Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 ... 336
Україна - Польща 1920 - 1939 pp.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали (Рубльов Олександр)
Україна - Польща: важкі питання. Том 10 (Збірка)
Україна - Росія: діалог історіографій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Збірник статей)
Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) (Збірник статей)
Україна – Польща: транскордонне співробітництво у культурній сфері (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століття) (Стрільчук Віталій)
Україна 1920–1980-х: Депортації, заслання, вислання (Винниченко Ігор)
Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії (Шаповал Юрій Іванович)
Україна XV-XVII століть у світлі тогочасної преси (За матеріалами «летючих листків») (Мицик Юрій)
Україна XX століття: Особи та події в контексті важкої історії (Шаповал Юрій Іванович)
Україна в боротьбі за державність в 1917-1921 роках (Шкільник Михайло)
Україна в двадцятому столітті (Мороз Валентин)
Україна в добі Директорії УНР. Том 1 (Стахів Матвій)
Україна в добі Директорії УНР. Том 2 (Стахів Матвій)
Україна в добі Директорії УНР. Том 3 (Стахів Матвій)
Україна в добі Директорії УНР. Том 4 (Стахів Матвій)
Україна в добі Директорії УНР. Том 5 (Стахів Матвій)
Україна в добі Директорії УНР. Том 6 (Стахів Матвій)
Україна в добі Директорії УНР. Том 7 (Стахів Матвій)
Україна в добу «великого терору»: етапи, особливості, наслідки (Шаповал Юрій Іванович)
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Том 1 (1941) (Косик Володимир)
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Том 2 (1941-1942) (Косик Володимир)
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Том 3 (1942-1943) (Косик Володимир)
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Том 4 (1944-1945) (Косик Володимир)
Україна в Другій Світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) (Коваль Михайло)
Україна в експансіоністських планах фашистської Німеччини: витоки, трансформація, сутність (Уткін Олександр)
Україна в записках італійського інженера та дипломата Луїджі Серрісторі (20-і роки ХХ ст.) (Варварцев Микола)
Україна в звітах англійського посла з Москви (1705—1710) (Мацьків Теодор)
Україна в історичних дослідженнях Оскара Галецького (Бабінська Марина)
Україна в колі світових цивілізацій (Залізняк Леонід)
Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр. (Мазепа Ісаак)
Україна в огні й бурі революції 1917-1921. Випуск 1. Центральна Рада - Гетьманщина - Директорія (Мазепа Ісаак)
Україна в огні й бурі революції 1917-1921. Випуск 2. Камянецька доба - Зимовий похід (Мазепа Ісаак)
Україна в огні й бурі революції 1917-1921. Випуск 3. Польсько-український союз - Кінець збройних змагань У.Н.Р. (Мазепа Ісаак)
Україна в описі німецького мандрівника XVI ст. Лаврентія Мюллера (Мицик Юрій)
Україна в опінії уряду США 1919—1927 років (Ґерус Олег)
Україна в перших «полоніях» (країнознавчі видання Я. А. Красіньського та М. Кромера про українські землі) (Вирський Дмитро)
Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки (Джиджора Іван)
Україна в першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти (Реєнт Олександр)
Україна в політиці й ідеології Білого руху півдня Росії на завершальному етапі громадянської війни (1920 р.) (Штанько Ярослав)
Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540) (Черкас Борис)
Україна в політичних планах Швеції, Польщі і Російської держави в другій половині 20-х – на початку 30-х років XVII ст. (Щербак Віталій)
Україна в революційну добу. Том I. Рік 1917 (Солдатенко Валерій)
Україна в революційну добу. Том II. Рік 1918 (Солдатенко Валерій)
Україна в революційну добу. Том III. Рік 1919 (Солдатенко Валерій)
Україна в революційну добу. Том IV. Рік 1920 (Солдатенко Валерій)
Україна в роки Другої світової війни: спроба концептуального підходу (Патриляк Іван)
Україна в роки Другої світової війни: спроба концептуального підходу (Боровик Микола)
Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації (Касьянов Георгій)
Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації (Смолій Валерій)
Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації (Толочко Олексій)
Сторінки:  1 ... 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 ... 336