Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ... 109
Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди (Шевельов Юрій)
Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті – 1580-ті рр.) (Ковбасюк Стефанія)
Порівняльний аналіз українських та корейських весільних обрядів (Гонґ Соґу)
Португалія та країни Сходу: історія взаємовпливу цивілізацій (Пронь Сергій)
Порфирій Мартинович про текстологічні засади записування і публікації українських народних дум (Боряк Олена)
Порядок часу (Помян Кшиштоф)
Посібник для інспекторів для перевірки діяльності нотаріусів (Татаревський Олександр)
Посібник з лікувального харчування для дієтичних сестер (Сиротенко Франческа)
Посіви Пандори: Непередбачена ціна цивілізації (Велз Спенсер)
Посол США у Великій Британії Джон Хей і розвиток англо-американських відносин у 1897–1898 рр. (Бур’ян Михайло)
Посол США у Великій Британії Джон Хей і розвиток англо-американських відносин у 1897–1898 рр. (Богданова Тетяна)
Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків» та кореляція суспільної свідомості працівників Полтавського педагогічного інституту (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Постать баби-повитухи крізь символіку обряду очищення: післяпологові «зливки» (Боряк Олена)
Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору (Корогодський Роман)
Постать Романа Шухевича в оповідному фольклорі Яворівщини (Луньо Євген)
Постколоніальний націоналізм у Казахстані: у пошуках громадянської та етнічної єдності (Шакірова Светлана)
Постколоніальний погляд на габсбурзькі периферії: русини, українці та польська ідея «цивілізації» у Галичині (Сурман Ян)
Постмодерна делегітимація історичного знання і проблема довіри (Горенко Олег)
Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку (уривок) (Козловський Петер)
Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: типологія образу-персонажа (Лавринович Лілія)
Постмодернізм і українська культура (Алексієвець Микола)
Постмодернізм і українська культура (Юрій Михайло)
Постмодернізм: post/ante/modo (Фізер Джон)
Постмодерністська «приватизація» минулого (Анкерсміт Франклін)
Постмодерністський буржуазний лібералізм (Рорті Річард)
Пострадянське архівознавство в Україні: декомунізація і тенденції розвитку (Калакура Ярослав)
Поступу теорії (Ясь Олексій)
Потебня й Лотце (Петров Віктор)
Поховальна обрядовість галичан другої половини ХХ – початку ХХІ століття (Костюк Леся)
Поховання з візантійською пряжкою типу корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури (Аксьонов Віктор)
Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні (Потильчак Олександр)
Поховання інтернованих японців на території України (1946–1949 рр.) (Потильчак Олександр)
Походження назов «Русь», «Рось» та споріднених із ними назов і слів (Чапленко Василь)
Походження назов столиці України міста Києва (Чапленко Василь)
Походження тюркського астроніма Ulker «Стожари» (Бушаков Валерій)
Походження українських прізвищ на -«ук», -«ик», -«ак» та на -«чук», -«чик», -«чак» (Чапленко Василь)
Походження українців у тумані патріотичних міфів та політичних спекуляцій (Залізняк Леонід)
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов (Півторак Григорій)
Похоронні звичаї і вірування у Бойків (Кміт Юрій)
Похоронні родинні каплиці Личаківського цвинтаря (Харчук Христина)
Початки громадянства (ґенетична соціолоґія) (Грушевський Михайло)
Початки реліґії (Андрєєв Ніколай)
Початки української комедії (Возняк Михайло)
Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичній культурі українців (впливи Степу) (Балушок Василь)
Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичній культурі українців (впливи Степу) (Балушок Василь)
Початок 1956 року: суперечності сприйняття Полтавським педінститутом поглиблення процесів десталінізації (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Початок дослідження черняхівської культури на Полтавщині (Рейда Роман)
Початок родини, приватної власности і держави на підставі дослїдів Л.Г.Морґана (Енґельс Фрідріх)
Почесна відзнака «60 років Української Головної Визвольної Ради» (Манзуренко Віталій)
Почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами України» (Муравйов Олександр)
Сторінки:  1 ... 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ... 109