Олександр Баран
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Олександр Баран

Україна, Польща
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Dokument księcia Ilii (Eliasza) Konstantynowicza Ostrogskiego z 1531 r. (ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie) (пол.) Істор. Стаття 2017
Dokumenty króla Aleksandra Jagiellończyka dotyczące miasta Łucka w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (пол.) Істор. Стаття 2018
Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich Rusi Halicko-Wołyńskiej: problemy prawne, ustrojowe, związki z zarządem terytorialnym (пол.) Істор. Стаття 2013
Osady przygrodowe i ich mieszkańcy w terminologii źródeł ruskich z XIII i XIV wieku (пол.) Істор. Стаття 2011
Pojawienie się terminu "miasto" w językach polskim i ruskim (na materiale "Kroniki halicko-wołyńskiej") (пол.) Істор. Стаття 2012
Recepcja prawa niemieckiego w Księstwie Halicko-Włodzimierskim w XIII i pierwszej połowie XIV w. (пол.) Істор. Стаття 2016
Rękopis Lwa Kiszki: struktura i treść źródła. Z dziejów bazyliańskiej historiografii przełomu XVII i XVIII wieku (пол.) Істор. Стаття 2005
Rozwój sieci ośrodków grodowo-miejskich Księstwa Włodzimierskiego w XIII i pierwszej połowie XIV w. (пол.) Істор. Стаття 2014
Szkice do portretu szlachcianki w dawnej Rzeczypospolitej: dokumenty dotyczące Rainy Gniewoszówny Strzyżewskiej w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (пол.) Істор. Стаття 2019
Внесок Володимира Січинського у вивчення середньовічної історії міста Холма Істор. Стаття 2005
Датування заснування міста Холма в Галицько-Волинському літописі Істор. Стаття 2005
Датування реплік ґравюри Теодора Раковецького із зображенням панорами міста Холма у публікаціях другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Істор. Стаття 2008
Дискусійні питання історії княжого Холма у творчій спадщині Володимира Січинського Істор. Стаття 2006
До питання про зв'язок «Повѣсти о Подолскои землѣ» з галицько-волинським літописанням Істор. Стаття 2006
Мешканці міст у термінології галицько-волинського літопису Істор. Стаття 2011
Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-Волинської держави Істор. Стаття
Містобудівнича політика князя Володимира Васильковича у світлі Галицько-Волинського літопису Істор. Стаття 2010
Образ укріпленого міста в Галицько-Волинському літописі Істор. Стаття 2005
Один епізод з «антиклерикальної боротьби» у м. Хмільнику на Поділлі під час революції 1905-1907 років: джерелoзнавчий аспект проблеми Істор. Стаття 2005
Ранньомодерна книжна традиція про Холм XI століття Істор. Стаття 2005
Розвиток мережі міських осередків Галицько-Волинської держави в ХІІІ - першій половині XIV ст. Істор. Стаття 2015
Спадщина княжого Холма: пам'ятки і літописна традиція Істор. Стаття 2006
Холмський єпископ Яків Суша – дослідник минувшини Холмської землі Істор. Стаття 2005