Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 ... 153
Самотні світи Ежена Іонеско (Салій Анатолій)
Сатира на Сталіна у повстанських колядках (Луньо Євген)
Сатира як спосіб конструювання художньої дійсності у творчості Юри Зойфера (Кобзар Юлія)
Свідомий вплив на підсвідомий вибір: реалії Полтавщини (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Свій – Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі (Варданян Марина)
Свійські комахи (Злотін Олександр)
Світ після 2 вересня 1945 р. (Віднянський Степан)
Світ після 2 вересня 1945 р. (Мартинов Андрій)
Світ українського бароко: філологічні етюди (Ушкалов Леонід)
Світова гібридна війна: український фронт (Горбулін Володимир)
Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації (Доскочинська Любов)
Світогляд Івана Франка (Заклинський Ростислав)
Світогляд українського народу. Ескіз української міфології (Нечуй-Левицький Іван)
Світогляд українського народу. Спроба характеристики (Мірчук Іван)
Світоглядні настанови казки: соціально-філософський аналіз (Насєдкіна Оксана)
Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну (Метельова Тетяна)
Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат (Вертій Олексій)
Світоглядно-методологічні засади формування й використання поняттєво-термінологічного апарату в науковій, освітній та суспільно-практичній діяльності (Рябченко Володимир)
Світосистема Русі-України (Ткаченко Василь)
Світська бесіда як український лінгвокультурний феномен (Жовнір Марина Марина)
Світське єврейське мистецтво Східної Галичини першої третини XX століття: Людвік Лілле й Дебора Фоґель (Пінчевська Богдана)
Свобода i вiдповiдальнiсть (Рідель Манфред)
Свобода i культура (фрагменти) (Дьюї Джон)
Свобода як необхідна умова людського буття (Шаповалова Ірина)
Своє – чуже. Дике – культурне. Базові структури міфологічних когнітивних моделей (до проблеми інваріанта і трансформації в інформаційному просторі) (Артюх Аліна)
Своєрідність трансформації міфологічних сюжетів у комедії П. Хакса «Омфала» (Фоміна Галина)
Святе дерево в творчости Т. Шевченка (Брик Іван)
Святе письмо від Тараса (Проценко Володимир)
Святий Нестор в українських наративах 1630-х рр.: становлення та еволюція образу (Сінкевич Наталія)
Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX – початок XXI ст.) (Сморжевська Оксана)
Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження (Гримич Марина)
Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань (Кожолянко Георгій)
Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини (Іванникова Людмила)
Священне і мирське (Еліаде Мірча)
Севрюки XIV–XVII ст.: спроба етнічної атрибуції (Балушок Василь)
Секрети української мови (вид. 1994) (Караванський Святослав)
Секрети української мови (вид. 2009) (Караванський Святослав)
Сектор мисливства в економіці Галичини середини XIX – початку XX ст.: значення і основні характеристики (Проців Олег)
Село Блистова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.) (Казіміров Дмитро)
Село Блистова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.) (Токарєв Сергій)
Село Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр.» (Казіміров Дмитро)
Село на пониззі Дніпра (Гудченко Зоя)
Село Степанівка у другій половині XVII ст. (Казіміров Дмитро)
Село Стольне у другій половині XVIII ст. (Казіміров Дмитро)
Село Стольне у другій половині XVIII ст. (Токарєв Сергій)
Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (за матеріалами замовлянь) (Темченко Андрій)
Семантика і герменевтика (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Семантика та структура народних географічних назв Івано-Франківщини (Личук Світлана)
Семантика, структура, функціонування футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття (Струганець Юрій)
Семантико-граматична диференціація ознакових слів (Мединська Наталія)
Сторінки:  1 ... 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 ... 153