Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419
Українізація в російській армії (Кедровський Володимир)
Українізація на Південно-Західному фронті російської армії (травень – листопад 1917 р.) (Ковальчук Михайло)
Українізація як важлива складова будівництва українського військово-морського флоту у добу Центральної Ради (Каліберда Юрій)
Українізми в мові вірменських актових записів XVI - XVII ст. з м. Кам'янця-Подільського (Божко Олександр)
Україніка у рукописних фондах Бібліотеки Польської в Парижі (Тельвак Віталій)
Українки в історії (Борисенко Валентина)
Українки в історії (Кривоший Олександр)
Українки в історії (Головащенко Михайло)
Українки-султанші в Оттоманській Порті (за свідченнями французьких авторів ХVІ–ХVІІІ ст.) (Луняк Євген)
Україно-англійські дипломатичні зв'язки у 1917–1921 роках (Дацків Ігор)
Україно-руське козацтво перед судом історії (Яворницький Дмитро)
Українознавство в системі культурно-освітньої діяльності «Просвіти» в Західній Україні у міжвоєнний період (Зуляк Іван)
Українознавча спадщина археографічних комісій (ІІ половина ХІХ —поч. ХХ ст.) (Склярова Олена)
Українознавчий аспект соціокультурного освоєння українцями «Дикого Поля» в XIV – XVIII ст. (Проскурова Світлана)
Українознавчі дисертації в американських університетах (Винар Любомир)
Українознавчі дослідження під пресом ідеологічних репресій в 1970–1980-х роках (Бажан Олег)
Українофіли: між державним і "національним" (Арістов Вадим)
Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – початок 1860-х рр.) (Гончар Ольга)
Українофільська течія галицької історіографії ХІХ ст.: концептуалізація історично-цивілізаційної ідентичності (Куций Іван)
Українофільські нонконформістські рухи демократичного спрямування серед польської та української студентської молоді Києва (50-ті роки ХІХ ст.): формування та еволюція (Окаринський Володимир)
Українофобія як явище та політтехнологія. Випуск 1 (Збірник статей)
Українство в Росії. Новійші часи (Дорошенко Володимир)
Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині (Лозинський Михайло)
Українська «Дивізія Галичина» в світлі «леґіонової» політики XX сторіччя (Малкош Володимир)
Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду (Галущак Михайло)
Українська академічна археографія 80-х рр. ХХ ст.: від колоніальної до постколоніальної практики (Маврін Олександр)
Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції (Салата Оксана)
Українська Академія наук і Українське Наукове Товариство (Врублевський В.Г.)
Українська Академія наук: нарис історії. Частина 1 (1918-1930) (Полонська-Василенко Наталія)
Українська Академія наук: нарис історії. Частина 2 (1931-1941) (Полонська-Василенко Наталія)
Українська антропологія як наука (Потульницький Володимир)
Українська армія у війні коаліційних сил проти Речі Посполитої (1656-57 рр.) (Гурбик Андрій)
Українська археографія в XVII-XVIII ст. (Ісаєвич Ярослав)
Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку (Збірник статей)
Українська археологія Галичини ХІХ – першої третини ХХ ст. (Бурдуланюк Василь)
Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "іншій” або "своїй” нації (Корольов Геннадій)
Українська булава та Шведська корона: Карл Х Густав, Богдан Хмельницький, Іван Виговський (1654 - 1658 рр.) (Чухліб Тарас)
Українська військова місія в Польщі (липень-листопад 1920 р.) (Ковальчук Михайло)
Українська військово-теоретична думка: перспективи продовження боротьби за українську державність (20–30 рр. ХХ ст.) (Мельник Роман)
Українська військово-теоретична думка: перспективи продовження боротьби за українську державність (20–30 рр. ХХ ст.) (Мельник Віра)
Українська Вільна Академія Наук у США (1945-1950-1965) (Домбровський Олександр)
Українська Вільна Академія Наук у США. Підсумки діяльности у 1967-1968 акад. році (Архімович Олександр)
Українська влада на Буковині в листопаді 1918 р.: встановлення, функціонування, причини поразки (Добржанський Олександр)
Українська Галицька Армія (Шанковський Лев)
Українська Галицька Армія: довідник (Кучерук Василь)
Українська Галицька Армія. Том 1 (Микитюк Дмитро)
Українська Галицька Армія. Том 2 (Микитюк Дмитро)
Українська Галицька Армія. Том 3 (Микитюк Дмитро)
Українська Галицька Армія. Том 4 (Микитюк Дмитро)
Українська Галицька Армія. Том 5 (Микитюк Дмитро)
Сторінки:  1 ... 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419