Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293
Українське наукове літературознавство за останні 10 років (Копержинський Кость)
Українське національне відродження: нова аналітична структура (Маґочій Павло Роберт)
Українське письменство 1866 - 1873 років (Драгоманов Михайло)
Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті (Зеров Микола)
Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня Другої світової війни (1938-1939) (Швагуляк Михайло)
Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу (Реєнт Олександр)
Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу (Лисенко Олександр)
Українське питання в політиці Румунії (1918–1927 рр.): історіографічний контент (Кройтор Володимир)
Українське питання в публіцистичній спадщині Яна Бодуена де Куртене (Баран Зоя)
Українське питання в роки Першої світової війни (Головченко Володимир)
Українське питання в роки Першої світової війни (Солдатенко Валерій)
Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект (Дацків Ігор)
Українське питання у зовнішньополітичному курсі СРСР на початку 1930-х рр. (Сацький Павло)
Українське питання у листуванні членів ОУН з італійськими державними діячами у 1930-х роках (Ковальчук Володимир)
Українське питання у міжвоєнній Польщі: польський дискурс (Футала Василь)
Українське питання як важливий чинник розв'язання війни між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (Литвин Сергій)
Українське підпілля: від УВО до ОУН (Мартинець Володимир)
Українське повстання у вересні 1939 р. у Миколаївсько-Роздільському Наддністров'ю (Волицький Василь)
Українське повстанське запілля в сучасній українській історіографії (вибрані аспекти) (Ухач Василь)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Безпалько Владислав)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Висотін Микола)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Ворончук Ірина)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Кучерук Мар'яна)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Чубик Юлія)
Українське Подніпров'є в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) (Вирський Дмитро)
Українське портретне малярство XVI–XVIII століть у контексті польського портрету (Александрович Володимир)
Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906–1917) (Милько Володимир)
Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя (Збірник статей)
Українське робітництво за умов наступу тоталітаризму (друга половина 20-х – початок 30-х рр.) (Трубенок Оксана)
Українське село після Голодомору (Кульчицький Станіслав)
Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 1920-ті роки (Долинська Світлана)
Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.) (Ганжа Оксана)
Українське селянство другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.: деякі аспекти світогляду та етикету (Гуржій Олександр)
Українське селянське малювання на стінах (Косач Ольга)
Українське Січове Стрілецтво (Ріпецький Степан)
Українське судочинство наприкінці XVII – у XVIII ст. та впливи на нього російських судових практик (Дегтярьов Сергій)
Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості (Збірник статей)
Українське та Донське козацтво в історіографії (Брехуненко Віктор)
Український антибільшовицький рух на Кіровоградщині (1918-1940-і рр.) (Митрофаненко Юрій)
Український аспект валашсько-російських відносин 1688–1700 рр. (Пономарьов Олександр)
Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю (Алексієвець Микола)
Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю (Парнета Оксана)
Український вектор у східній політиці Ю.Пілсудського (кінець 1918 р. - квітень 1920 р.) (Михайлова Олена)
Український видавничий рух в 1903 р. (Кревецький Іван)
Український визвольний рух на Закерзонні в 1944–1947 роках (В'ятрович Володимир)
Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті українського державотворення (Стасюк Олександра)
Український визвольний рух у 1942 р. (Патриляк Іван)
Український вимір школи Францішка Буяка (Грицак Ярослав)
Український відгомін битви європейської коаліції з Османами під Віднем 1683 р. (Чухліб Тарас)
Український військовий рух на Далекому Сході 1917–1922 років (Каліберда Юрій)
Сторінки:  1 ... 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293