Микола Боровик » Чернігівський державний педагогічний інститут в системі підготовки педагогічних кадрів (1954-1998 рр.).
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Чернігівський державний педагогічний інститут в системі підготовки педагогічних кадрів (1954-1998 рр.).

Дисертація
Написано: 2017 року
Розділ: Історична
Твір додано: 31.05.2018
Твір змінено: 31.05.2018
Завантажити: pdf див. (1,8 МБ)
Опис: Боровик М.А. Чернігівський державний педагогічний інститут в
системі підготовки педагогічних кадрів (1954 – 1998 рр.). – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01 – історія України. - Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2017.
У роботі вперше комплексно досліджено процес реорганізації та
функціонування Чернігівського державного педагогічного інституту в системі
вищої педагогічної освіти України. На основі широкого кола джерел, значна
частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено
реорганізацію педагогічної освіти у Чернігові від учительського до
педагогічного інституту. На 1954 р. в УРСР завершувалось створення радянської
системи підготовки педагогічних кадрів, коли зникали учительські інститути як
залишок старої системи підготовки учителів.
Формування навчально-матеріальної бази ВНЗ здійснювалося шляхом
добудови до існуючого приміщення нових аудиторій, лабораторій, спортивних,
читальних та актового залів, бібліотеки, гуртожитків. Проте забезпечення
навчально-лабораторними площами у Чернігівському педінституті в розрахунку
на одного студента до 1998 р. так і не досягнуло середнього показника по
педвишам України.
Охарактеризовано багатоетапний процес структурування ЧПІ. На
початковому етапі діяли два факультети та шість кафедр, а на завершальному –
шість факультетів та 33 кафедри. Це давало змогу навчальному закладу
вирішувати навчально-виховні завдання з підготовки педагогічних кадрів для
середньої школи.
З’ясовано шляхи формування викладацького складу та контингенту
студентів. У дев’ять разів збільшилася кількість викладачів, значно поліпшився
якісний його склад, який відповідав параметрам вищих навчальних закладів
четвертого рівня акредитації. Майже у 13 разів збільшився контингент студентів.

За кількістю студентів денної форми навчання з 27 педвишів України ЧПІ на
1998 р. займав 12 місце.
Розкрито організацію навчально-методичної роботи викладачів та зміни в
організації практичної підготовки студентів. Показані три етапи удосконалення
системи навчальної діяльності та внутрішнього контролю. На основі аналізу
архівних матеріалів з’ясовано шляхи удосконалення різних видів педагогічної
практики.
Досліджено роль і місце зовнішнього контролю за організацією навчально-
виховного процесу. Здебільшого контрольні заходи проводили комісії
освітянської галузі союзного чи республіканського рівня. У період незалежної
України перевірки проходили для визначення акредитаційного рівня та
ліцензування навчального закладу.
На основі аналізу трьох етапів організації наукової роботи в педагогічному
інституті показані особливості кожного з них. Покращення наукового потенціалу
викладачів дало змогу не лише підвищити якість наукової продукції, а й
розширити плани госпдоговірної тематики та створити науково-дослідницькі
осередки й наукові школи. ЧПІ став відігравати роль провідної наукової
інституції Сіверщини.
Ключові слова: Чернігівський державний педагогічний інститут,
навчально-матеріальна база, кафедри, факультети, професорсько-викладацький
склад, студенти, навчально-методична і наукова робота.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.