Едуард Афонін
 
 

Едуард Афонін

нар. 29.11.1948
Україна
(українець)


Афонін Едуард Андрійович
— науковець у галузі прикладної соціології, доктор соціологічних наук (1996), кандидат педагогічних наук (1990), професор (2002). Професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України (з 2003 р.).

Народився 29 листопада 1948 року в м. Кунгур Пермської обл. (Російська Федерація) у родині робітників.

Закінчив фізичний факультет Таганрозького педагогічного інституту (1970), вищі курси Комітету державної безпеки СРСР у м. Мінську (1973) та аспірантуру кафедри психології і педагогіки Вищої школи Комітету державної безпеки СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського (м. Москва). Результатом навчання в аспірантурі стає дисертаційне дослідження за спеціальністю 20.03.08 "Підготовка кадрів органів і військ держбезпеки" на тему "Формування загальнодидактичних умінь у керівників контррозвідувальних підрозділів органів КДБ СРСР". Докторську дисертацію на тему "Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми" він захистив у 1996 р. в Харківському державному університеті (спеціальність 22.00.03 — соціальні структури, соціальні інститути, соціальні відносини). Вчене звання професора за спеціальністю 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології" Едуарду Андрійовичу присвоєно в 2002 р.

Е. А. Афонін проходив строкову службу в лавах Радянської Армії (1970-1971), працював оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим, референтом першого заступника голови Комітету державної безпеки України. У 1991 р. він ініціює свою демобілізацію і стає старшим науковим співробітником, а згодом — і вченим секретарем Інституту соціології НАН України. У 1994-2003 роках — помічник Голови Верховної Ради України, завідувач Відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Апарату Верховної Ради України. З 2003 р. — професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України.

Основні напрями досліджень ученого: військова соціологія, коеволюція, соціальна глобалістика. Останнім часом він приділяє значну увагу архетипіці. Автор близько 200-т наукових праць, у тому числі понад 30 монографічних, науково-довідкових і навчально-методичних видань. Член редколегій наукових часописів «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», «Епідемія ВІЛ/СНІД в Україні», «Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций», «Публічне управління: теорія та практика», «Стратегія розвитку України», «Суспільна політика та стратегічний менеджмент», «Український соціум».

Едуард Андрійович — член спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (з права, соціології, філософії, політології) при Харківському національному університеті внутрішніх справ і спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (з соціології) при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка; член науково-експертної колегії Кабінету Міністрів України (з 2008 р.), позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (з 2006 р.).

Джерело інформації:
Едуард Андрійович Афонін : біобібліографічний покажчик
уклад. А.Ю. Мартинов, О.В. Радченко, Я.О. Чепуренко. — К. : Реферат, 2009. — 104 с.