Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 ... 368
Про одну групу сасанідських глечиків (Рутківська Л.М.)
Про Олександра Яковлевича Кониського (Маркович Дмитро)
Про основні принципи датування південноруських пам'яток другої половини XIII—XIV ст. (Бєляєва С.О.)
Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947–1949) (Білокінь Сергій)
Про останки первісного комунізму у Бойків-Верховинців в Скільськім і Долинськім судовім повіті (Охримович Володимир)
Про пам’ятки часу катакомбної культури в Степовому Придніпров’ї (Шапошникова Олімпіада)
Про періодизацію деснянських старожитностей другої та третьої чверті І тисячоліття н.е. (Горюнов Є.О.)
Про періодизацію пізнього палеоліту Східної Європи (Єфименко Петро Петрович)
Про печери та печерні комплекси в місті Миколаєві на Львівщині та в його околицях (Корчинський Орест)
Про підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату наприкінці XVII ст. (Шевченко Ольга)
Про пізню дату деяких античних городищ Ольвійської хори (Гороховський Євген)
Про пізню дату деяких античних городищ Ольвійської хори (Зубар Віталій)
Про пізню дату деяких античних городищ Ольвійської хори (Гаврилюк Надія Оксентіївна)
Про племінну належність ранньосередньовічного населення Побужжя і Посання (Кучінко М.М.)
Про політичне становище України за доби Руїни (Пиріг Петро)
Про похід палатина Віллерма in Ruteniam у квітні 1340 р. (Волощук Мирослав)
Про походження гербу Волині (Мицько Ігор)
Про походження зарубинецької культури (Максимов Євген)
Про походження і етнічні зв’язки племен скіфської культури Посульсько-Донецького лісостепу (Іллінська Варвара)
Про походження і топографію древнього Києва за археологічними даними (Богусевич Володимир)
Про походження історіографічних зацікавлень Дмитра Дорошенка (З історії державницького напряму в українській історичній науці) (Андрєєв Віталій)
Про походження польського роду Павловських герба Леліва (Чернецький Євген)
Про початок пройменування козаків (початок, переклад на сучасну українську) (невідомий автор)
Про поширення римських монет у Східній Європі (Небієрідзе Г.О.)
Про правне становище церкви в козацькій державі (Чубатий Микола)
Про призначення деяких предметів а Інгульського скарбу (Черняков Іван)
Про приналежність Закарпаття до Київської Русі в X—XI ст. ст. (Лелекач М.М.)
Про приналежність і функціональне призначення діадем і барм в древній Русі (Толочко Петро)
Про причини поразки Центральної Ради (Гошуляк Іван)
Про причини та мету обрізування празьких грошів за матеріалами останніх знахідок (Саввов Ростислав)
Про проникнення катакомбних племен в Північно-Західне Причорномор’я (Шмаглій Микола)
Про проникнення катакомбних племен в Північно-Західне Причорномор’я (Черняков Іван)
Про реконструкцію черняхівських жорен (Хавлюк Павло)
Про ремісничі об'єднання Русі та Візантії (Пеняк Павло)
Про різьблену панагію з Звіринецьких печер, що ніби-то належала першому київському мітрополіту Михаїлу Сирину (Петров Микола Іванович)
Про роги, чоловічі й жіночі (Валодзіна Татьяна)
Про розвиток ювелірного ремесла у Львовів часи Данила Романовича (Петегирич Володимир)
Про роль кінноти та піхоти у військах Західної Європи та князівств Південно-Західної Русі Х–ХІІІ століть (Греков В'ячеслав)
Про роль металургії у суспільному прогресі в епоху міді та бронзи (Березанська Софія)
Про роль нащадків української козацької старшини в історії Одеси кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (Гончарук Тарас)
Про російські матюки (Ковальов Ґєннадій)
Про салтівське залізообробне ремесло (За матеріалами розкопок Д.Т. Березовця) (Гопак В.Д.)
Про салтівське залізообробне ремесло (За матеріалами розкопок Д.Т. Березовця) (Сухобоков Олег)
Про сарматське завоювання Північного Причорномор'я (Полін Сергій)
Про сарматський елемент у пізньоантичному Херсонесі (Зубар Віталій)
Про свободу і обмеження в пізнанні минулого: українська історіографія на початку ХХІ століття (Зашкільняк Леонід)
Про середньовічне чавуноливарне виробництво (Бєляєва С.О.)
Про середньовічне чавуноливарне виробництво (Недопако Дмитро)
Про середньовічне чавуноливарне виробництво (Москаленко Н.П.)
Про скіфські навершники (Іллінська Варвара)
Сторінки:  1 ... 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 ... 368