Довідка » Бібліотека » Авторське право і Авторське ліво
додати сторінку до вибраного 

Авторське право та авторське ліво
Copyright & Copyleft  


 

Питання авторського права є наріжним каменем усіх нині діючих електронних бібліотек по всьому світу. Бібліотекарі е-бібліотек, автори, видавці та інші власники майнових авторських прав мають різні погляди на питання чи є е-бібліотека повним аналогом зичайної бібліотеки з стелажами паперових книг, чи є е-бібліотека добром або злом для людей загалом та авторів зокрема, чи приносять е-бібліотеки авторам збитки або ж, навпаки, підживлюють інтерес до їхніх творінь збільшуючи обсяги продажів. Безперечно тільки одне — ніхто достеменно не зумів довести своєї позиції так, щоб не залишалося заперечень проти аргументів противників чи поборників, а також зважаючи на нетикет (неписані правила етикету в Інтернеті), який декларує Інтернет вільною зоною, кожна з е-бібліотек самостійно визначає своє ставлення до питання авторського права. Визначаємо його і ми.


 

Відречення / Disclaimer


 

Усі матеріали, які захищаються авторським правом, викладені у е-бібліотеці «Чтиво» виключно з метою ознайомлення або навчальною метою і не можуть використовуватися з комерційною метою без погодження з відповідними власниками авторських прав. 

 

Адміністрація е-бібліотеки «Чтиво» не несе відповідальності за викладений у е-бібліотеці «Чтиво» будь-який вміст, у тому числі художні, наукові, публіцистичні та інші твори, їхній зміст, точність та/або цілісність.

 

Будь-який вміст, що порушує чиєсь авторське право, якщо такий є у бібліотеці, вилучається командою з е-бібліотеки «Чтиво» на прохання власника авторських прав або іншої особи, якщо така особа має право вимоги щодо вилучення матеріалів.

 

Е-бібліотека «Чтиво» рада співпрацювати з авторами та перекладачами літературних творів, готова надавати їм найширше сприяння та підтримку в межах своїх можливостей.


  

Авторське право і «Чтиво»


 

Е-бібліотека «Чтиво» створена і діє з культурно-просвітницькою метою — надання якомога більшій кількості людей доступу до шедеврів світового письменства українською мовою. Е-бібліотека діє на ентузіазмі її команди та небайдужих людей, ми не маємо на меті отримання особистої вигоди від розміщених у бібліотеці творів.

 

З іншого боку, ми розуміємо бажання автора отримати прибуток від плодів своєї праці, а тому, на прохання власника авторських прав, готові вилучити з бібліотеки твори. Та ми сподіваємось на розуміння власниками авторських прав потреби у вільному доступі до україномовної літератури, оскільки ці книги найчастіше виходили й виходять малими накладами, тож мало кому доступні. Окрім того, за проведеними дослідженнями, наявність текстів у вільному доступі в Інтернеті не зменшує обсяги продаж паперових книг, а за деякими даними навіть збільшує, популяризує їх. Зверніть увагу також і на те, що вилучення матеріалу з е-бібліотеки «Чтиво» не є тотожним вилученню матеріалу з усього Інтернету. Тож чи не краще знайти якийсь компроміс, що був би вигідний і авторам, і читачам?!!

 

Однак, якщо Ви вважаєте, що якийсь з викладених тут творів або будь-яких інших матеріалів (текст, зображення тощо) порушують належне Вам авторське право, будь ласка, сповістіть про це команду е-бібліотеки «Чтиво». Обов'язково вкажіть матеріал (автора, назву твору тощо) або дайте посилання на нього, а також вкажіть підстави на яких Ви просите вилучити матеріал з бібліотеки.

 

Для фізичних осіб (авторів, перекладачів) достатньою для вилучення матеріалу з е-бібліотеки «Чтиво» підставою є встановлення особи даної людини. Якщо ми з'ясовуємо, що до нас звернувся саме автор/перекладач твору, то негайно вилучаємо матеріал з бібліотеки. Перевірка здійснюється для запобігання задоволення вимог шахраїв, які пишуть від імені автора/перекладача і переслідують власні цілі.

 

Якщо право вимоги вилучення матеріалу належить юридичній особі, то така особа може зв'язатися з нами е-поштою з відповідним проханням. При цьому слід вказати гіперпосилання на сторінку відповідного твору в «Чтиві», обсяг прав і на які об'єкти (права на переклад, на твір, на ілюстрації, на оформлення тощо; право на видання/розповсюдження у якій формі, територіальне охоплення та інше), а також кінцеву дату терміну дії прав юридичної особи на об'єкти відповідно до правовстановлюючого документу. Якщо ми не знайшли іншої можливості встановити обсяг належних юридичній особі прав на твір (в т.ч. права вимоги про його вилучення) і у нас виникають сумніви щодо цього, ми можемо звернутися з проханням про надання належним чином завіреної копії відповідного документу, що й буде підставою для вилучення твору. Необхідність перевірки прав зумовлена потребою запобігання шахрайству.

 

В будь-якому випадку, ми б просили авторів та інших власників авторських прав залишити доступ до наявних у бібліотеці творів, оскільки читання літератури найбільше сприяє освіті та особистісному росту молодого покоління, а відтак і української нації вцілому. Ми завжди відкриті до співпраці та діалогу з власниками авторських прав для досягнення нашої спільної мети — донесення україномовної літератури до читача.