Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 ... 367
Синьоводська битва 1362 p. у сучасній науковій інтерпретації (Шабульдо Фелікс)
Синьоводська битва 1362 р. – початок творення нового євразійського простору (Борисенко Володимир)
Синьоводська битва 1362 р. в контексті майбутніх досліджень (Моця Олександр)
Синьоводська битва 1362 р. в контексті політичної історії західних улусів Золотої Орди (Крило Мувала) під час «Великої Замятні» (Черкас Борис)
Синьоводська битва 1362 року: дискусійні версії (Баженов Лев)
Синьоводська битва в сучасній українській історіографії (Русина Олена)
Синьоводська битва та її місце у воєнній історії України (Соколюк Сергій)
Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи (Моця Олександр)
Синьоводська битва: 650 років протистояння в історії і політиці (Литвин Сергій)
Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях (Збірник статей)
Синьоводська проблема: Можливий спосіб її розв'язання (Шабульдо Фелікс)
Синьоока Тивер (Міщенко Дмитро)
Сировинна база селітроваріння ХVІ–ХVІІ ст. Східної Європи (Шерстюк В'ячеслав)
Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія (Касьянов Георгій)
Система опалення традиційного житла на півдні Середнього Полісся (Радович Роман)
Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. (Лисенко Олександр)
Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. (Гончаренко Олексій)
Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. (Куницький Михайло)
Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни (Вронська Тамара)
Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни (Лясковська Світлана)
Система Руської Правди в її поширеній редакції (Максимейко Микола)
Система самоуправления в городах вендской Ганзы: становление и упрочнение (рос.) (Подаляк Наталія)
Система селянського господарювання та її вплив на типологію селянської родинної структури (за матеріалами Волині XVI — першої половини XVII ст.) (Ворончук Ірина)
Система укріплень маєтку Хмельницьких в с. Суботів (Гугля Віктор)
Система ціннісних орієнтацій в суспільній ментальності України-Гетьманщини: орієнтовні напрями дослідження (Матях Валентина)
Систематизація історії української фільософії (Заїкін Вячеслав)
Систематична бібліографія праць академика Дм. Йв. Багалія за 50 років (1878 – 1927 рр.) (Неповна) (Багалій Дмитро)
Систематичний каталог видань Всеукраїнської академії наук за 1930 рік (Сагарда Микола)
Систематичнийпокажчик до журналу «Східний світ» - «Червоний схід» (1927-1931) («Східний світ»)
Системи запрягу гужових тварин та упряж (Глушко Михайло)
Системи землеробства слов'ян кінця І тис до н.е. – І тис н.е. (Горбаненко Сергій)
Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського (Русина Олена)
Сіверське карбування другої половини XIV ст. (Хромова Ірина)
Сіверський слід походження роду Мазеп (Ситий Ігор)
Сіверські князі Наримунтовичі (Келембет Станіслав)
Сільська община (громада) XVI-XVIII ст. в українській історіографії (Голубєв Валентин)
Сільське господарство античних держав Північного Причорномор`я VI-IV ст. до н.е.: порівняльний аналіз (Одрін Олександр)
Сільське господарство жителів Пастирського городища (Горбаненко Сергій)
Сільське господарство жителів Пастирського городища (Пашкевич Галина)
Сільське господарство жителів Пастирського городища (Журавльов Олег)
Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі (Горбаненко Сергій)
Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі (Колода Володимир)
Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) (Реєнт Олександр)
Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) (Сердюк Олександр)
Сільське духовенство як середовище формування української інтелігенції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (Єлесін Петро)
Сільське населення пізньоантичного Боспору (Корпусова Валентина)
Сільське населення та «трудові громади» Півдня України в губернаторстві «Трансністрія» 1941-1944 рр.: соціально-історичний аспект (Осипенко Олександр)
Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI - XVIII століттях: історичні нариси (Інкін Василь)
Сільський розвиток Польщі: зміни 1990 - х - 2000 - х років (Селіванова – Зеркаль Ірина)
Сімейне життя шляхти Київської губернії у ХІХ ст. (Ярцун Юлія)
Сторінки:  1 ... 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 ... 367