Олександр Федьков » Слідами одного анонімного листа: орендування земель євреями у Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Слідами одного анонімного листа: орендування земель євреями у Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Стаття
Написано: 2020 року
Розділ: Історична
Твір додано: 24.10.2020
Твір змінено: 24.10.2020
Завантажити: pdf див. (283.3 КБ)
Опис: Український історичний журнал .- Київ. - 2020. - Вип. 4


Анотація. Метою цієї статті є з’ясування питання про роль євреїв в орендуванні земель у ґубер-
ніях Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Методологія дослідження ґрунту-
ється на принципах історизму та науковості. Реалізація дослідницької стратегії зумовила вико-
ристанні загальнонаукових (аналіз, синтез), історичних (історіографічний, історико-генетичний,
проблемно-хронологічний) методів. Мікроісторичний підхід потребував застосування мікроана-
лізу. Наукова новизна. Здійснено аналіз ориґінальних історичних джерел і наукової літератури
та з’ясовано, що всупереч антисемітській політиці Російської імперії, яка проявилася й після ре-
форми 1861 р., позначившись, зокрема, в ухваленні законодавчих актів, що забороняли євреям
набувати у власність та орендувати землі, вони все ж були активними учасниками аграрних від-
носин. Проведений мікроаналіз «волинського казусу» засвідчив, що інформація про неправову
оренду євреями землі повністю підтвердилася. Дворяни здавали в оренду повністю або частково
маєтки, використовуючи для цього підставних осіб «із християн», переважно дворян, або під ви-
глядом виконання євреями-орендарями обов’язків управителів (прикажчиків). Наведено також
численні дані про подібні практики в Київській і Подільській ґуберніях. Висновки. Євреї-підпри-
ємці опанували важливу нішу в аграрній сфері – оренду землі – та ставали потужними конкурен-
тами українських хліборобів у боротьбі за неї. Унаслідок цього, а також через низку інших при-
чин, серед значної частини українського селянства складалися неґативні настрої щодо євреїв.
Оскільки немає даних офіційної статистики (адже орендування земель здійснювалося на основі
таємних і нелеґальних угод), подальше дослідження проблеми вбачається у виявленні та аналізі
нових емпіричних фактів про оренду євреями земель у Правобережній Україні та в інших реґіонах
Російської імперії.
Ключові слова: «волинський казус», євреї, оренда, земля, українські селяни, Правобережна
Україна.
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.