Тетяна Бовсунівська
 
 

Тетяна Бовсунівська

нар. 16.02.1960
Україна
(українка)

 

Бовсунівська Тетяна Володимирівна

(нар. 16 лютого 1960 року)

 

Народилась у м. Кременчуці Полтавської області.
Закінчила  Дніпропетровський  держаний  університет у 1982 р.
З 1982 по 1984 працювала вчителем української мови та літератури в сш № 22 м. Дніпропетровська.
У 1984 поступила до аспірантури Институту літератури НАН України.
1987 – завершила аспірантуру та представила дисертацію.
1988 – захистила  кандидатську дичертацію  на тему «Функції комічного в українській літературі початку ХІХ століття».
1998 – захистила докторську дисертацію  на тему «Феномен українського романтизму:  проблеми каталогізації та ідентифікації». З 1987 по 1997 – науковий співробітник  ІЛ НАНУ.
З 1997 по 2001 – професор кафедри української філології та завідувач в КСУ. Заснувала «Вісник» з філології, провела міжнародну конференцію 2000 р. «Християнство і слов’янські літератури», що мала великий резонанс.
З 2001 по 2004 – професор кафедри теорії та історії світової літератури в КНЛУ. Заснувала з В.І. Фесенко та Н.О. Висоцькою періодичне видання «Літературознавчі студії» та була відповідальним редактором 1-го номера «Онірична парадигма світової літератури».
З 2004 – до цього дня – професор кафедри зарубіжної літератури  КНУ ім. Тараса Шевченка.

 

Піонер когнітивного літературознавства в Україні.

 

Сфера наукових інтересів: історія  літератури доби романтизму, жанрологія, когнітивне літературознавство.

 

Курси, які  викладала протягом життя: Історія української літератури ХІХ століття, Історія зарубіжної літератури ХІХ століття, Теорія літератури, Жанрологія, Порівняльне літературознавство, Сучасне західне літературознавство.

 

Написала 7 книг:
1. Історія української критики та літературознавства. - К.: Либідь, 1996. – С.62-398.
2. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. - К.: ІЛ НАНУ, 1997.
3. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.
4. Історія української естетики  першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.
5. Українська бурлескно-травестійна література початку  ХІХ століття в аспекті функціонування комічного. – К.: КНУ, 2006.
6. Основи теорії літературних жанрів. Монографія. – К.: КНУ, 2008.
7. Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману. Підручник. – К.: КНУ, 2009.
8. Когнітивна жанрологія та поетика. – К.: КНУ, 2010.

 

Всього  публікацій – близько 130.