Олександр Бандурка
 
 

Олександр Бандурка

нар. 24.04.1937
Україна
(українець)


Бандурка Олександр Маркович народився 24 квітня 1937 р. в с. Калинівці Городищенського району Київської (нині Черкаської) області. У 1958 р. закінчив Харківський інженерно-економічний за спеціальністю "економіка та бухгалтерський облік", а в 1964 р. - Харківський юридичний інститут за спеціальністю "правознавство". З лютого 1959 р. по цей час - на службі в органах внутрішніх справ України. Пройшов службовий шлях від лейтенанта до генерал-полковника міліції, від слідчого до начальника Головного управління МВС УРСР, начальника Управління внутрішніх справ у Харківській області. Тривалий час працював на оперативній, слідчій роботі, обіймав керівні посади в органах внутрішніх справ районного, обласного, республіканського рівня. Вельми вагомим є внесок О.М. Бандурки в розвиток відомчої нормативно-правової бази МВС України. В полі його зору постійно перебувають проблеми реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи України в цілому у відповідності з вимогами розбудови демократичної правової соціальної держави.

О.М. Бандурка принципово обстоює позицію щодо нагальної необхідності створення не тільки правових і науково обґрунтованих законодавчих актів, а й реального дієвого механізму їх реалізації. Свою щоденну роботу народний депутат України постійно скеровує відповідно з дороговказом законності в усіх проявах суспільного життя.

Починаючи з 1990 р., О.М. Бандурка безперервно веде велику й плідну державну діяльність, чотири рази підряд обирався народним депутатом України в одному й тому ж виборчому окрузі, є одним з найбільш авторитетних представників депутатського корпусу. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Учасник розробки Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р., Акта про незалежність України 24 серпня 1991 р., Конституції України 28 червня 1996 р., брав участь у підготовці сотень законопроектів, у тому числі базових кодексів.

Депутатська діяльність О.М.Бандурки у виборчому окрузі відзначається масштабністю й результативністю. Він постійно працює у виборчому окрузі, надає реальну допомогу тисячам виборців. В окрузі діють 12 громадських приймалень народного депутата України. Лише за 2003 рік розглянуто 3850 звернень і практично за всіма вжито конкретних заходів. Кожного тижня виїздить до округу на зустрічі з виборцями, котрі отримують не лише юридичну допомогу, нові правові знання, а й набувають віри в законність і силу права. Функцію юридичного "Всеобучу" виконує і започаткована за ініціативою О.М.Бандурки популярна телепрограма "Депутатська приймальня", в якій Олександр Маркович оповідає у доступній формі про найважливіші події в житті Верховної Ради України, дає загальну характеристику основним рисам нових законів, відповідає на запитання телеглядачів.

Громадським комітетом з вивчення діяльності вищих посадових осіб держави, народних депутатів України, міських голів, громадських діячів за велику і плідну роботу Олександру Марковичу присуджено Почесну відзнаку "Кращий народний депутат від Харківської області", його визнано абсолютним переможцем акції "Лідер народної довіри".

О.М. Бандурка - засновник, ректор, нині - Голова Наглядової ради - Президент Національного університету внутрішніх справ. Завдяки його особистим якостям і управлінському таланту Університет є одним з тих вищих закладів освіти в Україні, що найбільш динамічно й інтенсивно розвиваються.

Олександр Маркович - академік Академії правових наук України, Міжнародної інженерної Академії, Міжнародної кадрової Академії, Заслужений юрист України та Автономної Республіки Крим, Заслужений працівник МВС, Почесний доктор Академії управління МВС Російської Федерації, Академії поліції Республіки Молдови, Академії поліції Латвійської Республіки. Він постійно ініціює організацію та проведення представницьких міжнародних наукових форумів, конференцій та семінарів з питань конституційного права, вдосконалення чинного законодавства, боротьби зі злочинністю, захисту прав людини тощо.

О.М.Бандурка належить сьогодні до числа найбільш інтенсивно і плідно працюючих вчених-юристів України. Під його керівництвом університет став одним з провідних юридичних вищих закладів освіти в Україні. Сьогодні тут працюють 74 доктори та 364 кандидати наук не лише з юриспруденції, а й з економіки, соціології, психології, інших напрямів наукового знання. Багатопрофільність підготовки фахівців і проведення наукових досліджень, що здійснюються в університеті, підкріплюються й різноманітністю наукових інтересів його президента, котрий своєю науково-педагогічною та державною діяльністю слугує справжнім взірцем для професорсько-викладацького складу не лише Національного університету внутрішніх справ, а й усієї вищої школи системи МВС України. Він - автор понад 180 наукових праць, з них 48 монографій, підручників, навчальних та науково-практичних посібників; фундатор і керівник наукової школи з питань теорії управління, державного управління, управління в органах внутрішніх справ. Підготував 20 докторів та 45 кандидатів наук. Член редколегій ряду престижних наукових та науково-популярних видань. Президент Асоціації керівників вищих навчальних закладів МВС держав - учасниць СНД, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, член виконкому Спілки юристів України, член Національної Спілки письменників України, голова Наглядової ради благодійного фонду "Слобожанщина".

Удостоєний понад 40 державних нагород, у тому числі орденів Ярослава Мудрого, "За заслуги", ордену "Лицар Закону", Почесної грамоти Верховної Ради України "За особливі заслуги перед українським народом". За великий особистий внесок у справу відродження та піднесення духовності українського народу, патріотичне та моральне виховання нових поколінь громадян, відбудову та спорудження храмів О.М.Бандурку нагороджено орденами Української православної церкви Святого Володимира та Димитрія Солунського. Він - повний кавалер відзнак МВС України, має нагороди МВС зарубіжних держав, нагороджений срібним хрестом "Козацька Єдність". Визнаний Американським біографічним Інститутом "Людиною світу", "Юрист року", "Людина року", "Людина честі", Лауреат звання "Лицар честі", Почесний громадянин міста Харкова та ряду інших населених пунктів України.

Державна, політична, законотворча, науково-педагогічна та організаційно-управлінська діяльність О.М.Бандурки переконливо свідчить на користь того, що він здатний ефективно працювати одночасно за декількома напрямками, але головним є те, що народного депутата України, генерал-полковника міліції незмінно й щиро поважають всі, з ким йому доводиться спілкуватися.