Дмитро Багалій
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Дмитро Багалій

07.11.185709.02.1932
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Автобиография (рос.) Істор. Документ 1905
Автобіографія акад. Дмитра Йвановича Багалія Істор. Спогади 1927
Бібліографія праць акад. Д.І. Багалія Наук. Довідник 1919
Життєпис академика Дмитра Йвановича Баталія Істор. Не визначено 1919
Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку Істор. Праця 1920
Історія Слобідської України Істор. Праця 1918
Материалы к истории харьковской литературы (рос.) Істор. Стаття 1906
Матеріали для біографії В.Б. Антоновича (з приводу двадцятої річниці з дня його смерти) Істор. Не визначено 1929
Назарий Александрович Каразин и его колокол (рос.) Істор. Стаття 1892
Нарис української історіографії. Том 1: Літописи. Вип. 1 Істор. Праця 1923
Невідомі листи М.І. Яворського до Д.І. Багалія Істор. Спогади 1930
Олександра Яковлевна Єфименкова (1848—1918). (Оцінка її наукових праць) Істор. Стаття 1919
Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии: 1802 г. (рос.) Істор. Праця 1889
Просветительная деятельность Василия Назаровича Каразина (рос.) Істор. Стаття 1893
Речи в Харьковской городской думе при избрании и вступлении в должность Харьковского Городского Головы (рос.) Публ. Стаття 1915
Систематична бібліографія праць академика Дм. Йв. Багалія за 50 років (1878 – 1927 рр.) (Неповна) Істор. Довідник 1927
Т. Шевченко і селяни в переказах і історичній дійсності Істор. Стаття 1928
Уваги до генези декабриського руху на Україні Істор. Стаття 1926
Український мандрований філософ Григорій Сковорода Істор. Праця 1926
Пов'язані твори:
Археографічні праці акад. Дм. Йв. Багалія (авт. Микола Горбань) Істор. Стаття 1927
Багалій і Д.І. Яворницький: порівняльний аналіз досвіду соціалізації українських істориків у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ століть (авт. О.О. Колпакова) Істор. Стаття 2004
В.Б. Антонович у листах, спогадах та працях Д.І. Багалія (авт. Стариков Григорій) Істор. Стаття 2008
Внесок Д.І. Багалія в розробку джерелознавчих проблем історії України (авт. Віктор Воронов) Істор. Стаття 2014
Два листи Дмитра Іловайського з «Автобіографії» Дмитра Багалія (авт. Стариков Григорій) Істор. Документ 2012
Дмитро Багалій і творення національної університетської освіти в Україні (1918–1919 роки) (авт. Олександр Завальнюк) Істор. Стаття
Дмитро Йванович Багалій, як історик Слобідської України (авт. Віктор Барвінський) Істор. Стаття 1927
Козацьке літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія (авт. Мар'яна Маркевич) Істор. Стаття 2012
Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова (авт. Стариков Григорій) Істор. Спогади 2010
Листування М. Грушевського з Д.І. Багалієм (авт. Віктор Заруба) Істор. Спогади 1992
М.І. Яворcький та Д.І. Багалій в світлі архівних документів (авт. Володимир Кравченко) Істор. Стаття 1998
Пам'яті Дмитра Багалія (1857-1932-1957) (авт. Олександр Оглоблин) Істор. Стаття 1957
Проблема періодизації українського історіографічного процесу та характеристика основних його етапів у працях Дмитра Багалія (авт. Мар'яна Маркевич) Істор. Стаття 2013
Чернетка виступу Д.І. Багалія на І з'їзді архівних працівників РСФРР (14–19 березня 1925 року) (авт. Стариков Григорій) Істор. Документ 2012