Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 ... 323
Спомини про Федьковича (Заклинський Роман)
Спомини про Федьковича. ІІІ. Історія Букваря і співанника (Заклинський Роман)
Спомини руського сьвященика про різню 1846 року (Гладилович Юрій)
Спомини утікача (Леонтович Володимир)
Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського (Антонович Марко)
Спомини. Великий голод. Велика війна (Лисивець Анастасія)
Спорные вопросы исторической топографии древнерусского Берестья (рос.) (Козюба Віталій)
Споруда XI ст. у дворі київського митрополита (Богусевич Володимир)
Споры историков Франции, России и Польши вокруг Украины-Руси (рос.) (Бовуа Даніель)
Споры о Бандере: размышления над книгой Гжегожа Россолинского-Либе «Жизнь и посмертная жизнь украинского националиста» (рос.) (Зайцев Олександр)
Спосіб життя великих землевласників у Східній Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ. (на прикладі родини Лянцкоронських) (Грабар Микола)
Способи цивілізаційної самоідентифікації в українській історіографії Галичини ХІХ ст. (Куций Іван)
Спостереження над синтаксисом українських літописів XVII ст. (Бевзенко Степан)
Спостереженя та вражіня земського статистика (Павловський Юхим)
Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти (Пристайко Володимир)
Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти (Шаповал Юрій Іванович)
Справа академіка К.В. Харламповича (вид. 2000-1) (Морозов Олександр)
Справа академіка Костянтина Харламповича (Морозов Олександр)
Справа Андрія Безбородька у висвітленні Олександра Лазаревського (Герасименко Неля)
Справа батька (Потічний Петро-Йосип)
Справа Грушевського (Антонович Марко)
Справа Дараганенка (1728—1729 р.) (Оглоблин Олександр)
Справа Єврейського антифашистського комітету (Пшенніков Олександр)
Справа Єврейського антифашистського комітету (Пристайко Володимир)
Справа Єврейського антифашистського комітету (Шаповал Юрій Іванович)
Справа Івана Дзюби (Шаповал Юрій Іванович)
Справа компанії «Зінгер» на Правобережній Україні в період Першої світової війни (Герасимов Тимофій)
Справа конфіскації історичної повісті Андрія Чайковського «До слави» (Сварник Галина)
Справа Ніжинських «дисидентів» 1767 року (Морозов Олександр)
Справа Олександра Довженка (До 100-річчя з дня народження) (Коваль Михайло)
Справа отамана Зеленого (Кокотюха Андрій)
Справа поділу Галичини в рр. 1846—1850 (Кревецький Іван)
Справа про вбивство князя Ярослава Сангушка (1564-1565) як приклад кримінального розслідування у Великому князівстві Литовському (Рибак Сергій)
Справа про призупинення проекту перенесення Запорозької Січі у 1764 р. (Полторак Володимир)
Справа про щорічну, таємну субсидію львівському «Слову», 1875-1881 (Савченко Федір)
Справа-формуляр «Запорожець»: нові документи про режисера Олександра Довженка (Безручко Олександр)
Справжній Михайло Драгоманов (Горбач Назар)
Справжня iсторiя стародавнього свiту (Мустафін Олексій)
Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі (Пришляк Володимир)
Спроба більшовицького повстання у Києві в грудні 1917 р. (Ковальчук Михайло)
Спроба вмістити велику історію у малій формулі (Патриляк Іван)
Спроба врахування нагородної спадщини українського національно-визвольного руху ХХ ст. під час розробки державних нагород України у 1992 р. (Чмир Микола)
Спроба встановлення періодів розвитку замкового комплексу у містечку Клевань (Байцар-Артеменко Оксана)
Спроба досягнення порозуміння між УНР і РСФРР (кінець 1918 р. – початок 1919 р.) (Солдатенко Валерій)
Спроба реконструкції генеалогії шведських правителів VIII—X ст. (Кіорсак Владислав)
Спроби «нормалізації» українсько-польських відносин у 30-х роках (Гаврилів Ігор)
Спроби відновлення впливу та занепад Української соціал–демократичної спілки у період революційного піднесення (1910–1912 рр.) (Федьков Олександр)
Спроби польсько-українського порозуміння середовища, що формувало суспільну думку в Другій Речі Посполитій (Стемпень Станіслав)
Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни. Позиції сторін (В'ятрович Володимир)
Спроби українського націоналістичного підпілля нав’язати контакти із сербським і литовським антикомуністичними рухами (1943–1950 рр.) (Патриляк Іван)
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 ... 323