Розділи літератури » Наукова
Культура, філософія, філологія, мовознавство та інше -знавство
Сторінки:  1 ... 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 ... 121
Світова гібридна війна: український фронт (Горбулін Володимир)
Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації (Доскочинська Любов)
Світогляд Івана Франка (Заклинський Ростислав)
Світогляд українського народу. Ескіз української міфології (Нечуй-Левицький Іван)
Світогляд українського народу. Спроба характеристики (Мірчук Іван)
Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат (Вертій Олексій)
Світоглядно-методологічні засади формування й використання поняттєво-термінологічного апарату в науковій, освітній та суспільно-практичній діяльності (Рябченко Володимир)
Світосистема Русі-України (Ткаченко Василь)
Світська бесіда як український лінгвокультурний феномен (Жовнір Марина Марина)
Свобода i вiдповiдальнiсть (Рідель Манфред)
Свобода i культура (фрагменти) (Дьюї Джон)
Своє – чуже. Дике – культурне. Базові структури міфологічних когнітивних моделей (до проблеми інваріанта і трансформації в інформаційному просторі) (Артюх Аліна)
Своєрідність трансформації міфологічних сюжетів у комедії П. Хакса «Омфала» (Фоміна Галина)
Святе дерево в творчости Т. Шевченка (Брик Іван)
Святе письмо від Тараса (Проценко Володимир)
Святий Нестор в українських наративах 1630-х рр.: становлення та еволюція образу (Сінкевич Наталія)
Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження (Гримич Марина)
Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань (Кожолянко Георгій)
Священне і мирське (Еліаде Мірча)
Севрюки XIV–XVII ст.: спроба етнічної атрибуції (Балушок Василь)
Секрети української мови (вид. 1994) (Караванський Святослав)
Секрети української мови (вид. 2009) (Караванський Святослав)
Сектор мисливства в економіці Галичини середини XIX – початку XX ст.: значення і основні характеристики (Проців Олег)
Село Блистова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.) (Казіміров Дмитро)
Село Блистова в матеріалах Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.) (Токарєв Сергій)
Село Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр.» (Казіміров Дмитро)
Село на пониззі Дніпра (Гудченко Зоя)
Село Степанівка у другій половині XVII ст. (Казіміров Дмитро)
Село Стольне у другій половині XVIII ст. (Казіміров Дмитро)
Село Стольне у другій половині XVIII ст. (Токарєв Сергій)
Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (за матеріалами замовлянь) (Темченко Андрій)
Семантика і герменевтика (Ґадамер Ганс-Ґеорґ)
Семантика та структура народних географічних назв Івано-Франківщини (Личук Світлана)
Семантика, структура, функціонування футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття (Струганець Юрій)
Семантичні технології: принципи та практики (Гладун Анатолій)
Семантичні технології: принципи та практики (Рогушина Юлія)
Семитские языки и народы Теодора Нельдеке в обработке А. Крымского (рос.) (Кримський Агатангел)
Семіотика українського рушника (Китова Світлана)
Сергій Васильківський (артист-маляр) (Вороний Микола)
Сергій Олексійович Гіляров: доля вченого та мистецтвознавця на тлі війни (Безручко Олександр)
Середньовічний цвинтар при костелі св. Андрія у Дубні (Гупало Віра)
Серія «Лінгвістика». 2018, Випуск 31 («Науковий вісник Херсонського державного університету»)
Сидір Воробкевич (Білинська Марія)
Сидяче поховання з аланського катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів (Аксьонов Віктор)
Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940-х роках (Ґречило Андрій)
Символи в поезії Івана Франка: лінгвостилістичний аспект (Лемець Лілія)
Символізація політичної реальності: трансформація концептуального дискурсу (Славіна Ольга)
Символіка Військово-Повітряних Сил України (Царенко Максим)
Символіка Військової служби правопорядку (Шаповал Юрій Іванович)
Символіка десантників з Хирова (Слободянюк Михайло)
Сторінки:  1 ... 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 ... 121