Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ... 156
Соціал-демократичні партії України наприкінці XX – початку XXI століть (Глушкова Людмила)
Соціальна етика європейського цивілізаційного проекту України (Горенко Олег)
Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми (Капелюшний Валерій)
Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми (Байлема Тетяна)
Соціальна стратифікація населення «Галицької Каліфорнії» у творчій спадщині Івана Франка (Галик Володимир)
Соціальна структура національних меншин та їх правовий статус як чинник міжетнічних протиріч та конфліктів (Устименко Володимир Михайлович)
Соціальна структура полабослов'янського суспільства у ІХ–ХІІ ст. (Рудь Микола Олексійович)
Соціальне буття людини у християнській та ісламській культурах (Сулєйманова Лія)
Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина (Бобела Світлана)
Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні (Ілик Христина)
Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках (Байлема Тетяна)
Соціальний конструктивізм в стратегіях діяльності мислення і освіти (Гальченко Максим)
Соціальний міф і його художнє втілення у драматургії І. Багряного («Морітурі», «Розгром», «Генерал») (Желновач Аліна)
Соціальні аспекти статі в дискурсі греко-католицького духовенства Галичини другої половини XIX століття (Заярнюк Андрій)
Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках (Борисенко Мирослав)
Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60–70-х років ХХ століття (Ситник Світлана)
Соціально-демографічні процеси на Волині 1939–1959 рр. у сучасній зарубіжній історіографії (Зиль Володимир)
Соціально-економічне значення оренди мисливських угідь в Австро-Угорській імперії на початку XX століття (Проців Олег)
Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині XIX cт. (Близняк Микола)
Соціально-економічний розвиток регіону українського причорномор'я на засадах регіоналістики та планування території (Коломієць Катерина)
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь (Геєць Валерій)
Соціально-економічні чинники розвитку біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Трускавецька Ірина)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Удод Олександр)
Соціально-методологічні аспекти модернізації (Юрій Михайло)
Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна (Горенко Олег)
Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в концепції І. Валлерстайна (Усатенко Ігор)
Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект (Будз Володимир)
Соціоантропологічні чинники успадкування власності в традиційному українському суспільстві (Гримич Марина)
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань (Нагорна Лариса)
Соціокультурний контекст арабомовної лінгвістичної традиції (Рибалкін Валерій)
Соціокультурний контекст храмових розписів Києва XVIII століття (Демчук Руслана)
Соціолінгвістика: праця, натхнення, покликання (до ювілею Лариси Масенко) (Селігей Пилип)
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика (збірка) (Вебер Макс)
Соціопсихологічна характеристика Богдана Хмельницького в українській зарубіжній історіографії (Гром Віктор)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Микола)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Алексієвець Леся)
Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації (Юрій Михайло)
Соціяльно-традиційні підоснови Кулішевої творчости (Грушевський Михайло)
Соцреалізм у репертуарі театру імені Івана Франка (Захаревич Михайло)
Соцреалістичний канон в українській літературі: механізми формування та трансформації (Федорів Уляна)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Свєнціцька Віра)
Спадщина віків. Українське малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова (Сидор Олег)
Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей (Боронь Олександр)
Спадщина у (пост)суспільстві: дисонанс, конфлікт чи пошук згоди? (Чепайтене Раса)
Специфіка функціонування структур української греко-католицької та руської провославної церков у східній Галичині в умовах радянської моделі державно-церковних відносин (1945-1965 рр.) (Лагодич Микола)
Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН (Косик Володимир)
Спис праць С.О. Єфремова [1895-1919] (Єфремов Сергій)
Список друкованих наукових праць акад. В.М. Перетца (Перетц Володимир)
Список населенных пунктов Луганского округа (рос.) (невідомий автор)
Список наукових праць. 1975-2010 (Моця Олександр)
Сторінки:  1 ... 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ... 156