Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109
Термін у загальномовних словниках (Симоненко Людмила)
Терміни диференційної геометрії (Мацюк Роман)
Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови (Томіленко Людмила)
Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики (Іващенко Вікторія Людвіґівна)
Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу (Білинський Йосип)
Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу (Книш Богдан)
Технiка, або виклик столiття (Еллюль Жак)
Техніка посудин на ніжці в пасковій кераміці (Ольжич Олег)
Техніки мислення (Ясперс Карл)
Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та їх вплив на військове літакобудування в СРСР (Дрок Павло)
Технології «аграризації» повсякденного світогляду освітян УРСР доби «відлиги» (Лук'яненко Олександр Вікторович)
Технології ненасильницької політичної боротьби: делегітимаційний потенціал щодо владних структур авторитарного режиму (Висоцький Олександр)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Дроменко Олена)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Янчева Марина)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Гринченко Ольга)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Потапов Володимир)
Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених із використанням емульсійних систем (Крайнюк Людмила)
Тимотей Бордуляк (Т. Ветлина) (літературно-критичний нарис) (Маковей Осип)
Типи мовної поведінки київських школярів (Данилевська Оксана)
Типові гносеологічні та логічні помилки у навчальній літературі з філософських дисциплін (Тофтул Михайло)
Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки (Тофтул Михайло)
Типологія етнічних процесів (комунікативна методика) (Гримич Марина)
Типологія етногенезу українців (Конча Сергій)
Типологія жіночих образів у давній українській літературі (Щербак Олена)
Типологія жіночих образів у літературній спадщині Олександра Довженка (Максимчук-Макаренко Світлана)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Сапожников Ігор)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Слюсар Ю.О.)
Типологія кам'яних надмогильних хрестів Південно-Західної України (Шувалов Р.О.)
Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ СТ. у контексті європейської традиції (Ніколова Олександра)
Типологія та поетика драматургії М. Куліша та Ю. О'Ніла (Марчук Тетяна)
Тіло в текстах культур (Збірник статей)
Тіло в текстах культур (збірка) (Боряк Олена)
Тіло в текстах культур (збірка) (Маєрчик Марія)
Тіло в текстах культур (збірка) (Топорков Андрєй)
Тіло в текстах культур (збірка) (Гримич Марина)
Тіло в текстах культур (збірка) (Сироткін Володимир)
Тіло в текстах культур (збірка) (Бондаренко Галина)
Тіло в текстах культур (збірка) (Прігарін Олександр)
Тіціан (Шилейко В.)
Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок (Шкрумеляк Михайло)
Том 17 («Київські полоністичні студії»)
Том 24 («Київські полоністичні студії»)
Том V. Серія філологічних наук. Випуск 1 («Наукові записки» (Чернівецький державний університет))
Том XX. Серія філологічних наук. Випуск 3 («Наукові записки» (Чернівецький державний університет))
Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців) (Мінекоресурсів України)
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. (Дмитрієнко Марія)
Тоталітаризм і Україна: Рец. на кн.: Шаповал Ю. Людина і система: (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с. (Ясь Олексій)
Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (Бех Микола)
Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття (Боряк Олена)
Традиційна сільська забудова в Україні (трансформації та іноетнічні впливи) (Гудченко Зоя)
Сторінки:  1 ... 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109