Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 ... 354
Рец. на: Антоновичъ В.Б. Раскопки въ странѣ Древлянъ (Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорскою археологическою коммиссіею, №11, Древности Юго-Западного края). СПб. 1893 (Грушевський Михайло)
Рец. на: Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті.— К., 1928 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: В.И. Веретенников. К вопросу о построении истории учреждений. (Из опыта изучения учреждений России XV-XIX веков) (Окіншевич Лев)
Рец. на: Василенкова-Полонська Н. З історії останніх часів Запорожжя (1926) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917 – 1953 рр.) (Демченко Тамара)
Рец. на: Вячеслав Липинський, Історичні студії та монографії. Т. III. Україна на переломі (1657-1659) (Клименко Пилип)
Рец. на: Гейсман А.П. Гейсманъ П.А. Русскія войска и конфедераціи въ Польшѣ въ 1767 и 1768 гг. (рос.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Іван Крипякевич. Студії над державою Богдана Хмельницького. V. Гетьманські універсали. VI. Суд (Окіншевич Лев)
Рец. на: Київ та його околиця в історії і пам'ятках (1926) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в ХIII—XV вв. Л., «Наука», 1976 (Сухобоков Олег)
Рец. на: Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в ХIII—XV вв. Л., «Наука», 1976 (Черненко Є.В.)
Рец. на: Коган В.М., Домбровский-Шалагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. Санкт-Петербург: Паритет, 2004. 686 с. (Войтович Леонтій)
Рец. на: Кримський Аг. Звенигородщина. Шевченкова Батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: відтворення з авторського макету 1930 р.; [автор передм. А.Ю. Чабан]. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2009. (Глушко Михайло)
Рец. на: Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Частина перша. Княжа доба (1923) (Борисенок Степан)
Рец. на: Лященко А. Летописные сказания о смерти Олега Вещего (Пархоменко Володимир)
Рец. на: М.Б.Петров. Місто Кам'янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку: Міське і замкове управління (Войтович Леонтій)
Рец. на: Мавродин В. Очерки истории Левобережной Украины (рос.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Марр Н. Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или классовых, в русской речи и топонимике (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Мирза-Авакьянц Н. История Украины в связи с историей Западной Европы (1928) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Н. Мірза-Авак'янц. Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття. ІІ. Норми права та типи злочинів у судовій практиці (Черкаський Іринарх)
Рец. на: Науковий збірник У. В. У. Том 5. 1948 (Андрусяк Микола)
Рец. на: Охорона пам'яток культури на Україні: Збірник I. — Харків, 1927 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: П. Смирнов «Волзький шлях і стародавні руси» (1928) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Пархоменко В. П.И. Малицкій. Исторія Христіанской Церкви. Выпускъ первый. Первые три Христіанскихъ вѣка (1909) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Перетц В. Слово о полку Ігоревім (1926) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Переяславскій епископъ Гервасій Линцевскій и начало возсоединенія уніатовъ въ западной иди польской Украинѣ (1757—1769) С. Иваницкаго (рос.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Правительство императрицы Анны Ивановны въ его отношеніяхъ къ дѣламъ Православной церкви; Арсеній Мацѣевичъ, митрополитъ Ростовскій и Ярославскій (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Том 1. Киевская Русь (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Проблемы изучения Черняховской культуры (рос.) (Брайчевський Михайло)
Рец. на: Проф. Ростислав Лащенко. Копні суди на Україні, їх походження, компетенція і устрій (кінець) (Черкаський Іринарх)
Рец. на: Р. Лащенко, Лекції по історії українського права. Ч. II (Окіншевич Лев)
Рец. на: Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької.— К., 1927 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Смирнов П. Волзький шлях і стародавні руси.— К., 1928 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства» (Павленко Сергій)
Рец. на: Тексты и разыскания по кавказской филологии. Том 1 (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: видавець Олег Зень, 2008. - 119 с. (Глушко Михайло)
Рец. на: Труды Полтавской Ученой Архивной Коммиссіи. Выпускъ 6. Частъ 1-2; И.Ф. Павловскій. Полтава. Историческій очеркъ ея, какъ губернскаго города въ эпоху управленія генералъ-губернаторами (1802—1856 г. г.) (Пархоменко Володимир)
Рец. на: Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) (Галенко Олександр)
Рец. на: Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.П. Попова. – К.: Знання, 1998. – 262 с. (Глушко Михайло)
Рец. на: Черкас Б.В. Західні володіння Улусу Джучи (Пилипчук Ярослав)
Рец. на: Яворський М.І. Нарис історії України, ч.ч. І і II (1925) (Пархоменко Володимир)
Рец. на:Смішко М.Ю. Карпатські кургани першої половини I тисячоліття н.е. (Махно Євгенія)
Рец. на.: Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. - Kraków, 1892. - 389 s. (Коцовський Володимир)
Рец.: «Війна і мир» гетьмана Богдана Хмельницького в прочитанні історика Ярослава Федорука (Чухліб Тарас)
Рец.: Frost Robert I. After the Deluge. Poland-Lithuania in the Second Nothern War (Федорук Ярослав)
Рец.: HOMO BYZANTINUS, або Людина, яка створила Візантійський Всесвіт (Домановський Андрій)
Рец.: Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki (Федорук Ярослав)
Рец.: Барвисті брязкальця української візантиністики: «варварські» наслідування в очікуванні на варварів? (Домановський Андрій)
Рец.: Велике князівство Литовське у європейській політиці другої половини 50-х років XVII століття (Федорук Ярослав)
Рец.: Візантологія церковна, візантологія світська: (не)усвідомлена необхідність кроку назустріч (Домановський Андрій)
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 ... 354