Інна Демуз » Козакознавчі студії на шпальтах «Записок наукового товариства імені Шевченка» (кінець ХІХ ст.)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Козакознавчі студії на шпальтах «Записок наукового товариства імені Шевченка» (кінець ХІХ ст.)

Стаття
Написано: 2018 року
Розділ: Історична
Твір додано: 19.04.2020
Твір змінено: 19.04.2020
Завантажити: pdf див. (328.4 КБ)
Опис: Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2522-4611
Вип. 38. – 2018. – 139


У статті проаналізовано часопис Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові –
«Записки НТШ», зокрема, на предмет наявності на його шпальтах за період з 1894 по 1900 рр.
козакознавчих історичних студій.
Основними методами дослідження стали контент-аналіз та джерелознавча критика. За об-
раний період у кількісному відношенні опрацьовано 38 томів, на шпальтах яких виявлено значну
кількість публікацій з історії українського козацтва. За допомогою методу джерелознавчої кри-
тики вдалося дати оцінку козакознавчих доробків членів НТШ. За жанрами на сторінках «За-
писок НТШ» виділяємо: 23 рецензії, 13 наукових статей, 9 публікацій документів, 3 реферати
(історичні замітки). За тематичним принципом переважали публікації по персоналіях козацьких
ватажків: 9 про Б. Хмельницького та період Хмельниччини, 2 – про І. Мазепу, 2 – про М. Доро-
шенка, по одній про І. Сірка, Петра Апостола, Я. Марковича, Тимоша Хмельницького, П. Конаше-
вича-Сагайдачного, І. Виговського; 19 розвідок присвячено у цілому розвитку козацтва в різний
період, його соціально-економічному та політичному становищу; у 5-ти публікаціях висвітлено
розвиток Запорізької Січі (до цієї групи віднесено також рецензії на праці Д. Яворницького про
запорізьких козаків); у 6 дослідженнях приділено увагу питанням козацьких повстань та бороть-
би з турками й татарами.
Встановлено, що козакознавчі дискурси у кінці ХІХ ст. студіювали М. Грушевський, С. Руд-
ницький, С. Томашівський, Є. Барвінський, О. Целевич, О. Щуровський, М. Кордуба, Д. Коренець,
О. Терлецький, І. Франко та інші дослідники. Більшість із них складала ядро львівської історич-
ної школи М. Грушевського, яка відзначалася, у першу чергу, загостреною увагою до збирання й
публікації джерел з історії козацтва, а також дослідженням козацького періоду в контексті
державотворчих процесів. Дана наукова корпорація, до якої зараховуємо дописувачів часопису,
в подальшому репрезентувала державницький напрям історіографії, вбачаючи рушійною силою
історичного процесу не лише народні маси, а українську еліту як ключову верству, що розуміла
значення державності й тому була державотворчим чинником української історії.
Ключові слова: «Записки Наукового товариства імені Шевченка», козакознавчі студії, львів-
ська історична школа М. Грушевського, археографічна робота, рецензування.
Пов'язані автори:
Наукове товариство імені Шевченка
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.