Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319
Українська радянська історіографія 50-х - 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативна концепції (Яремчук Віталій)
Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематика (Березовський Іван)
Українська революція 1917 року та передумови відродження національного флоту (Литвин Сергій)
Українська революція 1917 року та передумови відродження національного флоту (Лубенець Андрій)
Українська революція 1917–1920 рр.: до з'ясування контурів та параметрів історичного феномену (рос.) (Солдатенко Валерій)
Українська революція XVII ст.: проблема термінології (Степанков Валерій)
Українська революція XVII століття: актуальні проблеми дослідження (Степанков Валерій)
Українська революція в контексті європейського революційного руху XVI-XVII ст. (спроба порівняльно-історичного аналізу) (Степанков Валерій)
Українська революція в рефлексії міжвоєнної еміграційної історіографії (Верстюк Владислав)
Українська революція в Чорноморській воєнній флоті (Спогад учасника) (Христич Яким)
Українська революція і костьол (Рубльова Наталія)
Українська революція, 1914-1923: нові інтерпретації (Грицак Ярослав)
Українська революція: Документи, 1919–1921 (Гунчак Тарас)
Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація (Верстюк Владислав)
Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР (Макарчук Степан)
Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року (невідомий автор)
Українська самостійницька ідея на зламі епох (сер. ХІХ – 1917 р.) (Турченко Федір)
Українська складова у польському національному русі: з повідомлень російського консула в Галаці 1863 р. (Бачинська Олена)
Українська скорбна мати (Кук Василь)
Українська скорбна мати (Шухевич Степан)
Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі (Солдатенко Валерій)
Українська соціал-демократична спілка в суспільному житті Наддніпрянської України початку ХХ ст. (Федьков Олександр)
Українська соціал–демократична робітнича партія (незалежних–лівих) як епізод партійної історії революційної доби 1917–1920 років (Любовець Олена)
Українська соціялістична партія (1900-1904) (Жук Андрій)
Українська Студентська Громада в Москві 1860-х років (Стовба Олександр)
Українська суспільно-політична думка в 18 ст. (Крупницький Борис)
Українська сфрагістика: питання предмета та історіографії (Гавриленко В.О.)
Українська та світова історична наука: Рефлексії на межі століть (Потульницький Володимир)
Українська хата (Масненко Віталій)
Українська хата в околицях Львова (Січинський Володимир)
Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії (листопад – початок грудня 1917 р.) (Ковальчук Михайло)
Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії (Верстюк Владислав)
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Том 1 (Верстюк Владислав)
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Том 2 (Верстюк Владислав)
Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–ІV сесій. Документи. (Квітень–жовтень 1917 р.) (Кудлай Олександра)
Українська Церква за Богдана Хмельницького. 1647-1657 (Огієнко Іван)
Українська Церква за час Руїни. 1657-1687 (Огієнко Іван)
Українська церква і процес національного відродження (Іванишин Василь)
Українська Церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви (Лужницький Григор)
Українська церква. Том I (Огієнко Іван)
Українська церква. Том II (Огієнко Іван)
Українська церковна історіографія (Оглоблин Олександр)
Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внітрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти (Ворончук Ірина)
Українська шляхта в Галичині на переломі XVI і XVII в. (Грушевський Михайло)
Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна (Яковенко Наталія)
Українське барокко та європейський контекст (Збірка)
Українське весілля (Лозинський Йосип)
Українське весільне вбрання (Косміна Тамара)
Українське взуття другої половини XVI – першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (Сас Петро)
Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині. Том 1 (Іванущенко Геннадій)
Сторінки:  1 ... 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319