Андрій Блануца
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Андрій Блануца

Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
«Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. Істор. Стаття 2017
«Управа мовити и справедливости доводити»: інститут захисту у 60–70-х роках XVI ст. у Великому князівстві Литовському Істор. Стаття 2015
Le marché foncier de la noblesse dans le district de Łuck de la voïvodie de Volhynie 1566-1599 (d'après les registres des tribunaux territoriaux et châtelains) (фр.) Істор. Стаття 2009
Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) Істор. Документ 2014
Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) Істор. Стаття 2011
Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського Істор. Стаття 2015
До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець XV ст.) Істор. Стаття 2010
Документальний склад книги записів Литовської метрики №49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 – початку 1570-х рр. Істор. Стаття 2014
Документація литовської метрики про шляхетські наїзди на українських землях Великого князівства Литовського в 20-х рр. XVI ст. (за матеріалами книги записів № 14) Істор. Стаття 2007
Документи з історії київських міщан другої половини XVI ст. Істор. Стаття 2021
Досвід підготовки до видання археографічними науковими центрами книг записів Литовської метрики першої половини XVI ст. Істор. Стаття 2011
Занепад чи модернізація Переяславського князівства у другій половині ХІІІ – першій половині ХVI ст.: історіографічна візія проблеми Істор. Стаття 2018
Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440-1572 рр.) Істор. Праця 2017
Земська служба у Великому князівстві Литовському за документами книги записів №39 Литовської метрики (середина XVІ ст.) Істор. Стаття 2009
Князі Чорторийські: документи і матеріали XVІ–XVII ст. (із зібрання «Західно-Руських актів» Російської національної бібліотеки) Істор. Документ 2016
Кошколдеї-Басанські: документи до історії київської родини (остання чверть XVI ст.) Істор. Стаття 2013
Ленне землеволодіння у Великому князівстві Литовському: аналіз джерел Істор. Стаття 2012
Механізм звільнення від військової/земської служби у Великому князівстві Литовському у XVI ст. (на прикладі князя Федора Михайловича Чорторийського) Істор. Стаття 2020
Механізми місцевого управління на українських землях у добу Великого князівства Литовського Істор. Стаття 2017
Місцеві урядники у судових земельних справах у Великому князівстві Литовському у період дії Першого Литовського статуту Істор. Стаття 2015
Надання та підтвердження Олександра Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського Істор. Стаття 2007
Наказувати й виконувати: джерела з історії інституту місцевих урядників у системі земельних надань у Великому князівстві Литовському кінця ХV – середини ХVІ ст. Істор. Стаття 2015
Огляд: Генрик Літвін. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648) Істор. Рецензія 2017
Особливості кредитних операцій на Волині у другій половині XVI ст. Істор. Стаття 2003
Пани і шляхта-зем'яни в системі обігу земельних володінь на Волині в другій половині XVI ст. Істор. Стаття 2005
Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми Істор. Стаття 2014
Привілей Великого князя Литовського Вітовта пану Іллі Вячковичу на волинські маєтності Істор. Стаття 2008
Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти Істор. Стаття 2010
Старости/намісники в «окраїнних» прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. Істор. Стаття 2014
Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) Істор. Стаття 2013
Трансакційні угоди шляхти Великого князівства Литовського у достатутовий період Істор. Не визначено 2011
Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти Істор. Праця 2011
Україна: литовсько-польська доба 1320-1569 Істор. Праця 2008
Українські князівсько-шляхетські роди у соціально-економічному і політичному житті Великого князівства Литовського (друга половина XV-XVI ст.) Істор. Стаття 2020
Цінові аспекти обігу земельних володінь волинської шляхти (за матеріалами Луцьких актових книг 1566-1599 рр.) Істор. Стаття 2004
Частота укладення земельних контрактів між волинською шляхтою (за матеріалами Луцьких актових книг 1566-1599 рр.) Істор. Стаття 2004
Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження Істор. Стаття 2009
Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики I третини XVI ст. Істор. Стаття 2008