Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 ... 93
Поняття «методика» і «методологія»: співвідношення, субординація та функціональне призначення (Ясь Олексій)
Поняття «поступ» у конструкції Михайла Драгоманова (Ясь Олексій)
Поняття «стиль мислення»: функціональність, зміст, інструментальний потенціал (Ясь Олексій)
Поняття «точка зору» та аспекти його дослідження (Алексієвець Оксана)
Поняття літератури та інші есе (збірка) (Тодоров Цвєтан)
Поняття самопізнання у Сковороди і Сократа : компаративне дослідження (Фізер Джон)
Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди (Шевельов Юрій)
Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті – 1580-ті рр.) (Ковбасюк Стефанія)
Порівняльний аналіз українських та корейських весільних обрядів (Гонґ Соґу)
Португалія та країни Сходу: історія взаємовпливу цивілізацій (Пронь Сергій)
Порфирій Мартинович про текстологічні засади записування і публікації українських народних дум (Боряк Олена)
Порядок часу (Помян Кшиштоф)
Посібник для інспекторів для перевірки діяльності нотаріусів (Татаревський Олександр)
Посібник з лікувального харчування для дієтичних сестер (Сиротенко Франческа)
Посіви Пандори: Непередбачена ціна цивілізації (Велз Спенсер)
Посол США у Великій Британії Джон Хей і розвиток англо-американських відносин у 1897–1898 рр. (Бур’ян Михайло)
Посол США у Великій Британії Джон Хей і розвиток англо-американських відносин у 1897–1898 рр. (Богданова Тетяна)
Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків» та кореляція суспільної свідомості працівників Полтавського педагогічного інституту (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Постать баби-повитухи крізь символіку обряду очищення: післяпологові «зливки» (Боряк Олена)
Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору (Корогодський Роман)
Постать Романа Шухевича в оповідному фольклорі Яворівщини (Луньо Євген)
Постмодерна делегітимація історичного знання і проблема довіри (Горенко Олег)
Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку (уривок) (Козловський Петер)
Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: типологія образу-персонажа (Лавринович Лілія)
Постмодернізм: post/ante/modo (Фізер Джон)
Постмодерністська «приватизація» минулого (Анкерсміт Франклін)
Постмодерністський буржуазний лібералізм (Рорті Річард)
Пострадянське архівознавство в Україні: декомунізація і тенденції розвитку (Калакура Ярослав)
Поступу теорії (Ясь Олексій)
Потебня й Лотце (Петров Віктор)
Поховальна обрядовість галичан другої половини ХХ – початку ХХІ століття (Костюк Леся)
Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні (Потильчак Олександр)
Поховання інтернованих японців на території України (1946–1949 рр.) (Потильчак Олександр)
Походження назов «Русь», «Рось» та споріднених із ними назов і слів (Чапленко Василь)
Походження назов столиці України міста Києва (Чапленко Василь)
Походження тюркського астроніма Ulker «Стожари» (Бушаков Валерій)
Походження українських прізвищ на -«ук», -«ик», -«ак» та на -«чук», -«чик», -«чак» (Чапленко Василь)
Походження українців у тумані патріотичних міфів та політичних спекуляцій (Залізняк Леонід)
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов (Півторак Григорій)
Похоронні звичаї і вірування у Бойків (Кміт Юрій)
Похоронні родинні каплиці Личаківського цвинтаря (Харчук Христина)
Початки громадянства (ґенетична соціолоґія) (Грушевський Михайло)
Початки реліґії (Андрєєв Ніколай)
Початки української комедії (Возняк Михайло)
Початок 1956 року: суперечності сприйняття Полтавським педінститутом поглиблення процесів десталінізації (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Початок родини, приватної власности і держави на підставі дослїдів Л.Г.Морґана (Енґельс Фрідріх)
Почесна відзнака «60 років Української Головної Визвольної Ради» (Манзуренко Віталій)
Почести и что он... Un gallicisme syntaxique dans la littérature ukrainienne de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle (фр.) (Шевельов Юрій)
Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я» (Караванський Святослав)
Пошуки Бога: теорія та практика морально-етичного руху «Дзвенячі кедри...» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сторінки:  1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 ... 93