Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 ... 341
Структура та динаміка експорту зернової продукції з України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Жиленкова Ірина)
Структура українського поселення на Південному Правобережжі в другій половині XVIII ст. (Перковський Арнольд)
Структура української історії в 19 ст. (Лисяк-Рудницький Іван)
Структурні та функціональні зміни джерельної бази історичних робіт періоду романтизму (Ковальчук Оксана)
Стугна (Королева Наталена)
Студені милі (Андрусяк Михайло)
Студенти львівського університету – учасники українського націоналістичного підпілля у висвітленні польської преси (1930–1934 рр.) (Ісаюк Олеся)
Студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія (Грицик Лариса)
Студентство педагогічних навчальних закладів радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. XX ст.) (Комарніцький Олександр)
Студентська молодь українських державних університетів: проблема виживання (1918–1920 рр.) (Завальнюк Олександр)
Студиї на полі Карпаторуського письменства ХѴІІ-ХѴІІІ в. (Франко Іван)
Студії Агатангела Кримського в Бейруті (1896–1898) (Василюк Оксана)
Студії з економічної історії України (Грушевський Михайло)
Студії з історії Києва та київської землі (Русина Олена)
Студії з історії України (Оглоблин Олександр)
Студії з історії українського театру (1917-1924) (Рулін Петро)
Студії з історії української революції 1917–1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога (Збірник статей)
Студії з історії церковної унії (частина 2) (Бучинський Богдан)
Студії з Криму (Кримський Агатангел)
Студії з часів Наливайка (Антонович Михайло Дмитрович)
Студії з часів Наливайка. I-IV (Антонович Михайло Дмитрович)
Студії і матеріали з історії Волині. 2009 (Збірка)
Студії над державою Богдана Хмельницького (III. Державні межі. IV. Дороги) (Крип'якевич Іван)
Студії над державою Богдана Хмельницького (V. Гетьманські універсали. VI. Суд.) (Крип'якевич Іван)
Студії над державою Богдана Хмельницького (І. Рада. II. Генеральна старшина) (Крип'якевич Іван)
Студії над художньою словесністю у формуванні спільнотної ідентичності українців першої третини ХІХ століття (Хоменко Олександр)
Студіум православного богослов'я Варшавського університету (1925–1939) (Портнов Андрій)
Студіювання стародавностей північного чорноморського надбережжя і їхня вага з погляду грецької та світової історії (Бузескул Владислав)
Стяги штабів, частин та підрозділів Армії УНР зразка 1921 р. (Руккас Андрій)
Суб'єктний складник аграрного питання як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр. (Корновенко Сергій)
Суботів Хмельницьких (Гугля Віктор)
Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782) (Пашук Андрій)
Суд та юрисдикційний процес у середньовічних колоніях Генуї в Криму (Гавриленко Олександр)
Суди і судовий процес старої України (Падох Ярослав)
Судівництво на землях України-Гетьманщини у XVIII ст. (Дегтярьов Сергій)
Суднобудування на Півдні України останньої чверті XVIII ст. (Мордовськой Михайло)
Судова діяльність «старости» на Волині та «воєводи» на Київщині в кінці XV — першій третині XVI століття (Ващук Дмитро)
Судова риторика як вияв цінностей волинської шляхти кінця XVI ст. (на прикладі справи про вбивство Балтазара Гнівоша з Олексова) (Старченко Наталя)
Судова справа С.Д. Носа за матеріалами «III отдѣленія» (Білий Володимир)
Судові політичні процеси над членами Української Військової Організації (Демчук Володимир)
Судові реформи гетьмана Гр. К. Г. Розумовського (Черкаський Іринарх)
Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) (Блануца Андрій)
Судочинство в античних державах Північного Причорномор'я (Скржинська Марина)
Сулимине військо в 1654 році (Грушевський Михайло)
Султан говорить! (Григор'єва Тетяна)
Сумерк (Опільський Юліан)
Суми у 1941-1945 роках: офіціоз та дійсність (Бубнов Володимир)
Сумщина пореформена (1861-1916 рр.) (Яременко Микола)
Суперечка між Острозькими та Заславськими з приводу острозького мита (Жеребцова Лариса)
Суперечливі схеми національної історії: російські та українські інтерпретації власної минувшини (Величенко Степан)
Сторінки:  1 ... 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 ... 341