Ірина Ворончук
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Ірина Ворончук

Україна
(українка)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
До питання про соціально-економічне становище Волині в першій половині XVII ст. Істор. Стаття 1992
Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби Істор. Стаття 2014
Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники Істор. Праця 2012
Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в XVI–XVIІ ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині) Істор. Стаття 2006
Правовий статус українського пізньосередньовічного селянства. Історіографічний аспект Істор. Стаття
Про коефіцієнт диму на Волині в другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. Істор. Стаття 1999
Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) Істор. Стаття 2003
Рецензія на: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów Істор. Рецензія 2015
Система селянського господарювання та її вплив на типологію селянської родинної структури (за матеріалами Волині XVI — першої половини XVII ст.) Істор. Стаття 2014
Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внітрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти Істор. Стаття
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. Істор. Документ 2014
Шляхетський двір, його слуги та челядь Істор. Стаття 2004