Сергій (історик) Савченко
 
 

Сергій (історик) Савченко

Український історик.
Україна
(українець)


Сергій Савченко закінчив Дніпропетровський університет в 2000 р., історичний факультет. Навчався в аспірантурі Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (2001-2005) (наук. керівник акад. Я.Д. Ісаєвич), канд. іст. наук, доцент.
Друкувався в «УІЖ», «Україна Модерна», «Сучасність», «Київська старовина», «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність», «Записки НТШ», «Беларускі Гістарычны Агляд» та ін.