Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 ... 367
Про українську шляхту в XVII столітті (Пиріг Петро)
Про універсал Тимоша Хмельницького [реферат] (Кониський Олександр)
Про урядову групу сарматських знаків Північного Причорномор'я (Драчук В.С.)
Про участь чигиринців у заселенні нашого краю у часи Нової Січі (Мицик Юрій)
Про феодальні двори Києва XI—XIII ст. (Богусевич Володимир)
Про формування боярських родів у період княжіння династії Романовичів (Петрик Андрій)
Про формування міської території давнього Чернігова (Мезенцев Володимир Ігорович)
Про царські знаки Боспора Кіммерійського (Драчук В.С.)
Про цісарів, консулів і купців: Австрія і Україна 1785-2010 (Аґстнер Рудольф)
Про час виникнення та соціальну типологію літописних «градів» Древлянської землі (Звіздецький Богдан)
Про час і обставини прийняття титулу «хакан» правителем русів (Комар Олексій)
Про час появи орного землеробства на Півдні Східної Європи (Шрамко Борис)
Про час спорудження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря (Вортман Дмитро)
Про час та місце проголошення митрополитом Іларіоном "Слова про Закон і Благодать" (Нікітенко Надія)
Про часи, коли «театр іще й не починався…» і про те, коли народилося сучасне «мистецтво» (Клековкін Олександр)
Про чисельність повстанців у воєнній окрузі 4 «Говерля» (1944–1949) (Ільницький Василь)
Про чорну металургію на Ягорлицькому поселенні (Островерхов А.С.)
Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) (Козубовський Георгій)
Про що говорять тіні (Лініков Володимир)
Про Ярослава Ісаєвича (Кульчицький Станіслав)
Проба улаштовання хронольоґії до творів Тараса Шевченка. Частина друга (Кониський Олександр)
Проба улаштовання хронольоґії до творів Тараса Шевченка. Частина перша (Кониський Олександр)
Проби біографії й оцінки діяльности П. Куліша (Стешенко Іван)
Проби орґанїзованя руських національних ґвардій у Галичині 1848 — 1849 (Кревецький Іван)
Проблема «руської» етнонаціональної ідентичності в науково-історичній спадщині Дениса Зубрицького (Куций Іван)
Проблема антів на сучасному етапі ранньоісторичних дослідів (Домбровський Олександр)
Проблема антів у М. Грушевського (Домбровський Олександр)
Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика I (Волощук Мирослав)
Проблема васальної(?) підлеглості князів Ігоревичів чернігівських від угорського короля Ендре ІІ: джерела, історіографія, постановка проблеми (Волощук Мирослав)
Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (Пиріг Руслан)
Проблема визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917-1918 рр.) (Бойко Олена)
Проблема військового будівництва в УСРР і Українська комуністична партія (боротьбистів) (Гірік Сергій)
Проблема давньоруського язичництва в українській та російській історіографії другої половини XVIII – XX ст. (Усенко Ольга)
Проблема датировки основных событий Колиивщины по актовым документам и мемуарам (рос.) (Кушнір Олександр)
Проблема датування українських старожитностей XIV- XV ст. за монетними знахідками (Козубовський Георгій)
Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні у сучасній світовій історіографії (Гудзь Віктор)
Проблема державної влади на Україні за Хмельниччини й Переяславська Угода 1654 року (Оглоблин Олександр)
Проблема державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів у роки Другої світової війни (Патриляк Іван)
Проблема епохи в історіософії Віктора Петрова (Артюх В'ячеслав)
Проблема етногенезу українців в історіографічних дослідженнях радянських вчених (Кириченко Юлія)
Проблема етногенезу японського народу в сучасній японській історіографії (Рубель Вадим)
Проблема етнодержавної інтерпретації салтово-маяцьких старожитностей на території Лівобережної України (VІII–X ст.) (Наливайко Сергій)
Проблема етноплемінних і адміністративних меж Волинської землі кінця X - середини XIV ст. (Кучинко Михайло)
Проблема запорізько-татарських прикордонних конфліктів у зовнішній політиці Російської імперії (1739-1768) (Андрєєва Світлана)
Проблема заснування та діяльності гетьманських організацій в листуванні В’ячеслава Липинського (Осташко Тетяна)
Проблема захисту українських земель від татарських нападів і становлення козацтва (Леп'явко Сергій)
Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра І (Гуржій Олександр)
Проблема зв'язків Англії з Україною за часів гетьманування Богдана Хмельницького (1648-1657) (Винар Любомир)
Проблема зміни віри представниками роду князів Вишневецьких у вітчизняній та зарубіжній історіографії другої половини XIX – першої половини XX ст. (Зимницька Світлана)
Проблема іконографії І. Ґонти в контексті політик пам’яті та сучасних досліджень (Ковалевська Ольга)
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 ... 367