Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ... 104
Проблема філософського обгрунтування у світлі трансцендентальної прагматики мови (Апель Карл-Отто)
Проблема формування оціночних критеріїв історичної особистості гетьмана Івана Мазепи в історичних концепціях істориків-державників (Дмитрієнко Марія)
Проблема формування оціночних критеріїв історичної особистості гетьмана Івана Мазепи в історичних концепціях істориків-державників (Ясь Олексій)
Проблема Чорноморського флоту і суднобудівних заводів у роки української революції: Миколаївські візії (Левченко Лариса)
Проблематика природи етногенезу на тлі теорій багатоваріантності історичного розвитку (Конча Сергій)
Проблематика творів «німецького періоду» Морі Огай (Левицька Олена)
Проблеми в навчанні української історії (Лисяк-Рудницький Іван)
Проблеми впровадження навчальних курсів духовно-морального спрямування у систему сучасної української освіти (Лаппо Віолетта)
Проблеми втілення у життя рішень ХХ з'їзду очима колективу ПДПІ імені В.Г. Короленка (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Проблеми генези та еволюції суфізму (Дудко Марія)
Проблеми досліджень історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання (Боцюрків Богдан-Ростислав)
Проблеми етногенезу та державотворення слов’янських народів у науковій спадщині Антона Петрушевича (Федорів Ірина)
Проблеми етногенезу та державотворення слов’янських народів у науковій спадщині Антона Петрушевича (Оленич Ярослав)
Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії (Мойсей Антоній)
Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика (Айдукєвіч Казімєж)
Проблеми і перспективи розвитку української османістики (Остапчук Віктор)
Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд (Туранли Ферхад)
Проблеми міжнаціонального примирення у діяльності президентів України й Польщі (Геник Микола)
Проблеми морської оборони України (Костарів Леонід)
Проблеми основного тексту прозових творів Панаса Мирного 1870-х років (Гончарук Микола)
Проблеми підготовки наукової біографії Михайла Грушевського (Пиріг Руслан)
Проблеми порівняльного аналізу стилю Тодося Осьмачки і Миколи Гоголя: типологічний і індивідуальний вимір (Стребкова Ірина)
Проблеми практичного розуму (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Проблеми приватного підприємництва у промисловості радянської держави періоду нової економічної політики в російській історіографії 1920-х рр. (Ткаченко Ірина)
Проблеми релігії у науковій спадщині Михайла Драгоманова (Филипович Людмила)
Проблеми релігійної ідентичності в «Наталці Полтавці» І.П. Котляревського (Корнійчук Тетяна)
Проблеми розвитку національної культури українців у працях Володимира Шаяна (Кожолянко Георгій)
Проблеми соціально-економічного розвитку Східної Галичини у діяльності Католицького русько-народного союзу (Кліш Андрій)
Проблеми творчости (Євшан Микола)
Проблеми теорії і методології історії філософії у творчості Ореста Новицького (Ткачук Марина)
Проблеми теорії часопростору міста в літературі (на матеріалі творчості Бруно Шульца та Дебори Фоґель) (Романишин Віра)
Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства (Петров Віктор)
Провіяний Куліш (Єфремов Сергій)
Проголошення Польщі республікою (1918): закономірність державницьких прагнень, перші кроки становлення (Алексієвець Леся)
Програміст (Безверхній Володимир)
Програмні засади та ідейні принципи Католицько-національної партії в Галичині наприкінці XIX ст. (Кліш Андрій)
Програмні засади та ідейні принципи Християнсько-народної партії в Галичині наприкінці XIX ст. (Кліш Андрій)
Проект історії без часу в історіософії Віктора Петрова (Приходько Володимир)
Проекти герба та печатки Української Держави Павла Скоропадського (Ґречило Андрій)
Проза Анатолія Шияна: соцреалістичний дискурс (Коновалова Олена)
Проза Івана Франка (Жук Ніна)
Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) (Доценко Наталія)
Происхождение украинцев, русских, белорусов и их языков (рос.) (Півторак Григорій)
Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки (Качуровський Ігор)
Прометей і трагедія культури (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Проміні Рентґена (Бурачинський Євген)
Промови до німецької нації (фрагмент1) (Фіхте Йоганн Ґоттліб)
Промови до німецької нації (фрагмент2) (Фіхте Йоганн Ґоттліб)
Пропозції запису підляських діялектів (Гаврилюк Юрій)
Просодична актуалізація точки зору в англомовному політичному дискурсі (Алексієвець Оксана)
Сторінки:  1 ... 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ... 104