Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410
Українська діячі в земствах (Моргун О.)
Українська Дмитріада (Русина Олена)
Українська духовна еліта в Росії XVIII ст.: служіння і служба (на матеріалах епістолярної спадщини) (Дзюба Олена)
Українська еміґрація (Наріжний Симон)
Українська еміграція в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928) (Бурім Дмитро)
Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах архіву ОУН в Києві (Бурім Дмитро)
Українська еміграція в Румунії (Рендюк Теофіл)
Українська етнічність поза межами України (Євтух Володимир)
Українська етнічність поза межами України (Ковальчук Олена)
Українська етнічність поза межами України (Попок Андрій)
Українська етнічність поза межами України (Трощинський Володимир)
Українська журналістика в Одесі (80—90-ті роки XIX ст.) (Герасименко Володимир)
Українська закордонна преса в роки першої світової війни (Савченко О.)
Українська зарубіжна історіографія про діяльність УВО–ОУН (1920–1941 рр.) (Надурак Наталя)
Українська звитяга у символах (Карпов Віктор)
Українська зовнішня політика напередодні та в часи війни з Російською державою (1657–1659 рр.) (Горобець Віктор Миколайович)
Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. (Горобець Віктор Миколайович)
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) (Боряк Геннадій)
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) (Збірка)
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів (Боряк Геннадій)
Українська ідея (Солдатенко Валерій)
Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу (художня і науково-публіцистична творчість Миколи Костомарова) (Козачок Ярослав)
Українська ідея. Перші речники (Збірник статей)
Українська індоаріка (Наливайко Степан)
Українська інтелігенція - жертва большевицього терору (Петров Віктор)
Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр. (Даниленко Василь)
Українська інтелігенція та національний рух 70-80-х рр. XIX ст.: особливості ідеології (Коляда Ігор)
Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації (Пахолків Святослав)
Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини XIX ст.: до історії взаємин П.Куліша і цензурних органів (Коляда Ігор)
Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини XIX ст.: до історії взаємин П.Куліша і цензурних органів (Кирієнко Ольга)
Українська історична бібліографія за 1914-1923 рр. (Калинович Іван)
Українська історична дидактика: академічний дискурс (Удод Олександр)
Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (Збірник статей)
Українська історична наука 1960-1970-х років на прикладі діяльності В. Сарбея (Ткачук Анна)
Українська історична наука за останнє десятиліття (Гермайзе Йосип)
Українська історична наука під Совєтами (1920-1950 роки) (Крупницький Борис)
Українська історіографія (Полонська-Василенко Наталія)
Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) (Марченко Михайло)
Українська історіографія 1917-1956 рр. (Оглоблин Олександр)
Українська історіографія відновлення і утвердження другої Речі Посполитої (Шумихіна Світлана)
Українська історіографія діяльності громадських організацій Галичини у другій половині XIX – 30-х роках XX ст. (Колибаб'юк Світлана)
Українська історіографія другої половини XVII-початку XVIII ст. та перекази про Богдана Хмельницького (Дзира Ярослав)
Українська історіографія другої половини XVII—початку XVIII ст. та перекази про Богдана Хмельницького (Дзира Ярослав)
Українська історіографія Другої світової війни: між закономірністю і парадоксом (Лисенко Олександр)
Українська історіографія і Микола Костомаров. Памяти М. Костомарова в двадцять пяті роковини його смерти. († 7/IV-1885) (Грушевський Михайло)
Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918-2012 рр.) (Шумихіна Світлана)
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми (Збірка)
Українська історіографія очами совєтського історика (Винар Любомир)
Українська історіографія переселенського руху з українських губерній в роки Столипінської аграрної реформи (Крайсвітня Юлія)
Українська історіографія середини ХІХ – початку ХХ століття про стосунки Війська Запорозького Низового та Росії (Кінащук Олексій)
Сторінки:  1 ... 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410