Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 ... 355
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Мироненко Костянтин)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Кракало Ірина)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Тітков Олександр)
Старожитності Лівобережного Подніпров'я – 2010 (Збірник статей)
Старожитності Лівобережного Подніпров'я – 2012 (Збірник статей)
Старожитності Лівобережного Подніпров'я – 2013 (Збірник статей)
Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки) (Ульяновський Василь)
Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки) (Кошіль О.)
Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945-1991 рр. (Сичевський Антон)
Старости/намісники в «окраїнних» прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. (Блануца Андрій)
Старошведське-Зміївка та герб і прапор територіальної громади (Ґречило Андрій)
Старці та їхні свідчення у межовому судочинстві Руського воєводства першої половини XVI ст. (Зазуляк Юрій)
Старшина Бузького козацького війська кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: зміна функціональних обов'язків, чисельність та національний склад (Ложешник Аліса)
Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар'єри провідної соціальної верстви (Горобець Віктор Миколайович)
Старшина козацьких військ на Півдні України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.): просопографічний портрет (Ложешник Аліса)
Старшинські кадри УПА (Содоль Петро)
Старые темы без главного (рос.) (Гогун Олександр)
Статейний список І. Желябузького як джерело до історії останнього періоду гетьманства Богдана Хмельницького (Кравець Микола)
Статейний список І. Желябузького як джерело до історії останнього періоду гетьманства Богдана Хмельницького (Мицик Юрій)
Статистика та географія двочленних відприсвійних географічних назв України на -*jь (Купчинський Олег)
Статистическія свѣдѣнія о церквахъ и православномъ населеніи русской части Малороссіи въ 1780 годахъ (рос.) (Пархоменко Володимир)
Статті гетьмана Івана Самойловича щодо Вічного Миру (Станіславський В'ячеслав)
Статті для журналу «Основа» (1861—1862), заборонені цензурою (Дудко Віктор)
Статті, написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України (Мицько Ігор)
Стаття Івана Лашнюкова «Об отношениях галицких русинов к соседям» (1862): атрибуція, проблематика, контексти (Дудко Віктор)
Стаття Пантелеймона Кулiша «Полякам об украинцах» (1862): генеза, контексти, iнтерпретацiї (Дудко Віктор)
Статус Великого князя Литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів (Піддубний М.)
Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права (Пастушенко Тетяна)
Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік (Єфіменко Геннадій)
Статут ткацького цеху Дрогобича 1653 р. (Тимошенко Леонід)
Статут Українського вільного університету в Мюнхені (Гаранін Олександр)
Статут цеху Мізоча 1763 року (Фелонюк Андрій)
Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (Музиченко Петро)
Статути Великого князівства Литовського. Том I. Статут Великого князівства Литовського 1529 року (Паньков Анатолій)
Статути Великого князівства Литовського. Том I. Статут Великого князівства Литовського 1529 року (Музиченко Петро)
Статути Великого князівства Литовського. Том I. Статут Великого князівства Литовського 1529 року (Ківалов Сергій)
Статути Великого князівства Литовського. Том II. Статут Великого князівства Литовського 1566 року (Паньков Анатолій)
Статути Великого князівства Литовського. Том II. Статут Великого князівства Литовського 1566 року (Музиченко Петро)
Статути Великого князівства Литовського. Том II. Статут Великого князівства Литовського 1566 року (Ківалов Сергій)
Статути Великого князівства Литовського. Том III. Книга 1. Статут Великого князівства Литовського 1588 року (Паньков Анатолій)
Статути Великого князівства Литовського. Том III. Книга 1. Статут Великого князівства Литовського 1588 року (Музиченко Петро)
Статути Великого князівства Литовського. Том III. Книга 1. Статут Великого князівства Литовського 1588 року (Ківалов Сергій)
Статути Великого князівства Литовського. Том III. Книга 2. Статут Великого князівства Литовського 1588 року (Паньков Анатолій)
Статути Великого князівства Литовського. Том III. Книга 2. Статут Великого князівства Литовського 1588 року (Музиченко Петро)
Статути Великого князівства Литовського. Том III. Книга 2. Статут Великого князівства Литовського 1588 року (Ківалов Сергій)
Статути Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові (Ґерич Юрій)
Стаціонарна торгівля в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: становище, проблеми та перспективи розвитку (Москалюк Микола)
Створення «замовних» творів історичного змісту на початку XVI ст.: Велике князівство Литовське та Московське князівство (Кириченко Катерина)
Створення 1-го українського імені Богдана Хмельницького полку (травень 1917 року) (Ковальчук Михайло)
Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.) (Подкур Роман)
Сторінки:  1 ... 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 ... 355