Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ... 150
Сидяче поховання з аланського катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів (Аксьонов Віктор)
Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940-х роках (Ґречило Андрій)
Символи в поезії Івана Франка: лінгвостилістичний аспект (Лемець Лілія)
Символізація політичної реальності: трансформація концептуального дискурсу (Славіна Ольга)
Символіка Військово-Повітряних Сил України (Царенко Максим)
Символіка Військової служби правопорядку (Шаповал Юрій Іванович)
Символіка десантників з Хирова (Слободянюк Михайло)
Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців (Грицюк Оксана)
Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців (Ігнатенко Ірина)
Символіка залізних виробів у захисних обрядах від грози в традиційній культурі українців (Тупчієнко Микола)
Символіка львівського пластового куреня «Лісові чорти» (Сова Андрій)
Символіка львівського пластового куреня «Лісові чорти» (Пахолко Степан)
Символіка спортового товариства «Україна» (Сова Андрій)
Символіка спортового товариства «Україна» (Пахолко Степан)
Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- на початку XVIII століть (Юрченко Оксана)
Символічний світ як реальність у Григорія Сковороди та в філософії ХХ століття (Павленко Юрій)
Симулякри і симуляція (Бодріяр Жан)
Сингулярнi квазiдиференцiальнi оператори на скiнченному iнтервал (Махней Олександр)
Сингулярнi квазiдиференцiальнi оператори на скiнченному iнтервал (Тацiй Роман)
Синерґетична концепція культури (Свідзинський Анатолій)
Синтаксис і семантика обмежувальних синтаксем в українських прислів'ях (Паук Марина)
Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення (просте речення; еквіваленти речення) (Дудик Петро)
Синтаксис української мови (Шульжук Каленик)
Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект (Загнітко Анатолій)
Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект (Миронова Галина)
Синтаксичні норми української літературної мови ХХ ‒ початку ХХІ ст.: становлення та кодифікація (Харченко Світлана)
Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського (Онищенко Олексій)
Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського (Дубровіна Любов)
Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах (Сулименко Ольга)
Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку (Матухно Марина)
Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії (Волошин Б.Д.)
Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії (Козявкін Володимир)
Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України (Бридун Євгеній)
Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України (Вдовиченко Артем)
Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України (Зубрицький Артур)
Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України (Кирилюк Ігор)
Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України (Маланушенко Євгеній)
Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України (Серебрянський Дмитро)
Система рекрутування в політичному менеджменті сучасної України: структурно-функціональний аспект (Щербак Віктор)
Система традиційних міфологічних вірувань та уявлень гуцулів у вимірі сучасності (Буйських Юлія)
Систематичний каталог видань Всеукраїнської академії наук 1918–1929 (Іванченко М.М.)
Систематичний каталог видань Всеукраїнської академії наук 1918–1929 (Стешенко Ярослав)
Системне тлумачення кримінального закону (Коханюк Тетяна)
Ситуація людини як етична проблема (Апель Карл-Отто)
Ситуація письменника у романі Вільяма Ґолдінґа «Паперові люди» (Мірошниченко Лілія)
Ситуація постмодерну (Ліотар Жан-Франсуа)
Сіверський похід Іллі Муромця (Конча Сергій)
Сіддхартха (Гессе Герман)
Сільське житло Поділля кінець XIX-XX ст.: Історико-етнографічне дослідження (Косміна Тамара)
Сільське ковальство та народні уявлення про залізо на Кіровоградщині (Тупчієнко Микола)
Сторінки:  1 ... 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ... 150