільга повинна розумітися як
прояв позитивної дискримінації, підстави для надання якої, що встановлені в
 

 

пункті 30.2 статті 30 Податкового кодексу України, необхідно розглядати як
«захищені ознаки».
Автором обґрунтовано, що принцип презумпції правомірності рішень
платників податків застосовується у випадку суперечностей однопорядкових
норм права, що мають рівнозначну юридичну силу, у якості яких
розглядаються норми Податкового кодексу України.
Запропоновано доповнити перелік принципів, що передбачені у статті
4 Податкового кодексу України, новим принципом «транспарентності
оподаткування» у вигляді «установлення порядку справляння податків та
зборів, виходячи із необхідності забезпечення прозорості адміністрування
податків та зборів та отримання належного обсягу податкової інформації».
Автор напрацював пропозиції, спрямовані на ефективну реалізацію
принципів оподаткування та усунення відповідних колізій у законодавстві.
Зокрема, він пропонує не включати до терміну перебування в Україні, в цілях
визначення податкового резидентства чи з метою визначення «місця
ефективного управління» період перебування фізичної особи, що був
зумовлений виключно дією обставин непереборної сили та/або іншими
незалежними обставинами: небезпечною для життя хворобою чи травмою,
запровадженням обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням небезпечної
для життя хвороби та інші, а також надати однаковий обсяг податкових пільг
власникам нерухомого майна на праві спільної сумісно власності в цілях
оподаткування податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
За результатами дослідження обґрунтовано нові теоретичні та
прикладні положення та висновки, розроблено проект змін до до
Податкового кодексу України.
Результати дисертаційного дослідження становлять теоретичний та
практичний інтерес і можуть бути використані в науково-дослідній сфері, у
правотворчій та правозастосовній діяльності, а також в освітньому процесі.
Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення
наукової новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого
 

 

вивчення та аналізу вітчизняної та іноземної юридичної літератури,
юридичних актів Європейського Союзу, національного права України та
судової практики.
Ключові слова: оподаткування, принципи оподаткування, податкове
законодавство, податкове право, податки, платник податків.

Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.