Володимир Чухно
 
 

Володимир Чухно

Краєзнавець, дослідник історичної спадщини сумщини.
01.06.196027.09.2013
Україна
(українець)

Володимир Єгорович народився 1 червня 1960 року в селі Очкине Середино-Будського району Сумської області у селянській родині. У 1978 році вступив до лав Радянської Армії. Після повернення, у 1982-1987 роках, навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Здобув спеціальність правознавця. 26 років пропрацював адвокатом у Шосткинській юридичній консультації, здійснював правову допомогу громадянам та різноманітним установам. Член Сумської колегії адвокатів.

З юнацьких років захоплювався вивченням історії рідного краю. Поступово захоплення переросло у серйозну працю по пошуку та обробці інформації, пов’язаною з історією малої батьківщини. За кілька років невтомної кропіткої праці Чухно В.Є. зібрав чималу електронну бібліотеку, що нараховує кілька тисяч примірників, переважно дореволюційних видань.  Має краєзнавець і власні напрацювання, які  були надруковані  у  вітчизняних та зарубіжних часописах, а саме:
О.С. Судієнко та його благодійні справи. - Сіверянський літопис. №4-2009. С. 96 - 107
М.О. Судієнко - український історик, археограф і меценат середини ХІХ ст. - Сіверянський літопис. №5-2009. С. 96 – 108;  Український історичний журнал. №3-2010. С. 175 – 185.
Садиба Судієнків в Очкиному. - Сіверянський літопис. №1-2010. С. 26 - 32
Село Очкине. - Сіверянський літопис. №2-3-2010. С. 69 - 85
Заблоцькі-Десятовські – видатні уродженці Чернігівської губернії. - Сіверянський літопис. №6-2010. С. 87 - 101
Історія Гамаліївського Харлампієва монастиря. - Сіверянский літопис. №3-2011. С. 46 - 59
Гамаліївський Харлампієв монастир, історія та сьогодення. - Краєзнавство. №2-2011. С. 156 - 169
Новгород-Сіверський предводитель дворянства О.М. Судієнко та його нащадки. - Сіверянський літопис. №4- 2011. С. 64 - 69
Письменник Микола Маркович Колмаков. - Сіверянський літопис. №5 - 2011. С. 116 - 120
Владимирский губернатор И.М. Судиенко. - Вопросы истории. №8-2011. С. 151 – 155
Основні етапи життя та наукової діяльності І.І. Пантюхова. - Сіверянський літопис №3-4, 2012. С. 161 – 169.

У лютому 2013 року київське видавництво  ТОВ «НВП «Інтерсервіс» надрукувало книгу Чухно В.Є. «История населенных пунктов Украины: Середино-Будский район Сумской области». У книзі наведені короткі відомості про заселення Середино-Будського району Сумської області, час заснування більшості населених пунктів, їх дореволюційну історію, кількість мешканців, а також висвітлені біографії найбільш відомих уродженців Серединобудщини (Заблоцьких-Десятовських, Судієнків, І.І.Пантюхова, М.М.Колмакова, Г.І.Лузанова, Є.В. Четвертакова  та інших). Тяжка хвороба перервала роботу над наступною книгою - «К истории населённых пунктов Украины. Шосткинский район Сумской области».

Останні роки свого життя Чухно В.Є. присвятив справі дослідження та популяризації нашої історичної спадщини.