Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 ... 87
Рецензія на: Галицко-русский вестник. 1894, № 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гинцбург Д. Основы арабского стихосложения (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Гринченко. Народные спектакли. Чернигів, 1900 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Жарко Я., Оповідання. Полтава, 1899; Байки СПб., 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Житє і слово. 1894. Книга 2-3 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 1 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 2 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 3 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Ив. Спилка. Козача помста. Харків, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Карел Беркгоф. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою (Нестеренко Вадим)
Рецензія на: Катрановъ В. О малорусской драмѣ. Одесса, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Коковцов П. К истории средневековой филологии и еврейско-арабской литературы (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Краснокут—й А.И. Обжынкы. Харків, 1898 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Кулида Д.В. Козаче слово. Кременчук, 1899 (Єфремов Сергій)
Рецензія на: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. Т. 3-4 (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Н.Н. Никитенко. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика (Александрович Володимир)
Рецензія на: О книге пастора Иоганна Гаури «Ислам в его влиянии на жизнь его последователей (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. (Ґречило Андрій)
Рецензія на: Сварник Галина. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві (Ґречило Андрій)
Рецензія на: Словарь російсько-український. Том 1. А-К (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Стешенко И. Поэзия И. П. Котляревского (К столетнему юбилею его «Энеиды») (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Франко І. Іван Вишенський і його твори [Докторська дисертація] (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Ястребов В. Малорусские прозвища Херсонской губернии (Кримський Агатангел)
Рецензія на: Ястребов В. Н. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии (Кримський Агатангел)
Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення (Ясь Олексій)
Рецензія як вид наукової продукції (Кілька думок до постави проблеми) (Ясь Олексій)
Рецепція творчості Г. Сковороди в українській літературі 1920-1940-х років (Пелешенко Наталія)
Рими та строфіка гуцульських колядок і щедрівок (Ніньовський Василь)
Римо- та вірмено-католицизм в галичанських областях України у 1944–1946 рр. (Стоцький Ярослав)
Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання (Прем'єрова Олена)
Риси абсолюту у світогляді Анастасії (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Ритміка шевченкової поезії (Смаль-Стоцький Степан)
Риторика (Сагач Галина)
Риторика і герменевтика (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Риторика, герменвтика і критика ідеології (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Риторика: загальна та судова (Молдован Валеріан)
Ритуали повернення, або канадсько-українські траєкторії діаспорного туризму (Ханенко-Фрізен Наталія)
Рідна мова (Огієнко Іван)
Рідне писання, частина 2. Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних (Огієнко Іван)
Різдвяна обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (Костюк Леся)
Різдвяні свята у Бойків (Кміт Юрій)
Різдвяно-йорданська обрядовість другої половини ХХ – початку ХХІ століття (на прикладі Львівської області) (Костюк Леся)
Різноманітність мов і розуміння світу (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Річка Іква (Ільїнський Григорій)
Робота командира взводу в основних видах бою (Зайцев Д.В.)
Родильно-хрестинна обрядовість населення Гомельщини в записах білоруських фольклористів (Боряк Олена)
Сторінки:  1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 ... 87