Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ... 156
Стереотип польських окупантів в українських народних піснях міжвоєнного періоду (Луньо Євген)
Стефан Ковалів (Маковей Осип)
Стефаниківські читання. Випуск 1 (Збірник статей)
Стилістика гарматного декору гетьманських людвисарів Йосифа та Карпа Балашевичів (Мальченко Олег)
Стилістика конструктивізму в архітектурі Києва (Мокроусова Олена)
Стилістичний та трасеологічний аналіз картини Пауля Пітера Рубенса «Венера та Амур» (Індутний Володимир)
Стиль економічного мислення історика і прагматизація історичної свідомості (Горенко Олег)
Стиль мислення — метафора та інструмент (Ясь Олексій)
Стильова норма як різновид мовної норми (Селігей Пилип)
Стильові системи та семіотичний квадрат як одна з їхніх детермінант (на матеріалі української поезії другої половини ХХ століття) (Деркачова Ольга)
Сто років європейської індоєвропеїстики (Конча Сергій)
Століття (Бадью Ален)
Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві (Смирна Леся)
Сторінка із життя Олени Пчілки (Вертій Олексій)
Стосунки лемків з Українською Повстанською Армією (Гальчак Богдан)
Стохастичні моделі (Видибіда Олександр)
Страдницький шлях І. Франка (Дорошенко Володимир)
Страсті по ідентичності: критика історичного досвіду (Ткаченко Василь)
Стратегії виживання міської інтелігенції України в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.): теорія та практика (Заболотна Тетяна)
Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади (Бжезіньскі Збіґнєв)
Стратегічні напрями удосконалення системи забезпечення національної безпеки України (Чеховська Марія)
Стратегічні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХ-ХХІ століття (Штепенко Олександра)
Стратегічні причини тактичної поразки (До розгрому українських військ під Іловайськом) (Стеценко Святослав)
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015) шляхом європейської інтеграції (Гальчинський Анатолій)
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015) шляхом європейської інтеграції (Геєць Валерій)
Стратегія маркетингу цінності у формуванні потенціалу конкурентоспроможності підприємства на ринку молокопродуктів (Стець Оксана)
Стрітенська свічка: український обрядовий контекст та рольові функції (Мовна Уляна)
Строфіка (вид. 1994) (Качуровський Ігор)
Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка (Чамата Ніна)
Структура інстинктів і суспільство: Філософське дослідження вчення Зиґмунда Фройда (Маркузе Герберт)
Структура міфів (Леві-Строс Клод)
Структура особи (Лерш Філіп)
Структура простору історико-філософського дослідження (Горський Вілен)
Структура роману Куліша «Чорна рада»: історія тексту (Федорук Олесь)
Структура та компоненти політичного іміджу (Акайомова Анжела)
Структура та семантика назв прикрас (на основі пам'яток XI-XIV ст.) (Сібрук Анастасія)
Структура та стилістичні функції вторинних номінацій в українській художній прозі початку ХХІ століття (Приблуда Людмила)
Структура художнього світу Миколи Хвильового: інтертекстуальний аспект (Бондарєва Тетяна)
Структура, функціонування та розвиток астрономічної термінології української мови (друга половина ХХ - початок ХХІ століть) (Соломахін Андрій)
Структури (Помян Кшиштоф)
Структури життєсвіту (Шюц Альфред)
Структури життєсвіту (Лукман Томас)
Структурна антропологiя (фрагменти) (Леві-Строс Клод)
Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів ХVIII–ХХ ст.) (Куварова Олена)
Структурні перетворення у сфері відкритості (Габермас Юрґен)
Структурно-організуюча символічна функція заліза в космогонічних міфах (Тупчієнко Микола)
Структурно-просодична організація тексту публічного виступу (Алексієвець Оксана)
Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Нововолинська Волинської області (Хвіщук Олександр)
Структурно-семантичні особливості німецькомовних термінів у галузі робототехніки (Петренко Оксана)
Структурно-семантичні особливості термінів соціолінгвістики в українській, польській та англійській мовах (Бутковська Оксана)
Сторінки:  1 ... 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ... 156