Андрій Мащак » Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом

Дисертація
Написано: 2016 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 22.05.2020
Твір змінено: 22.05.2020
Завантажити: pdf див. (3 МБ)
Надрукувати: Замовити цю книгу в паперовому вигляді (довідка)
Опис:

Автоматизація процесу побудови моделей зробить їх придатними для
багатоваріантного аналізу багатьох реалізацій навігаційно-обчислювальної
системи БпЛА в обмежені терміни етапу системотехнічного проектування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати
дисертаційної роботи пов’язані з виконанням науково-дослідних робіт
Міністерства освіти і науки України, які виконувались на кафедрі теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська
політехніка», відповідають науковому напряму «Теорія і методи проектування
радіоелектронних кіл, систем і комплексів та забезпечення їх якості» та
тематиці досліджень кафедри, а саме:
 науково-дослідна робота «Розроблення моделей, методів та алгоритмів
для автоматизованої оцінки показників надійності радіоелектронних та
електромеханічних пристроїв та систем», № держреєстрації 0110U001098
(2010−2012);
 науково-дослідна робота «Розроблення моделей надійності, ризику та
безпечності програмно-апаратних технічних систем», № держреєстрації
0113U001371 (2013-2014).
У перелічених науково-дослідних роботах автор брав участь як виконавець.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
методики оцінки рівня ризику експлуатації навігаційно-обчислювальної
системи котра входить до складу навігаційно-обчислювальної підсистеми
безпілотного літального апарата з використанням нових моделей навігаційної
та обчислювальної підсистем та на її основі створення програмного засобу,
який автоматизує отримання кількісного показника ризику експлуатації.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Провести аналіз методів побудови моделей систем для оцінки ризику їх
експлуатації. Здійснити вибір математичного апарата, який уможливлює
побудову адекватних моделей з урахуванням усіх особливостей навігаційно-
обчислювальної системи безпілотного літального апарата.


2. Здійснити розробку моделей навігаційно-обчислювальної системи
безпілотного літального апарата для кількісної оцінки ризику її експлуатації з
формуванням рекомендацій щодо забезпечення заданого або допустимого рівня
ризику при заданому рівні надійності. Моделі повинні давати змогу визначати
найбільш критичні з точки зору ризику експлуатації підсистеми та їх елементи
з метою використання для них відмовостійких конфігурацій, які б знижували
рівень ризику експлуатації при заданому рівні надійності.
3. Розробити методику та засіб автоматизованого отримання кількісного
показника ризику експлуатації навігаційно-обчислювальної системи
безпілотного літального апарата для забезпечення можливості розв'язання задач
надійнісного синтезу системи через багатоваріантний аналіз.
4. Здійснити розробку засобів для візуалізації причинно-наслідкових
зв’язків розвитку аварійної ситуації у вигляді дерева відмов, що дозволить
відслідковувати вплив критичних з точки зору безпечності підсистем на
потенційну аварійну ситуацію та проводити валідацію отриманих дерев відмов
шляхом порівняння з деревами відмов, отриманими за допомогою
стандартизованих методик.
5. Розробити засоби автоматизованого отримання мінімальних січень на
основі моделі навігаційно-обчислювальної системи безпілотного літального
апарата у вигляді графа станів та переходів для проведення оцінки ризику
експлуатації.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.