Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 381
«Баварський Географ»: Спроба локалізації слов'янських князівств в ІХ столітті (Войтович Леонтій)
«Бажаю ще раз послужити моїй Батьківщині...» (Генерал Андрій Шкуро і Організація українських націоналістів) (Кучерук Олександр)
«Батиєва» дорога у XII-XIV ст.: історико-географічний коментар (Терський Cвятослав)
«Батьківщина слонів», або Варіації на тему формування української національної археографії (Журба Олег)
«Батько народів» очима часу (Медуниця Михайло)
«Безмежно відданий наркому Успенському» (Олександр Нілович Троїцький) (Бажан Олег)
«Безмежно відданий наркому Успенському» (Олександр Нілович Троїцький) (Золотарьов Вадим)
«Беріївська відлига» в УРСР (кінець 1938–1939 рр.): політичні аспекти (Васильєв Валерій Юрійович)
«Битва за Балтику» і зміни в торговій політиці Ганзи в XV—XVI ст. (Подаляк Наталія)
«Битва за культуру» в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959–1984 рр. (Жук Сєрґєй)
«Битва за Україну» (1943–1944 рр.): історіографічна візія на тлі подій (Сімперович Володимир)
«Бійтесь Дракона!»: Катакомбна церква на Вінниччині у XX столітті (Логінов Олександр)
«Білий кентавр українського козацтва»: до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського (Пиріг Руслан)
«Білі плями» історії козацької старшини Гетьманщини (Кривошея Володимир)
«Білі» хорвати чи «карпатські» хорвати? Продовження дискусії (Войтович Леонтій)
«Більшовицький експеримент» як об'єкт вивчення Оперативним штабом рейсхсляйтера Розенберга східних територій у період Другої світової війни (Кашеварова Наталія)
«Боротьба за правду про великий голод» (Заходи української громади США і Канади з визнання Голодомору 1932–1933 років в УСРР) (Ковальчук Олена)
«Був невміру совісним і невтомним» (сходинами життєпису Іллі Кокорудза) (Качкан Володимир)
«Бунт» посесійних робочих на Глушківській сукняній мануфактурі наприкінці XVIII віку (Матвієвський Павло)
«Бюлетень Української Вільної Академії Наук» за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі (Атаманенко Алла)
«В ім'я Ісуса»: перський проект християнської коаліції проти турків із початку XVII ст. (Пилипенко Володимир)
«В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля». Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису (Вілкул Тетяна)
«В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу...» (з епістолярію Агатангела Кримського — Володимира Вернадського) (Василюк Оксана)
«В обороні честі дому шляхетського»: справа про страту слуг князем Самуелем Каролем Корецьким на Волині 1645 р. (Старченко Наталя)
«Вдячність» за відданість (Козак Євген)
«Велика Вітчизняна війна» (Пігідо Федір)
«Велике шевоше» 1355 року Чорного Принца: гасконський аспект (Озимчук Олег)
«Великий кордон» Ф. Дж. Тернера та Запоріжжя (Пилипенко Володимир)
«Великий план перетворення природи» (1948 – 1965 рр.): український вимір (Чепурда Ганна)
«Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі (Подкур Роман)
«Великий терор» 1937–1938 рр. на Хмельниччині (Місінкевич Леонід)
«Великий терор» на Полтавщині (Бажан Олег)
«Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви (Бажан Олег)
«Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви (Золотарьов Вадим)
«Венец Димитрию». Ростовська драма 1704 р. (Рєзанов Володимир)
«Вервольф»: що ми знаємо про це? (Бранько Ярослав)
«Верховино, світку ти наш». Нариси з Гуцульщини (Ломацький Михайло)
«Вещий» Олег в історичній пам’яті (Котляр Микола)
«Видубицька історія» про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору (Ульяновський Василь)
«Винайдення традиції» у період національного відродження кінця XVIII – початку XX ст. (на прикладі європейських народів) (Малюта Ольга)
«Вищий стан» як соціальний складник українського суспільства литовської доби в оцінці Олександри Єфименко (Михайлюк Юрій Миколайович)
«Від Dux до Rex»: до питання про коронацію Данила Романовича (Осмоловська Олена)
«Від Dux до Rex»: до питання про коронацію Данила Романовича (Івасіків В.)
«Відвічна вісь» України (Крип'якевич Іван)
«Відложивши федерованнє…»: Михайло Грушевський у контексті державницької політики Центральної Ради (Корольов Геннадій)
«Відомості про старшин та їхніх дітей» 1766–1767 рр. як джерело з історії козацької старшини Слобідської України (Потапенко Світлана)
«Відомості про старшинських дітей» 1765–1766 років як джерело з історії козацької старшини Слобідської України (Потапенко Світлана)
«Військова революція» в козацькому, польському та московському війську (кінець XVI – перша половина XVII ст.) (Прочко Юрій)
«Вінець» дівочий (crinile, crinale), як інститут литовсько-українського права (Лащенко Ростислав)
«Вінницький обласний відділ ДПУ повідомляє...» (Подкур Роман)
Сторінки:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 381