Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 ... 101
Особливості праукраїнського міфу і язичництва (Удод Олександр)
Особливості праукраїнського міфу і язичництва (Юрій Михайло)
Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (Алексієвець Оксана)
Особливості релігійної ідентичності християн Сходу і Заходу (Огірко Олег)
Особливості розвитку іспанської літератури в умовах утвердження демократії (1982–1996 рр.) (Годлевська Валентина)
Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) (Парахіна Марія)
Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (Ільчук Ірина)
Особливості японської культури (враховуючи вплив північних районів Євразії) (Сусуму Наканісі)
Останки аориста в нашій мові (Гнатюк Володимир)
Остання лицарська війна в Європі й відзнаки її учасникам (Манзуренко Віталій)
Острозька академія XVI – XVII століття. Енциклопедія (Пасічник Ігор)
Осьова епоха (фрагмент) (Ясперс Карл)
Отзыв о сочинении А. Соболевского «Очерки из истории русского языка» (рос.) (Потебня Олександр)
Отзывъ М.А. Максимовича о поэмѣ Пушкина «Полтава» (рос.) (Максимович Михайло)
Офіційні символи глави держави (Бузало Віктор)
Офіційні символи глави держави (Карпов Віктор)
Охорона архівної спадщини на Луганщині та Донеччині в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (Принь Марина)
Охорона пам’яток культурної спадщини у східних областях Української РСР у 1953–1965 роках (Принь Олександр)
Охтирські малюнки В.О. Сєрова (до 100-річчя смерті Валентина Олександровича Сєрова) (Побожій Сергій)
Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори (Дмитрієнко Марія)
Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори (Ясь Олексій)
Оцінка наукової спадщини Миколи Костомарова в українській зарубіжній історіографії (Ясь Олексій)
Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки (Маслій Олександра)
Очерки исторіи украинской литературы XIX столѣтія (Пєтров Ніколай)
Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 года по Ахтырскому уезду Харьковской губернии) (рос.) (Сумцов Микола)
Очерки начальной Руси (рос.) (Толочко Олексій)
Пiзнання й iнтерес (фрагмент) (Габермас Юрґен)
Павлин Свєнціцкий. Публіцистична, наукова та літературна його діяльність (Радзикевич Володимир)
Павло Гай-Нижник: бібліографічний покажчик (Гай-Нижник Павло)
Павло Грабовський (Дещо про його житє і діяльність) (Маковей Осип)
Павло Тичина: спроба критичної аналізи (Юринець Володимир)
Падіння Жукова у світогляді педагогів доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Падіння Заходу (фрагменти) (Шпенґлер Освальд)
Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст. (Панашенко Віра)
Паломницький жанр в історії української літератури (Білоус Петро)
Пам'ятаймо заповіді великого Кобзаря (Дорошенко Світлана)
Пам'ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVII ст.) (Шинкарук Володимир)
Пам'ятна відзнака «Рушір 1945–2010» (Манзуренко Віталій)
Пам’ятна відзнака «Рейд УПА в Румунію 1949–2009» (Манзуренко Віталій)
Панас Мирний (Кирилюк Євген)
Пантелеймон Куліш і народна творчість. Статті та дослідження (Вертій Олексій)
Пантелеймон Куліш як реформатор українського віршування (Нахлік Євген)
Пантелеймон Куліш: до 170-річчя від дня народження (Нахлік Євген)
Пантелеймон Олександрович Куліш і його оповідання (Чернявський Микола)
Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки: життя, ідеологія, творчість. Том 1 (Петров Віктор)
Панько Олелькович Куліш. Огляд його дїяльности (з ЛНВ) (Маковей Осип)
Парадигматичний аналіз думи «Про Олексія Поповича» (Грица Софія)
Параметри і взаємодія мов (Радчук Віталій)
Парламентаризм і виборче право в теоретичній спадщині Митрополита А. Шептицького (Прокоп Наталія)
Пастирський лист перемиського епископа Максимілїяна Рилла (Кміт Юрій)
Сторінки:  1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 ... 101