Інна Бровченко » Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII- XVIII ст.
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII- XVIII ст.

Дисертація
Написано: 2003 року
Розділ: Історична
Твір додано: 11.06.2024
Твір змінено: 11.06.2024
Завантажити: pdf див. (1.6 МБ)
Опис: Мета i завдання дослiдження. Автор даної роботи ставить мету: на пiдставi
аналiзу як уже вiдомих, так i вперше введених у науковий обiг документiв, що
зберiгаються в фондах РДАДА, РДВІА, РДІА, Архiву СПб ІІ РАН, ЦДІАУК,
ДАХО, ДАЛО, Архiву ЛОКМ, ВК та ВР РНБ, надрукованих джерел, а також,
зважаючи на результати вивчення iсторiї заселення Середнього Подонеччя в складi
сумiжних територiй відтворити картину заселення та господарського освоєння
вказаних територiй. На сьогоднi немає комплексної, науково обґрунтованої працi, в
якiй було б висвiтлено винесену до теми дисертацiї проблему. Враховуючи це,
головний акцент в даному дослiдженнi зроблено на розгляді наступних аспектiв:
формування складу населення регiону та особливості господарського освоєння
останнього; зовнiшнi та внутрiшнi фактори, якi визначали перебiг розвитку вказаних
процесiв; мiсце та роль дослiджуваних територiй в рамках земель iсторичного
Дикого поля, залюднюваних протягом другої половини XVII-XVIII ст.; напрямок
руху основних переселенських потокiв; хронологiя заснування тих чи iнших
населених пунктiв краю; археологiчна ретроспектива перебiгу заселення краю за
дослiджуваний перiод. Виходячи з поставленої мети було сформульовано наступнi
завдання:
- визначити ступiнь наукової розробленостi теми та вивчити джерельну базу
дослiдження;
- розкрити передумови заселення Середнього Подонеччя в другiй половинi XVIІ-
XVIII ст.;
- видiлити, обґрунтувати та охарактеризувати основнi етапи заселення та
господарського освоєння розглянутих територiй;
- показати роль урядової та народної колонiзацiї в процесi заселення Середнього
Подонеччя за дослiджуваний перiод;
- охарактеризувати форми реалiзацiї виявлених типiв колонiзацiї;
- проаналiзувати процес формування складу населення краю, визначити ступiнь
етнокультурної взаємодiї мiж рiзними етносоцiальними групами;
- виявити функцiональну структурнiсть та iєрархiю типiв поселень, визначити
локальний варiант розселення в другiй половинi XVII-XVIII ст.;

- вивчити основнi напрямки розвитку крайового господарства та торгiвлi;
- висвiтлити господарсько-побутовий уклад типового поселення (на прикладі
iсторико-археологiчної реконструкцiї Луганського мiстечка донського козацтва).
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.