Олександр Федчук » Неоунія на Волині у 1930-х рр.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Неоунія на Волині у 1930-х рр.

Стаття
Написано: 2023 року
Розділ: Історична
Твір додано: 02.07.2023
Твір змінено: 02.07.2023
Завантажити: pdf див. (338.6 КБ)
Опис: Федчук, О. Неоунія на Волині у 1930­х рр. Сіверянський літопис. 2023. № 2. С. 45–52. DOI:
10.58407/litopis.230205.

Одним із маловивчених явищ релігійного життя на Волині часів міжвоєнної Польщі є неоунія.
Мета дослідження – провести аналіз розвитку неоунійного руху на Волині в 1930-х рр., оскільки цей
період найменше вивчений. Наукова новизна статті полягає в тому, що досліджені в ній матеріа-
ли, частина з яких введена автором до наукового обігу, дають змогу сформувати уяву про особли-
вості формування та функціонування унійних парафій на території Волинського воєводства. Ме-
тодологія дослідження спирається на принципи історизму, об’єктивності та критичного аналізу
джерельного матеріалу. Дослідити архівні джерела дало можливість застосування загальнонауко-
вих (аналізу й синтезу, порівняння, узагальнення, статистичного) та спеціально-історичних (проб-
лемно-хронологічного, історичної реконструкції, історико-типологічного, історико-генетичного)
методів. Висновки. Було з’ясовано, що протягом 1930-х рр. на Волині організовано загалом сім нео-
унійних парафій, а ще декілька спроб утворення таких осередків залишилися невдалими. Продовжи-
ли своє функціонування декілька парафій, що виникли в 1920-х рр. Порівняно з тим часом, розвиток
неоунії на Волині проходив спокійніше, що стало наслідком зменшення кількості конфліктів між
уніатами та православними, оскільки влада перестала дозволяти уніатам претендувати на майно
православної громади. Набути значного поширення на Волині неоунійному руху не вдалося, адже він
не мав тут ідейного підґрунтя й спирався винятково на побутові непорозуміння між окремими
православними священниками та їх парафіянами.
Ключові слова: неоунія, Волинь, Православна Церква, біскуп Микола Чарнецький.
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.