Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293
Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії (листопад – початок грудня 1917 р.) (Ковальчук Михайло)
Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії (Верстюк Владислав)
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Том 1 (Верстюк Владислав)
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Том 2 (Верстюк Владислав)
Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–ІV сесій. Документи. (Квітень–жовтень 1917 р.) (Кудлай Олександра)
Українська Церква за Богдана Хмельницького. 1647-1657 (Огієнко Іван)
Українська Церква за час Руїни. 1657-1687 (Огієнко Іван)
Українська церква і процес національного відродження (Іванишин Василь)
Українська Церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви (Лужницький Григор)
Українська церква. Том I (Огієнко Іван)
Українська церква. Том II (Огієнко Іван)
Українська церковна історіографія (Оглоблин Олександр)
Українська шляхта в Галичині на переломі XVI і XVII в. (Грушевський Михайло)
Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна (Яковенко Наталія)
Українське барокко та європейський контекст (Збірка)
Українське весілля (Лозинський Йосип)
Українське весільне вбрання (Косміна Тамара)
Українське взуття другої половини XVI – першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (Сас Петро)
Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині. Том 1 (Іванущенко Геннадій)
Українське військо у війні Раднотської коаліції проти Польщі: від Кракова до Бреста (Гурбик Андрій)
Українське вчительство на Гуцульщині (Ломацький Михайло)
Українське гетьманство у війні європейської Священної Ліги з Османською імперією 1684-1699 рр. (Чухліб Тарас)
Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів (Дзюбан Орест)
Українське джерелознавство періоду романтизму (Ковальчук Оксана)
Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) (Курилишин Костянтин)
Українське зброєзнавство: досвіди системних досліджень (Тоїчкін Денис)
Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського (Світленко Сергій)
Українське Історичне Товариство і розвиток української історіографії (Винар Любомир)
Українське Історичне Товариство, 1965-1980 (Винар Любомир)
Українське козацтво XVI - першої половини XVII ст. в історіографії (Щербак Віталій)
Українське козацтво XVI-XVIII ст. у вітчизняній історії (Щербак Віталій)
Українське козацтво в історичних дослідженнях у Франції (Луняк Євген)
Українське козацтво в творчості Жана Бенуа Шерера та Августа Вільгельма Гупеля (на основі аналізу «Літопису Малоросії…» та нарису «Про козаків») (Потульницький Георгій)
Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І (Ададуров Вадим)
Українське козацтво і Коліївщина (Замлинський Володимир)
Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця ХІХ–початку ХХ ст. (Руда Оксана)
Українське козацтво у висвітленні польської історіографії (1944-1989 рр.) (Зашкільняк Леонід)
Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої половини XIX ст. (Шаталов Денис)
Українське козацтво у хроніці Я.І. Петриція (бл. 1622 та 1637 рр.) (Вирський Дмитро)
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Випуск 1 (Збірник статей)
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Випуск 2 (Збірник статей)
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Випуск 3 (Збірник статей)
Українське козацтво: міф та наука (Діброва Володимир)
Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. (Щербак Віталій)
Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття (Заруба Віктор)
Українське літописання XV-XVIII століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років (Дзира Іван)
Українське мистецтво XVII-XVIII віків (Ернст Федір)
Українське міщанство литовської доби у візії М. Довнар-Запольського (Михайлюк Юрій)
Українське мовчання (Вендланд Анна Вероніка)
Українське наукове літературознавство в перше пореволюційне п'ятнадцятиліття (Костюк Григорій)
Сторінки:  1 ... 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293