Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 ... 156
Стабільність монетних типів у країні зі стабільною грошовою одиницею (монети Швейцарії у 1901–1918 рр.) (Десятніков Олександр)
Ставлення колективу Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка до політики десталінізації 1956 року (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сталін проти КПРС: два культи на початку десталінізації (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сталін проти КПРС: формування та крах культів (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Стан і перспективи наукових досліджень із всесвітньої історії в Україні (Віднянський Степан)
Стан науки та освіти в Третьому рейху (Чернуха Олександр)
Стан православної церкви в Україні у 1917–1920 рр.: український та регіональний аспекти (Балягузова Ольга)
Стан та перспективи розвитку наукової школи з історичного краєзнавства на Миколаївщині (Шевченко Наталія Володимирівна (історик освіти))
Стан та перспективи розвитку наукової школи з історичного краєзнавства на Миколаївщині (Тригуб Петро)
Стандарт рівності: посібник пресової практики з гендерної перспективи (Штурхецький Cергій)
Станіславівська єпархія в період єпископства Андрея Шептицького (Гладка Галина)
Станіславівське мисливське товариство «Ватра» 1925-1939 років (Проців Олег)
Становище та перспективи русинського руху в Угорщині (Леньо Павло)
Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники (Садівничий Володимир)
Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь від незалежності до сьогодення (Королевська Анна)
Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) (Маланій Оксана)
Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945–1991 рр.): історіографія проблеми (Принь Олександр)
Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етногеографічних досліджень (Моця Олександр)
Становлення і розвиток кооперативних організацій споживачів у країнах Європи (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) (Легошина Олена)
Становлення і розвиток племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР в 30-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. в інтелектуальному просторі професора М.А. Кравченка (Шульга Володимир)
Становлення інституту цивільного демократичного контролю над армією в Російській Федерації (Гапеєва Ольга)
Становлення інституту цивільного демократичного контролю над армією в Російській Федерації (Гозуватенко Галина)
Становлення інституту цивільного демократичного контролю над армією в Російській Федерації (Мацевко Тарас)
Становлення історично-романного мислення Пантелеймона Куліша: роман «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» у контексті його ранньої романтичної творчости (Івашків Василь)
Становлення медичної радіобіології на півдні України (Майдебура Оксана)
Становлення музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в Бахмутському повіті, районі, окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (Принь Марина)
Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.) (Федорів Ірина)
Становлення Національної гвардії України та опрацювання її символіки (Карпов Віктор)
Становлення неофіційного антропонімікону Вінниччини (Павлюк Віта)
Становлення нового іспанського кіно в поставторитарний період (Годлевська Валентина)
Становлення психології сім'ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях (Посвістак Олеся)
Становлення світогляду В'ячеслава Чорновола (Деревінський Василь)
Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс" (Левицька Олена)
Становлення символів Руського королівства (друга половина ХІІІ – початок ХІV ст.): версії, міфи й традиція (Ґречило Андрій)
Становлення соціал-демократичної ідеї в українському суспільстві в умовах політичного плюралізму (Глушкова Людмила)
Становлення судової системи України (1991 – 2012 рр.): історико-правовий аспект (Охотницька Наталія)
Становлення та періодизація зарубіжної історіографії проблеми ОУН-УПА (Примаченко Яна)
Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки ХХ століття (Дідух Лілія)
Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в Галичині (сер. ХІХ – ХХ ст.) (Вовкович Уляна)
Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Савченко (Якуба) Альона)
Стань сильнішим (Браун Брене)
Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины (рос.) (Журженко Тетяна)
Старе й нове в сучасній українській літературі (Русова Софія)
Старе й нове в устах народу (Франко Іван)
Старо-церковно-слов’янські елементи в українській літературній мові (Рудницький Ярослав-Богдан)
Старовинний український звичай «ралець»: традиція і трансформації (Іванникова Людмила)
Старовинний український театр (Софронова Людміла)
Стародавній Київ (Толочко Петро)
Стародубщина: екскурс у минуле і стан сучасної етнографії краю (Артюх Лідія)
Старожитності поморсько-кльошової культури на поселенні біля с. Хрінники (уроч. Шанків Яр) (Козак Денис)
Сторінки:  1 ... 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 ... 156