Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ... 150
Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри (Галамага Олена)
Сакральний шлях жінки: від богині до рабині (Киридон Євгенія)
Сакральний шлях жінки: від богині до рабині (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Сакральні споруди на картах українських міст (пропозиції щодо упорядкування) (Вортман Дмитро)
Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК) (Сморжевська Оксана)
Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині (Лаптєв Олексій)
Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині (Аксьонов Віктор)
Самоздійснення нації на природній основі (Вертій Олексій)
Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні. Випуск 3 (Збірник статей)
Самосознание албанцев Украины: этноним, лингвоним и маркеры идентичности в историческом, лингвистическом и экстралингвистическом контекстах (рос.) (Новік Алєксандр)
Самостійність монетарної політики НБУ – особливий загальнодержавний актуалітет (Ковальчук Трохим)
Самотні світи Ежена Іонеско (Салій Анатолій)
Сатира на Сталіна у повстанських колядках (Луньо Євген)
Сатира як спосіб конструювання художньої дійсності у творчості Юри Зойфера (Кобзар Юлія)
Свідомий вплив на підсвідомий вибір: реалії Полтавщини (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Свій – Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі (Варданян Марина)
Свійські комахи (Злотін Олександр)
Світ після 2 вересня 1945 р. (Віднянський Степан)
Світ після 2 вересня 1945 р. (Мартинов Андрій)
Світ українського бароко: філологічні етюди (Ушкалов Леонід)
Світова гібридна війна: український фронт (Горбулін Володимир)
Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації (Доскочинська Любов)
Світогляд Івана Франка (Заклинський Ростислав)
Світогляд українського народу. Ескіз української міфології (Нечуй-Левицький Іван)
Світогляд українського народу. Спроба характеристики (Мірчук Іван)
Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну (Метельова Тетяна)
Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат (Вертій Олексій)
Світоглядно-методологічні засади формування й використання поняттєво-термінологічного апарату в науковій, освітній та суспільно-практичній діяльності (Рябченко Володимир)
Світосистема Русі-України (Ткаченко Василь)
Світська бесіда як український лінгвокультурний феномен (Жовнір Марина Марина)
Світське єврейське мистецтво Східної Галичини першої третини XX століття: Людвік Лілле й Дебора Фоґель (Пінчевська Богдана)
Свобода i вiдповiдальнiсть (Рідель Манфред)
Свобода i культура (фрагменти) (Дьюї Джон)
Свобода як необхідна умова людського буття (Шаповалова Ірина)
Своє – чуже. Дике – культурне. Базові структури міфологічних когнітивних моделей (до проблеми інваріанта і трансформації в інформаційному просторі) (Артюх Аліна)
Своєрідність трансформації міфологічних сюжетів у комедії П. Хакса «Омфала» (Фоміна Галина)
Святе дерево в творчости Т. Шевченка (Брик Іван)
Святе письмо від Тараса (Проценко Володимир)
Святий Нестор в українських наративах 1630-х рр.: становлення та еволюція образу (Сінкевич Наталія)
Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX – початок XXI ст.) (Сморжевська Оксана)
Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження (Гримич Марина)
Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань (Кожолянко Георгій)
Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини (Іванникова Людмила)
Священне і мирське (Еліаде Мірча)
Севрюки XIV–XVII ст.: спроба етнічної атрибуції (Балушок Василь)
Секрети української мови (вид. 1994) (Караванський Святослав)
Секрети української мови (вид. 2009) (Караванський Святослав)
Сектор мисливства в економіці Галичини середини XIX – початку XX ст.: значення і основні характеристики (Проців Олег)
Село Блистова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.) (Казіміров Дмитро)
Село Блистова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.) (Токарєв Сергій)
Сторінки:  1 ... 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ... 150