Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій (Буйських Юлія)
Традиційні звичаї як система спадкоємної культурної трансмісії (засади та досвід вивчення) (Гаврилюк Наталя)
Традиція і модернізація китайського соціуму в умовах ґлобальних трансформацій (Беля Володимир)
Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського (Ясь Олексій)
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії (Рогач Олександр)
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії (Косьміна Валентина)
Трансформации философского образования в Украине в конце ХХ в. (1986-1995 гг.) (рос.) (Мінаков Михайло)
Трансформації у перекладах Григорія Кочура (Пехник Галина)
Трансформаційні процеси у спецслужбах країн колишньої Організації Варшавського Договору: історичні передумови і сучасність (Телеховський Юрій)
Трансформаційні процеси Чину св. Василія Великого: від Добромильської реформи до наших днів (Стоцький Ярослав)
Трансформація інституту політичного лідерства як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні (Воронова Тетяна)
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики (Михальченко Микола)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Алексієвець Леся)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Алексієвець Микола)
Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.) (Ільчук Ірина)
Трансформація феномену політичного насилля: чинники, механізми та тенденції (Кравченко Володимир Юрійович)
Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб'єктивності (Гьосле Вітторіо)
Трасування й диференція (Дерріда Жак)
Третя хвиля (фрагменти) (Тоффлер Олвін)
Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології) (Ясь Олексій)
Три нариси з теорії сексуальності (Фройд Зіґмунд)
Три національні типи народні (Антонович Володимир)
Тризуб і прапор України (Січинський Володимир)
Трилогія Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» і роман Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем»: типологічні паралелі (Марценішко Вікторія)
Трильоґія проф. А. Кримського (Розов Володимир)
Триптих з історії європейсько-українських відносин (Вертій Олексій)
Трислав (Шевцов В. Ю.)
Труд человека и его отношение к распределению энергии (рос.) (Подолинський Сергій)
Труди і дні Кобзаря (Жур Петро)
Труднощі при вивченні української мови як іноземної на початковому етапі (з досвіду польськомовного слухача) (Гамеля Йоанна)
Турецькі військові поховання у Львові після Першої світової війни (Харчук Христина)
Туристам про Карпати: Путівник та краєзнавчі відомості (Цигика Володимир)
Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична думка першої половини ХХ ст. (Артюх В'ячеслав)
У затінку нігілізму (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
У пошуках «GRAND» стилю: західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття (Мафтин Наталя)
У пошуках великої літератури (Грабович Григорій)
У пошуках інших суб'єктів історії: усна історія деколективізації в Україні у 1990-х (Ханенко-Фрізен Наталія)
У пошуках майбутнього часу (Шпорлюк Роман)
У пошуках нового суб'єкта історії: проект «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр. – селянський досвід» (Ханенко-Фрізен Наталія)
У світі ідей та образів. Вибране. Критичні та історико-літературні роздуми 1930-1980 рр. (Костюк Григорій)
У світлі історичної регіоналістики (Ясь Олексій)
У силовому полі мови. Пам'яті Інни Петрівни Чепіги (Збірка)
Уваги про мілітарну культуру давньої України (Денисюк Жанна)
Угорська революція 1848–1849 років у студіях Володимира та Георгія Вернадських та український пісенний фольклор про ці події (Мушкетик Леся)
Узагальненi квазiдиференцiальнi рiвняння (Тацiй Роман)
Узагальненi квазiдиференцiальнi рiвняння (Стасюк Марта)
Узагальненi квазiдиференцiальнi рiвняння (Мазуренко Вiктор)
Украïнська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том 1 [роки 1887-1889] (Левицький Іван Омелянович)
Украïнська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том 2 [роки 1890-1891] (Левицький Іван Омелянович)
Украïнська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том 3 [роки 1892-1893] (Левицький Іван Омелянович)
Сторінки:  1 ... 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84