Галина Турченко » О. Оглоблин про схему історії України ХІХ – початку ХХ ст. (до 50-річчя творчого заповіту історика)
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

О. Оглоблин про схему історії України ХІХ – початку ХХ ст. (до 50-річчя творчого заповіту історика)

Стаття
Написано: 2021 року
Розділ: Історична
Твір додано: 22.04.2021
Твір змінено: 22.04.2021
Завантажити: pdf див. (695.9 КБ)
Опис: Турченко Г. О.Оглоблин про схему історії України ХІХ – початку ХХ ст. (до 50-річчя творчого заповіту історика) / Г. Турченко, Ф. Турченко // Український історичний журнал. - 2021. - Число 1.


Анотація. Мета дослідження – проаналізувати обставини формування і розкрити зміст наукової
схеми історії Україні, яка охоплює період з кінця XVIII по початок ХХ ст. (до 1917 р.), розробленої в
еміграції видатним українським істориком О.Оглоблиним. Методологія дослідження ґрунтується
на комбінації загальнонаукових, історичних та міждисциплінарних прийомів наукового пізнання.
Наукова новизна. Вперше показано, як протягом півстолітньої науково-дослідницької діяльності
О.Оглоблин оновив погляд на історичний процес, який втілився у його проекті схеми історії Укра-
їни з кінця XVIII по початок ХХ ст. Висновки. Необхідність створення нової аналітичної схеми
була викликана об’єктивними умовами, які склалися в історичній науці після Української революції
1917–1921 рр. Попередня аналітична схема історії М.Грушевського, розроблена в 1904 р., мала уза-
гальнюючий характер і не могла достатньо повно враховувати важливі історичні процеси, які відбува-
лися в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. Відчувалася потреба у її актуалізації у відповідності до нових
історичних умов. Спробу зробити це здійснив видатний український історик О.Оглоблин. Успішній
роботі над схемою сприяв досвід дослідницької роботи в Україні, яку він проводив разом з іншими
молодими дослідниками української неоромантичної історіографічної течії в 1920-х рр. Концепція
О.Оглоблина не заперечує схему М.Грушевського, а є її продовженням і конкретизацією для умов
«довгого ХІХ ст.». Історик виділив сім основних взаємозалежних процесів, комплексна розробка
яких необхідна для формування наукового бачення історичного процесу в Україні в ХІХ–ХХ ст.
Ідеться про територіальний, економічний і політичний процеси, а також процеси формування ук-
раїнської провідної верстви, соціальної структури, української культури і модерної української нації.
У результаті консолідації на основі цих процесів населення Лівобережної, Правобережної і Пів-
денної України відбувалося формування єдиного національно-територіального комплексу Великої
України і формування модерної української нації, як необхідної умови досягнення державної неза-
лежності. У завершеному вигляді зміст цієї аналітичної схеми О.Оглоблин оголосив у США у грудні
1970 р. Практичне значення дослідження полягає у тому, що його матеріали і висновки відкривають
можливості для істотного поглиблення і оновлення сучасних уявлень про історичне минуле України.
Ключові слова: неоромантична історіографічна течія, модерна українська нація, національ-
но-територіальний комплекс, Оглоблин, схема історичного процесу.
Пов'язані автори:
Оглоблин Олександр
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.